Alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning

Från EverybodyWiki Bios & Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Detta är en alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning.

Denna lista är ännu inte fullständig. Hittills har tagits med brott enligt 3-22 kap. brottsbalken och brott enligt skattebrottslagen (1971:69). Listan kommer således att kompletteras med tiden.


Beträffande försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott och beträffande allmänna grunder för ansvarsfrihet finns särskilda artiklar, likaså om olika brottspåföljder.


A[redigera]

 • Allmänfarlig vårdslöshet
 • Allmänfarlig ödeläggelse
 • Arbetsmiljöbrott

B[redigera]

 • Barnadråp
 • Barnpornografibrott
 • Bedrägeri
 • Bedrägligt beteende
 • Behörighetsmissbruk
 • Bestickning (nu "Givande av muta")
 • Bevisförvanskning
 • Bigami (eller "Tvegifte")
 • Blåljussabotage
 • Bokföringsbrott
 • Bristande tillsyn
 • Brott mot 12 kap 65 § jordabalken
 • Brott mot griftefrid
 • Brott mot medborgerlig frihet
 • Brott mot rösthemlighet
 • Brott mot Trafikförordningen
 • Brott mot tystnadsplikt
 • Brott mot totalförsvarsplikten
 • Brukande av osann urkund
 • Brytande av post- eller telehemlighet

D[redigera]

 • Dataintrång
 • Dobbleri
 • Djurplågeri
 • Dråp

E[redigera]

 • Egenmäktighet med barn
 • Egenmäktighet vid förhandling med främmande makt
 • Egenmäktigt förfarande

F[redigera]

 • Falsk angivelse
 • Falsk tillvitelse
 • Falskt larm
 • Falskt åtal
 • Folkrättsbrott
 • Framkallande av fara för annan
 • Främjande av flykt
 • Fyndförseelse
 • Förargelseväckande beteende
 • Föregivande av allmän ställning
 • Förfalskning
 • Förgripelse mot tjänsteman
 • Förgöring
 • Förledande av ungdom
 • Förnekande av underskrift
 • Förolämpning
 • Förskingring
 • Försummande av krigsförberedelse
 • Försvårande av skattekontroll
 • Förtal
 • Förvanskande av familjeställning
 • Förvanskning av urkund

G[redigera]

 • Givande av muta (tidigare "Bestickning")
 • Grov fridskränkning

H[redigera]

 • Hemfridsbrott
 • Hets mot folkgrupp
 • Hindrande av förrättning
 • Häleri
 • Häleriförseelse
 • Högförräderi

I[redigera]

 • Inbrott
 • Incest
 • Intrång i förvar

K[redigera]

 • Kapning
 • Koppleri
 • Krigsanstiftan
 • Kränkande fotografering
 • Knivlagen
 • Köp av sexuell handling av barn
 • Köp av sexuell tjänst

L[redigera]

 • Landsförräderi
 • Landsskadlig vårdslöshet
 • Landssvek
 • Lydnadsbrott

M[redigera]

 • Mannamån mot borgenärer
 • Mened
 • Missbruk av larmanordning
 • Missbruk av urkund
 • Misshandel
 • Mord
 • Mordbrand
 • Mutbrott
 • Myteri
 • Människohandel
 • Människorov (”kidnappning”)
 • Märkesförfalskning

N[redigera]

 • Narkotikabrott
 • Nedskräpning
 • Nekrofili

O[redigera]

 • Obefogad angivelse
 • Obefogat åtal
 • Obehörig befattning med hemligt uppgift
 • Obehörig kapitulation
 • Ocker
 • Ockerpantning
 • Ofredande
 • Ohörsamhet mot ordningsmakten
 • Olaga diskriminering
 • Olaga frihetsberövande
 • Olaga hot
 • Olaga intrång
 • Olaga spridande av efterbildning
 • Olaga tvång
 • Olaga våldsskildring
 • Olovlig avlyssning
 • Olovlig befattning med falska pengar
 • Olovlig befattning med kemiska vapen
 • Olovlig befattning med minor
 • Olovlig kraftavledning
 • Olovlig kårverksamhet
 • Olovlig kärnsprängning
 • Olovligt brukande
 • Olovligt förfogande
 • Olovligt ingående av äktenskap
 • Olovligt partnerskap
 • Olovlig underrättelseverksamhet
 • Olovlig värvning
 • Oredlighet mot borgenärer
 • Oredligt förfarande
 • Osann försäkran
 • Osann partsutsaga
 • Osann utsaga inför en internationell domstol
 • Osann utsaga inför nordisk domstol
 • Osant intygande
 • Otillbörligt verkande vid röstning
 • Otillåten utlämning av teknisk upptagning
 • Otillåtet förfarande med pornografisk bild
 • Ovarsam utsaga
 • Ovarsam utsaga inför internationell domstol
 • Ovarsam utsaga inför nordisk domstol

P[redigera]

 • Penningförfalskning
 • Penninghäleri
 • Penninghäleriförseelse

R[redigera]

 • Rattfylleri
 • Ryktesspridning till fara för rikets säkerhet
 • Rymning
 • Rån

S[redigera]

 • Sabotage
 • Samröre med fienden
 • Sexuellt ofredande
 • Sexuellt tvång
 • Sexuellt utnyttjande av barn
 • Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning
 • Sexuellt övergrepp
 • Signaturförfalskning
 • Självtäkt
 • Sjöfylleri
 • Skadegörelse
 • Skatteavdragsbrott
 • Skattebrott
 • Skatteförseelse
 • Skatteredovisningsbrott
 • Skyddande av brottsling
 • Smitning
 • Snatteri
 • Spioneri
 • Spridande av gift eller smitta
 • Stridsförsumlighet
 • Stöld
 • Störande av förrättning eller av allmän sammankomst
 • Subventionsmissbruk
 • Svikande av försvarsplikt
 • Svindleri

T[redigera]

 • Tagande av muta (tidigare "Mutbrott")
 • Tagande av olovlig väg
 • Tagande av otillbörlig belöning vid röstning
 • Tagande av utländskt understöd
 • Tillgrepp av fortskaffningsmedel
 • Tjänstebrott
 • Tjänstefel
 • Trolöshet mot huvudman
 • Trolöshet vid förhandling med främmande makt
 • Tvegifte (eller "Bigami")

U[redigera]

 • Undandräkt
 • Undergrävande av stridsviljan
 • Underlåtenhet att avvärja allmänfara
 • Underlåtenhet att avvärja rättsfel
 • Undertryckande av urkund
 • Upplopp
 • Uppror
 • Uppvigling
 • Urkundsförfalskning
 • Utpressning

V[redigera]

 • Våld eller hot mot förman
 • Våld eller hot mot tjänsteman
 • Våldsamt motstånd
 • Våldsamt upplopp
 • Våldtäkt
 • Vållande till annans död
 • Vållande till kroppsskada eller sjukdom
 • Vårdslös försäkran
 • Vårdslös skatteredovisning
 • Vårdslös skatteuppgift
 • Vårdslös tillvitelse
 • Vårdslöshet i trafik
 • Vårdslöshet med gift eller smittämne
 • Vårdslöshet med hemlig uppgift
 • Vårdslöshet mot borgenärer
 • Väpnat hot mot laglig ordning

Å[redigera]

 • Åverkan

Ö[redigera]

 • Övergrepp i rättssak
 • Överträdelse av myndighets bud


Do you like this article ? You can add up to 5 stars (you must be logged in) ! See the most liked articles.

0.00
(0 röster)

Den här artikeln "Alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning" är från wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Alfabetisk lista över brott enligt svensk lagstiftning.