Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Lista över psalmer

Från EverybodyWiki Bios & Wiki
Hoppa till:navigering, sök


A[redigera]

 • Abba Fader → Vi är här för att prisa dig
 • Ack, af ditt outtömliga förråd Finns på Wikisource
 • Ack, blicka mot himlen då
 • Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist Finns på Wikisource
 • Ack, den skuld
 • Ack, dyrköpta mänska, hvad
 • Ack, döden haver hädanryckt
 • Ack endast löv! Finns på Wikisource
 • Ack ett land mera skönt Finns på Wikisource
 • Ack Frälsare kär, låt mig nu
 • Ack, göm mig, min
 • Ack, göt min Frälsare sitt blod Finns på Wikisource
 • Ack harpan ostämd är
 • Ack, Herre, föröka din nåd över mig
 • Ack! Herre Gud i höjden bor
 • Ack, Herre, hör min röst
 • Ack, Herre Jesus, hör min röst vers 13—15 av Av himlens höjd oss kommet är. Finns på Wikisource
 • Ack hur länge skal dock jag uti
 • Ack hur länge skal jag dock ängsligt
 • Ack, hur stort är mitt elände Finns på Wikisource
 • Ack, hur trofast han älskar dig
 • Ack huru angelägit, det är
 • Ack, huru plågas jag → En Fader heter du
 • Ack hwad får mit hierta tänka
 • Ack hwad ränkor hjertat hyser
 • Ack hwad är min ögon skåda
 • Ack! hörer syndare, hur Lifsens Förste Finns på Wikisource
 • Ack, hör hans röst, o, själ
 • Ack, hör, min själ, i dag
 • Ack, jag längtar hem
 • Ack jag usle mull och stoft
 • Ack, Jesu Krist, mig nåd bete
 • Ack JEsu, hwad kärlek månd' detta
 • Ack JEsu, söte själa-wän
 • Ack, Jesus, du min herde god
 • Ack, Jesus! jag längtar att helt blifva din —> Jag längtar, o Jesus Finns på Wikisource
 • Ack, jordens barn, vår tid är kort → Jag är det trädet i din gård
 • Ack kommer, kommer själar alle
 • Ack, Lammets
 • Ack ljufste tid af alla tider Finns på Wikisource
 • Ack, lyft din blick mot korset opp
 • Ack låt dit helga blod, GUDs
 • Ack, lär mig sjunga om din nåd
 • Ack, lär oss Gud med fröjd och flit
 • Ack min dyre Frälsare
 • Ack, min själ, hav gladligt mod
 • Ack när får jag skåda dig, kär'ste
 • Ack, när skall min själ finna ro
 • Ack! om du o männ'ska wiste
 • Ack, om med tusen tungors ljud jag kunde prisa dig
 • Ack, renades sällhet
 • Ack, salig, ack salig den själen som tror Finns på Wikisource
 • Ack saliga dag, som i hoppet vi bidar
 • Ack, saliga hem hos vår Gud Finns på Wikisource
 • Ack, saliga stund utan like
 • Ack, saliga stunder, som Jesus oss ger Finns på Wikisource
 • Ack, se Guds Lam på korsets stam
 • Ack si jag arma stoft och mull
 • Ack si människan o själ, hur
 • Ack Sions berg, du sälla boning
 • Ack själ, du som mot synden qvider
 • Ack, såg du någon morgon
 • Ack säg mig, vad är det för en
 • Ack säll är den, hwilkom hans
 • Ack, sälla hem, mitt hjerta ser
 • Ack, sälla stund jag efterlängtar Finns på Wikisource
 • Ack söte själa-wän, hur
 • Ack, vad är dock livet här
 • Ack, varföre sörja Finns på Wikisource
 • Ack, vilken rikedom och tröst Finns på Wikisource
 • Ack, visste du, som nu dig måste böja Finns på Wikisource
 • Ack, vi ästu dock så blinder
 • Ack Änglar, skyler nu er helgd
 • Advent är mörker och kyla
 • Af syndens orm du stungen är
 • Afskild för min Herres räkning
 • Afton nu kommit, Fader vår
 • Aftondaggens perlor
 • Aftonfriden i mitt hjärta
 • Aftonhymn
 • Aftonsolen sjunker bakom bergen
 • Aftonstämning (Ut på skogens tysta stigar)
 • Aldramildaste GUDs Lam
 • Aldrig ensam, o mitt hjärta
 • Aldrig ensam under pröfvotider
 • Aldrig skola Herrens vänner
 • Aldrig tröttas vi att sjunga → Aldrig tröttna vi att sjunga
 • All makt i himlen
 • All makt åt mig är gifven
 • All ära till Gud
 • Alla har brått
 • Alla Herrens vägar äro godhet, sanning, trofasthet Finns på Wikisource
 • Alla källor springer fram i glädje
 • Alla mina dagar → Jag är hos dig varje steg jag tar
 • Alla mina ord och tankar → Kommer med min skuld
 • Alla skall vi en gång falla ner
 • Alla tvivel bär till Jesus Finns på Wikisource
 • Allena Gud i himmelrik Finns på Wikisource
 • Allena till Gud sätt ditt hopp fast
 • Allenast i tro till Gud min själ är stilla
 • Allsmäktig Gud, allsmäktig Gud
 • Allsmäktig Gud, kungars kung
 • Allt blivit nytt
 • Allt för Gud jag nu bekänner tidigare känd som
  • Allt för dig jag nu omtalar
 • Allt förmår jag genom honom
 • Allt handlar om dig, Jesus
 • Allt jag har nu jag bringar till dig finns även med alternativ ordföljd:
  • Allt, jag har, jag nu bringar till dig
 • Allt jag är och har, Gud
 • Allt mänskosläktet av ett blod
 • Allt närmare korset, dess marter och sår
 • Allt som andas
 • Allt vad ni vill
 • Allt vad vi på jorden äga
 • Allt vill jag bringa till dig
 • Allt åt Jesus helt jag lämnar
 • Allt är fåfängt
 • Alltid där
 • Alltid hemåt går ju färden
 • Alltid hos mig → Stiger jag till himmelen
 • Alltid på väg (Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination)
 • Alltid salig, om ej alltid glad Finns på Wikisource
 • Alltid Trofast → Genom tider av suckan och gråt
 • Alltid älskad → Önskar att få bli ren
 • Allting för honom möjligt är
 • Allting som jag har jag fått det av min Fader
 • Alsingen större tröst i nöd, än
 • Amazing Grace Finns på Wikisource
 • Amen, lov, ära, nu sjunga med fröjd Finns på Wikisource
 • Amen! Lovet och priset
 • Amen sjunge var tunga! Finns på Wikisource
 • Andas, andas på mig
 • Ande, du som livet ger
 • Ande, full av nåde → Ande ifrån ovan
 • Ande ifrån ovan bearbetning av Ande, full av nåde
 • Andefyllda kristna (Vår tid behöver andefyllda kristna)
 • Anden kom ifrån himlen sänd
 • Ansikte mot ansikte (psalm) → När jag träder in på helig mark
 • Använd de tillfällen Herren dig giver
 • Arma hjärta Finns på Wikisource
 • Arma själ, som ligger säker
 • Arma själars enda tröst
 • Armen marscherar genom världen
 • Att be till Gud han själv oss lär bearbetning av Att bedja Gud han själv oss bjöd
 • Att bli lik Jesus
 • Att dig, min Fader, få i bönen nalkas
 • Att få ett renadt hjärta
 • Att få se dig → Vi vill röra vid ditt hjärta
 • Att få vara försonad
 • Att göra Din vilja, Gud
 • Att intet se, dock tro och be
 • Att leva är att fråga
 • Att rädda mig, i ondska snärd
 • Att rädda världen önska vi
 • Att säga världen helt farväl → Att ta farväl på riktigt sätt
 • Att ta farväl på riktigt sätt bearbetning av Att säga världen helt farväl
 • Att vara din, o Jesus, det är livet
 • Att vara Guds barn
 • Att vara Kristi brutna bröd
 • Att vila vid din sidas sår
 • Att världens åkerfält beså ha kommit såningsmänniskor två
 • Av dig förordnad, store Gud → Du själv förordnat, store Gud
 • Av djupets nöd, o Gud, till dig → Ur djupen ropar jag till dig Finns på Wikisource
 • Av förgängelsen är färgad Finns på Wikisource
 • Av goda makter trofast innesluten
 • Av goda makter underbart bevarad, bearbetning av Av goda makter trofast innesluten
 • Av Hans fullhet ha vi fått
 • Av helig längtan hjärtat slår → Mitt hjärta slår så underbart
 • Av himlens höjd oss kommet är Finns på Wikisource
 • Av hjärtats grund jag åstundar få se
 • Av hjärtat håller jag dig kär
 • Av häpnad och undran jag stannar
 • Avskild för min Herres räkning

B[redigera]

 • Bada i barmhärtighet
 • Bakom bergen sjunker solen Finns på Wikisource
 • Bar du min börda, led du min nöd
 • Bara Du
 • Bara i Dig
 • Bara va' hos dig
 • Barn av nåden
 • Barn och stjärnor
 • Barnatro Text
 • Barnaåren hur sälla
 • Barnen i Jerusalem Finns på Wikisource
 • Bed för mig, Herre kär
 • Bed mig ej att synda Finns på Wikisource
 • Bed, och Jesus skall hjälpa
 • Befall i Herrens händer
 • Begraf dina sorger
 • Behåll min själ min själ från dag till dag
 • Behåll oss, Herre, vid det hopp se Oändlige, o du vars hand
 • Behåll oss vid ditt rena ord , bearbetning av Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist Finns på Wikisource
 • Beklaga av allt sinne
 • Benjamin (Jag har en massa bröder)
 • Bereden väg för Herran Finns på Wikisource
 • Bergen, de fasta, en gång skola vika Finns på Wikisource
 • Beseglat är de trognas hopp Finns på Wikisource
 • Betania, du ljufva hem på jorden
 • Betlehemsstjärnan vinkar
 • Betrakta väl de helga bud
 • Bevara, Gud, vårt fosterland Finns på Wikisource
 • Bida blott, bida blott Finns på Wikisource
 • Bida blott! Din Herre ej dig glömma skall
 • Bjud dem in de arma själar
 • Bjud dem in - de djupast fallna
 • Bjud dem in de många arma
 • Bjud frid öfver jorden
 • Bland barnen finnas många små Finns på Wikisource
 • Bland främlingar i Betlehem
 • Bland syndens rev en gång jag drev
 • Blicka upp, blicka upp
 • Blicka uppåt, du sorgsne broder
 • Blif uti Jesus, annan hjelp du ej får
 • Bliv i Jesus, vill du bära frukt Finns på Wikisource
 • Bliv kvar hos mig - se dagens slut är när Finns på Wikisource
 • Blive det på jorden
 • Blodet, blodet, Jesu dyra blod
 • Blodröd synd tvås vit som snö
 • Blott en dag Finns på Wikisource
 • Blott en gång jag lever
 • Blott en kort liten tid och jag ilar Finns på Wikisource
 • Blott ett liv att leva – Lev det för din Gud
 • Blott i det öppna
 • Blyges du för Herren Jesus
 • Blås på mig, skaparvind
 • Blås upp ballonger till glädje (Dårarnas fest)
 • Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta Finns på Wikisource
 • Borde jag ej vara glad
 • Bort från ditt hem
 • Bort från jordlivets kval och ve
 • Bort ifrån skuggors land
 • Bort i qwäljesamma tankar Finns på Wikisource
 • Bort, mitt hjärta, med de tankar Finns på Wikisource
 • Borta för alltid är förvisst den dag
 • Borta jag gick ifrån Gud många år
 • Borta är synd och mörker, kamp och strid
 • Bortom dödsfloden skymtar i fjärran en strand
 • Bortom gyllne stjärnebro (Underbar, silverklar, som byggd av stjärneljuset)
 • Bortom stjärnehärens värld
 • Bred dina vida vingar Finns på Wikisource
 • Brinnande hjärtan giv oss, o Gud
 • Brist mit hjerta uti stycken
 • Brist ut i tåreflod Finns på Wikisource
 • Brist ut, min själ, i lovsångs ljud Finns på Wikisource
 • Broder, du som följer syndens breda väg
 • Broder, du som plats uti ledet tagit
 • Broder, om handen till plogen du satt
 • Broder, sof i ostörd ro alt. Syster, sof i ostörd ro
 • Brusten är snaran Finns på Wikisource
 • Bryt allt hos mig, o Jesus, neder Finns på Wikisource
 • Bryt fram med mod i striden
 • Bröder, låt oss fröjdas här
 • Bröder och systrar och himmelens vänner Finns på Wikisource
 • Brödet är ett, brutet för alla (Vi reser ett tecken)
 • Bröllopet tillrett står
 • Buren högt av nådens vind
 • Burna högt på örnevingar
 • Böjd under korset Finns på Wikisource
 • Bön (Herre, lär mig följa dig)
 • Bön om Helig Ande
 • Böneklockor, klingen

C[redigera]

 • Celebration
 • Come let us bow

D[redigera]

 • Dagar komma, dagar flykta Du som fromma hjärtan vårdar = Herre, signe du och råde = Hör, hur tempelsången stiger Finns på Wikisource
 • Dagen stillnar, kvällen nalkas
 • Dansa med änglarna (I en värld full av kosmiska under)
 • Dag för dag min Jesus är när
 • Dagen är kommen
 • De blomster som i marken bor
 • De dyra löften, som Herren givit (Guds löften)
 • De fly så snart, de ljusa morgonstunder
 • De fly, våra år Finns på Wikisource
 • De frälstas syskonband
 • De fyra elementen (Jorden skall bli vår)
 • De gyllene portar öppna står
 • De kommer från öst och väst Finns på Wikisource
 • De nittionio gömda väl
 • De rika skördar, som förgyllde Finns på Wikisource
 • De rör sig som skuggor mitt i solens glans
 • De samlas nu hem ifrån hvarje land
 • De skall komma från öst, de skall komma från väst
 • De skall gå till den heliga staden
 • De späda plantor små
 • De strålar underskönt från Himlafaderns hus
 • De trodde att Jesus var borta
 • De trognas syskonband
 • De äro nu förgångna
 • Dela med dig
 • Den blida vår är inne Finns på Wikisource
 • Den blomstertid nu kommer Finns på Wikisource
 • Den brinnande kärleken
 • Den dag du gav oss, Gud, är gången
 • Den det hör
 • Den gamla tidens frälsning
 • Den hand som blev naglad
 • Den himmelska lovsång
 • Den himmelska sången
 • Den klara källan
 • Den klippan är i sorg
 • Den korta stund jag vandrar här Finns på Wikisource
 • Den ljusa dag framgången är
 • Den kära vilodagen
 • Den kärlek du till världen bar
 • Den port är trång och smal den stig Finns på Wikisource
 • Den rike mannen lefde
 • Den ropandes källa i Lehi
 • Den rätt på dig, o Jesus, tror Finns på Wikisource
 • Den röda flod, min Konungs blod
 • Den signade dag
 • Den skönaste → Om jag gav mig av
 • Den skönaste ros har jag funnit
 • Den Sonen haver, haver livet Finns på Wikisource
 • Den som beder skall få
 • Den som blyges för Jesus här
 • Den som frisker är och sund
 • Den som halp mig ur min nöd
 • Den som på färden genom livet
 • Den som tror på Herren
 • Den som vill en kristen heta
 • Den stora vita skaran där bearbetning först av O, se den stora, vita här sen av Den stora vita här vi se och ev. Den stora vita här i skyn Finns på Wikisource
 • Den store läkaren är här Finns på Wikisource
 • Den stunden i Getsemane Finns på Wikisource
 • Den sökande finner, den bedjande får
 • Den värld vi fötts att leva i
 • Denna dag stod Kristus opp
 • Denna är den stora dagen → Detta är den stora dagen
 • Der en falnad ros skall blomma
 • Der finns rum i jesus hjerta
 • Der uppe ingen död skall vara Finns på Wikisource
 • Desse äro de tio bud
 • Det betyder föga Nya Pilgrimssånger 1892 nr 225 och Herde-Rösten 1892 nr 406.
 • Det blir något i himlen Finns på Wikisource
 • Det bor i mitt hjärta en underbar frid (Underbar frid)
 • Det brinner en eld
 • Det byggs ett heligt tempel = Guds kyrkas grund är vorden → Sin enda grund har kyrkan
 • Det dyra namnet Jesus Finns på Wikisource
 • Det dyrbaraste → Mitt barn jag älskar dig
 • Det enda som bär när allting annat vacklar
 • Det finns djup i Herrens godhet
 • Det finns en Gud, hvars allmaktsord
 • Det finns en flod så underbar
 • Det finns en glädje som är starkare än sorgen (Fridens pensionat)
 • Det finns en härlig viloplats
 • Det finns en källa, fylld med blod
 • Det finnes en kämpande skara av blodtvagna kvinnor och män
 • Det finns en port, som öppen står Finns på Wikisource
 • Det finns en reningskälla
 • Det finns en ros
 • Det finnes en stad, skön och präktig
 • Det finns en stund av ljuvlig ro
 • Det finns en underbar källa
 • Det finns en väg till himmelen
 • Det finns ett bättre land invid Guds högra hand
 • Det finns ett bättre land vid härlighetens strand
 • Det finns ett hem dit stormens brus
 • Det finns ett hem där evig frid skall råda
 • Det finns ett hem, där evig sång skall klinga Finns på Wikisource
 • Det finns ett hjärta, som för dig ömmar Finns på Wikisource
 • Det finns ett land av ljus och sång Finns på Wikisource
 • Det finns ett land, der ostörd sällhet njutes
 • Det finns ingen som kan ge liv som Jesus
 • Det finns inget annat namn
 • Det finns liv
 • Det finns liv, det finns frid
 • Det finns så många, många väckta själar
 • Det flöt en gång från korsets stam
 • Det folk som vandrar i mörkret
 • Det fröjdar mitt hjärta
 • Det gamla år framgånget är
 • Det gamla år förgånget är
 • Det ges en källa fylld med blod
 • Det givs en tid för andra tider Finns på Wikisource
 • Det gungar så fint
 • Det går en ström från mitt sidosår
 • Det går en våg utav väckelse
 • Det går ett tyst och tåligt lamm
 • Det går från örtagården Finns på Wikisource
 • Det gör ej mänskan dyster Finns på Wikisource
 • Det gör oss inget om ni oss fängslar
 • Det härliga land i tron jag ser
 • Det kan vi göra för rätt och för fred
 • Det klang i mitt hjärta ett hoppfullt "på nytt" (På nytt)
 • Det kors han mig gett
 • Det lider mot den sälla tid
 • Det ljusnar nu, det gryr en dag
 • Det ljusnar sakta
 • Det närmar sig målet, jag sjunger med fröjd
 • Det ringer i hemmets klockor klart
 • Det ringer till vila och veckan går ut Finns på Wikisource
 • Det sitter en fågel på liljonakvist
 • Det skall ske vad som står skrivet
 • Det skedde för mig Finns på Wikisource
 • Det sköna Kanaan (Långt bort från tidens sorg och strid)
 • Det spirar i Guds örtagård
 • Det stod en man vid sina lador
 • Det stundar snart - det stora jubelåret
 • Det stundar till högtid
 • Det står Guds folk en sabbatsvila
 • Det står: Guds Son är död
 • Det största utav allt
 • Det susar genom livets strid
 • Det var en gång en negerslaf
 • Det var en gång en gammal girig man
 • Det var en liten flicka Finns på Wikisource
 • Det var en natt, och Sions skara Finns på Wikisource
 • Det var en vacker dag
 • Det var nittionio gömda väl Finns på Wikisource
 • Det växte en blomma
 • Det är advent = Ett litet barn av Davids hus
 • Det är dig, som Jesus kallar
 • Det är en ros utsprungen Finns på Wikisource
 • Det är en som har dött i stället för mig
 • Det är ett fast ord Finns på Wikisource
 • Det är evangelii bjudning
 • Det är fröjd att Jesus tjäna
 • Det är för oss detta liv underbara
 • Det är fullkomnat
 • Det är härligt att strida för Jesus
 • "Det är jag", så ljöd natten
 • Det är lycka och frid
 • Det är mitt hjärtas tro
 • Det är morgon
 • Det är saligt på Jesus få tro Finns på Wikisource
 • Det är sant att Jesus lever
 • Det är solsken öfver kullen
 • Det är så gott att om Jesus sjunga Finns på Wikisource
 • Det är så ljufligt
 • Det är så ljuvt att i syskonringen
 • Det är så tyst. Han kämpat ut
 • Det är sång idag
 • Det är underbart att gå med Gud
 • Detta är den stora dagen bearbetning av Denna är den stora dagen
 • Dig allena vare ära Finns på Wikisource
 • Dig, Helge Ande, bedja vi → O helge Ande, dig vi ber
 • Dig, Herre Gud, är ingen Finns på Wikisource
 • Dig, Herre kär, jag vill
 • Dig, Herre, vill jag prisa
 • Dig, Jesus jag älskar Finns på Wikisource
 • Dig, ljusens Fader, vare pris = O människa, det är dig sagt Finns på Wikisource
 • Dig, min Gud, jag tackar, prisar
 • Dig lyft, min själ, och skåda kring Finns på Wikisource
 • Dig, min brud, jag vann
 • Dig, min Jesus, nu jag skådar bearbetning av Vilken kärlek oss bevisad
 • Dig, min Jesus, vill jag följa
 • Dig skall min själ sitt offer bära Finns på Wikisource
 • Dig som kom att oss försona
 • Dig vare lov, o Jesus Krist bearbetning av Lov vare dig, o Jesu Krist
 • Dig vare pris och ära
 • Dig vi lovsjunger, ärar
 • Dig vill jag älska, du min Gud
 • Din Andes eld
 • Din frid skall aldrig vika
 • Din Frälsare tåligt står väntande
 • Din för evigt
 • Din godhet rätt att lova
 • Din Gud är när
 • Din jaspismur, de gators guld Finns på Wikisource
 • Din klara sol går åter opp Finns på Wikisource
 • Din klara sol, o fader vår
 • Din konung han kommer i skinande skrud
 • Din kärlek, Jesus, gräns ej vet
 • Din kärlek högre än all kunskap är
 • Din nåd
 • Din närhet befriar mig
 • Din närhet salighet mig bringar
 • Din sak det är, o Jesus mild
 • Din själ du måste renad få
 • Din spira, Jesus, sträckes ut Finns på Wikisource
 • Din synd, o värld besinna
 • Dina händer är fulla av blommor
 • Dina änglar sjunger
 • Dit upp ovan skyn vill jag fara
 • Ditt blod är heligt
 • Ditt huvud, Jesus, tynges ner
 • Ditt lidande har nått sitt slut
 • Ditt ljus, o Helge Ande, tänd
 • Ditt namn, o Gud, jag lova vill Finns på Wikisource
 • Ditt namn, o Jesus, upphöjt är Finns på Wikisource
 • Ditt ord, o Jesus, bliva må
 • Ditt ord, o Jesus, skall bestå Finns på Wikisource
 • Ditt ord är mina fötters lykta
 • Ditt regn
 • Ditt rike, Kristus, skall bestå Finns på Wikisource
 • Ditt verk är stort, men jag är svag
 • Ditt är lifvet
 • Djup av nåde
 • Djupt sjunker året i sin gång Finns på Wikisource
 • Dra mig, Gud, in i Din närhet
 • Dra mig nära
 • Dra mig nära Dig
 • Dröjer du än, o broder
 • Domen över världen går
 • Du Abrahams folk
 • Du, all hälsas källa Finns på Wikisource
 • Du arma barn, som irrar
 • Du arma själ, som i din fromhet sitter
 • Du banar dig väg genom livet
 • Du bar ditt kors, o Jesu mild Finns på Wikisource
 • Du behöver inte längre
 • Du betungade själ, Herren Jesus
 • Du burit din börda, du länge så gjort
 • Du bönestund, så full av frid
 • Du död, var är din vinning
 • Du finns här
 • Du folk av ädla fäders stam Finns på Wikisource
 • Du för vars allmaktsord Finns på Wikisource
 • Du gjorde väl, du kom! Finns på Wikisource
 • Du Guds lilla här, som till striden gått (Frukta ej!)
 • Du går, Guds Lamm, du rena Finns på Wikisource Du går, Guds Lamm, du milda
 • Du går vid min sida
 • Du har namn att du lefver
 • Du har nu sökt i många, många år
 • Du, Herre, i din hägnad tar
 • Du, Herre Jesus, ensam går
 • Du, Herre kär, Min herde är
 • Du Herre, vår Herre
 • Du, Herrens folk, stå upp
 • Du, Israels Helige, stort är ditt namn
 • Du kallar mig så ljuvt
 • Du kallar oss till kyrkan
 • Du kan möta vår längtan
 • Du klara ljus! På villsam ökenstig, o led mig fram
 • Du korsets kämpahär
 • Du korsets tappra kämpatrupp
 • Du käre pilgrim i främlingslandet
 • Du Libanons lilja
 • Du lilla barn
 • Du lilla skara, som är på resa Finns på Wikisource
 • Du livets bröd, o Jesus Krist
 • Du ljustes kämpaskara
 • Du lyckliga fol
 • Du låter Dig finnas
 • Du morgonstjärna mild och ren bearbetning av Hell morgonstjärna, mild och ren Finns på Wikisource
 • Du mänskors Fader
 • Du, o Gud, är livets källa
 • Du omsluter mig
 • Du räddat mig
 • Du sanna vinträd, Jesus kär Finns på Wikisource
 • Du segern oss förkunnar Finns på Wikisource
 • Du ser Guds hjärtelag
 • Du själv förordnat, store Gud bearbetning av Av dig förordnad, store Gud
 • Du skall inte tro att Gud dig överger
 • Du skall lyda Jesus
 • Du snöda värld, farväl
 • Du som av kärlek varm Finns på Wikisource
 • Du som bär på syndens tunga börda
 • Du, som din skatt på jorden eger
 • Du som fromma hjärtan vårdar Finns på Wikisource Hör hur tempelsången stiger = Dagar komma, dagar flykta
 • Du som funnit Jesus
 • Du som gick före oss
 • Du som gjorde vår värld så vacker
 • Du som härlig ställde Finns på Wikisource
 • Du, som hörer böner
 • Du, som med mäktiga ord
 • Du, som mottagit för intet af Herran
 • Du som ofta klagar under vandringen
 • Du som uti världen vandrar
 • Du som vandrar fjärran från din Faders hus
 • Du som var den minstes vän
 • Du, som är trött av syndens tunga börda
 • Du sorgsna själ
 • Du sädens Herre
 • Du sälla folk, som sagt farväl
 • Du tonernas Kung
 • Du vet väl om att du är värdefull
 • Du är
 • Du är dig alltid lika
 • Du är en bön
 • Du är fallen
 • Du är Guds tempel och Guds ande bor i dig
 • Du är helig, du är hel
 • Du är helig och rättfärdig
 • Du är här
 • Du är Israels helige
 • Du är ju nog för mig
 • Du är konung
 • Du är kung i evighet
 • Du är mig när var dag, var stund som flyr
 • Du är min glädje
 • Du är min klippa, dyraste Jesus
 • Du är min klippa, Jesus min Herre
 • Du är min kung
 • Du är min sol, o, Jesus kär
 • Du är min tillflykt, Frälsare kär
 • Du är mäktig
 • Du är större än mitt hjärta
 • Du är så god
 • Du är så skön
 • Du är vår konung
 • Du är vår skapare
 • Du ömma fadershjärta Finns på Wikisource
 • Du öppnar, o evige Fader
 • Dyra helsoflod, som här flödar fram
 • Dyra klippa som brustit för mig
 • Dyra själ, har det dig smärtat Finns på Wikisource
 • Dyraste Jesus, dig vill jag älska Finns på Wikisource
 • Dyre Jesus, drag mitt hjärta
 • Dyre Jesus, du mig frälsar Finns på Wikisource
 • Dyre Jesus, du är min
 • Dyre Jesus, lotsa mig
 • Dyre Jesus, låt mig vila
 • Dyre Jesus, o, jag längtar
 • Dyre Jesus, till mig skåda
 • Dyre vän, o ser du icke
 • Dyster är vägen
 • Då den vilda stormen
 • Då ett härligt hem i himmelen
 • Då faror hota här på din stig
 • Då han kommer Finns på Wikisource
 • Då i himlen upprop hålles
 • Då i striden trötthet når ditt hjärta
 • Då jag beskådar korsets stam
 • Då jag fröjdas, sjunger jag
 • Då jag ser min Jesus blöda
 • Då Jesus tog min skuld på sig = Då Jesus tog min syndaskuld
 • Då min levnad jag begrundar
 • Då min livsstig är mörk och dyster
 • Då mitt hjärta var kallt
 • Då Moses med Guds folk
 • Då några herdar höllo vakt
 • Då solen sjönk i västerled
 • Då vi mötas till sist bortom Jordan
 • Då vi vandrar med Gud, ledda helt av hans bud
 • Dårarnas fest (Blås upp ballonger till glädje)
 • Där Guds Ande är, är frihet
 • Där tamariskens skugga ner på mjuka tuvan
 • Där två eller tre är församlade
 • Där uppe ingen död skall vara Finns på Wikisource
 • Där är ljus, där är ljus
 • Därför att Ordet bland oss bor
 • Därför älskar jag min Jesus

E[redigera]

 • Edra namn i himlen äro skrivna
 • Efter slutadt värf
 • Ehvad dig möter. kära vän
 • Ej blott i hednavärldens länder
 • Ej bo vi här
 • Ej jag rädes dödens bölja
 • Ej jorden har den ro jag söker
 • Ej långt, ej långt från Guds rike
 • Ej mer, ej mer, han min synd ej minnes mer
 • Ej räds lila hjord
 • Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning
 • Ej trivs jag uppå jorden
 • Ej upplysta gårdar
 • Eja, mitt hjärta, hur innerlig → Mitt hjärta vidgar sig överfullt
 • Elddöpta kämpar med själar i brand
 • Eld från himlen kom
 • Eld som brinner, eld som flammar
 • Elfenbenspalatsen (Min Herres klädnad är underbar)
 • Emedan blodet räcker till
 • Emanuel, var du vår herde
 • En blick på den korsfäste livet dig ger
 • En blick uti tron på det
 • En blodröd källa välde fram
 • En blomma uti öknen stod bearbetning av När världens hopp förtvinat stod
 • En broder mer (Jorden kan du inte göra om)
 • en dag all livets möda
 • En dag jag möter på en enslig stig
 • En dag jag mötte Jesus
 • En dag jag skall förstå (Jag vet ej varför på min stig)
 • En dag skall Herrens skapardrömmar möta
 • En dag vid tusen åskors ljud
 • En dalande dag, en flyktig stund
 • En dunkel örtagård jag vet
 • En dyr klenod, en klar och ren  → Text
 • En Fader heter du bearbetning av Ack, huru plågas jag
 • En Fader oss förenar  → Text
 • En folkhop mot Golgata drager
 • En Frälsare härlig jag äger
 • En Gud vi hava
 • En Guds soldat drar ut i krig
 • En gång dö och sedan domen
 • En gång, en gång, en gång
 • En gång i himlens bröllopssal  → Text
 • En gång i tidens morgon är jorden ny
 • En gång när min tid är liden
 • En gång på korset för mig Jesus dog
 • En helig skara (Klädd i helig skrud en lycklig skara)
 • En herrdag i höjden  → Text
 • En hjärtevän har jag funnit
 • En jordisk dag, en dag från dig
 • En jublande sång till hans ära
 • En jungfru födde ett barn i dag  → Text
 • En kristen utan kors
 • En kvinna gick en gång
 • En källa finnes, fylld med blod
 • En källa flödar djup och klar
 • En kärlek har jag blott ännu  → Text
 • En liten stund med Jesus  → Text
 • En liten tid, och striden
 • En liten tid, o ljuva hopp
 • En morgon utan synd jag vakna får
 • En morgonstjärna, ljus och mild
 • En mäktig konung tjänar jag
 • En natt ett budskap ljöd så klart
 • En nådastol Herren Gud oss givit  → Text
 • En qväll jag satt och blicken sänkte
 • En reningskälla
 • En riker man, väldiger han
 • En sak, Gud, på mitt hjärta
 • En skara af hemgångna helgon
 • En skara jag ser
 • En stark ej tröste på sin makt  → Text
 • En stjärna gick på himlen fram
 • En stridsman uti hären jag blivit
 • En stund med Jesus (Låt mig få en stilla stund med Jesus)
 • En syndig man
 • En syndig värld att rädda få vårt mål det är
 • En sång inom mig
 • En sång jag nu sjunga vill
 • En såningsman gick ut
 • En såningsman går där
 • En såningsman går där i regn och i sol
 • En söndag var skapelsens första dag
 • En tillflyktsort i stormens tid
 • En tillflyktsort är urtidens Gud
 • En underbar, underbar tillflykt
 • En vanlig dag när inget särskilt händer
 • En vision av mitt liv
 • En vän framför andra
 • En vän har jag funnit  → Text eller
  • En vän jag har funnit  → Text
 • En vän jag har i Jesus
 • En vänlig blick den kostar ju så föga
 • En vänlig grönskas rika dräkt  → Text
 • En ängel, osedd, ned till jorden
 • En överflödande kärlek
 • Endast av nåd
 • Endast en solens strimma
 • Endast en vapendragr'
 • Endast ett steg till Jesus
 • Endast korsets väg leder hem
 • Ensam lämnad här i världen
 • Ensam och ängslig, trött och bekymrad
 • Esaias såg den Allraheligste
 • Ett banér, ett härligt, strålande av hopp
 • Ett banér så skönt
 • Ett barn i dag är oss givet
 • Ett barn vandrar fram genom vildmarkens snår
 • Ett barn är fött på denna dag  → Text
 • Ett barn är oss fött och en son är oss given
 • Ett bud från Gud (Jag har ett bud, en hälsning från Gud)
 • Ett fattigt, vilset barn vid nådens port
 • Ett förlorat barn jag var
 • Ett gästabud på Zions berg
 • Ett hem hos Gud, o ljuva tröst
 • Ett hem i himlen
 • Ett i Kristus (Nu är ingen längre jude eller grek)
 • Ett land så skönt med vida gränser
 • Ett ljus bröt fram i mörkret
 • Ett ljus lyser i mörkret
 • Ett litet barn av Davids hus = Det är advent
 • Ett litet barn i mänskoskrud
 • Ett litet fattigt barn jag är  → Text
 • Ett ljus bröt fram i mörkret
 • Ett med min Gud
 • Ett nåderikt regn låt falla
 • Ett stilla barnahjärta  → Text
 • Ett sätt eller annat
 • Ett vilset lam i öde skog
 • Ett vänligt ord kan göra under
 • Vad än dig möter, käre vän  → Text
 • Evangelii budskap ljuder
 • Evelina
 • Evighet
 • Evighetens morgon klar en dag skall gry
 • Evigt din, din allen
 • Evigt din, ja blott din även känd som
  • Evigt din, endast din
 • Evigt strålar Faderns kärlek  → Text

F[redigera]

 • Fader av liv
 • Fader, dig till oss vänd
 • Fader, Dig vill vi söka
 • Fader, du, som från din himmel
 • Fader, du vars hjärta gömmer
 • Fader förbarma Dig!
 • Fadershanden leder mig
 • Fader i himlarne
 • Fader, vi bedja dig
 • Fadrens mildhet
 • Far din väg, du onda värld
 • Faraos härar hann upp oss vid stranden
 • Faren väl, I vänner kära
 • Farväl, o värld
 • Fast blodröd var min synd
 • Fast i Herrens sanning stå
 • Fast jag genom mörka dalen
 • Fast såsom klippan är Guds löftesord
 • Fastän stormen gnyr
 • Fattig men dock rik
 • Fattig och sorgsen en gång jag gick
 • Fattiga, sorgbundna trälar
 • Finns det kraft uti källan av blod
 • Finns det någon som kan hjälpa
 • Finns här ett ångerfullt hjärta
 • Finns väl någon här som gråter
 • Fjärran från Gud har du irrat
 • Fjättrad vid en värld
 • Flyende snabbt är livet, kort som en morgondröm
 • Fordom trodde jag mig äga liv i Jesus
 • Fordom var min väg med Jesus
 • Fort skynden alla
 • Fram, du korsets kämpahär
 • Fram, du kämpahär
 • Fram en suck sig smyger
 • Fram, fram, korsets kämpahär
 • Fram, med Gud vi segra än
 • Fram, o, fram till seger
 • Fram skrider året i sin gång
 • Fram till seger vi marschera
 • Fram över berg, över dal, över bölja
 • Fram över våg som brusar
 • Framfaren är natten  → Text
 • Framtiden börjar i dag
 • Framtiden tillhör oss
 • Framåt, det går igenom  → Text
 • Framåt, du Herrens kämpahär
 • Framåt! Framåt! Framåt! (Sångarmarsch)
 • Framåt jag går i hoppet glad
 • Framåt, Kristi stridsmän!
 • Framåt på vädjobanan
 • Framåt! Så ljuder vårt fältrop idag
 • Framåt till Guds Kanaan med jubel vi gå
 • Framåt till strid att fångarna befria
 • Framåt, uppåt, glade pilgrim
 • Framåt, uppåt, Kristi kämpe
 • Franciskus solsång (Tack gode Gud, för allt som finns)
 • Fred i vår tid, o Gud
 • Fred på jorden (Hör, nu stämmer jordens barn upp en liten sång)
 • Fred är att tala med små, små ord
 • Fri, fri, öppen och fri
 • Fri från synden
 • Friad från lagen
 • Frid, frid, ljuv frid
 • Frid, Guds frid! O hälsning ljuva
 • Frid lämnar jag kvar åt er
 • Frid som kan bevara
 • Frid, verklig frid, bland jordens synd och strid
 • Fridens Gud, oss frid förläna  → Text
 • Fridens pensionat (Det finns en glädje som är starkare än sorgen)
 • Fridfullt i drömmar
 • Friköpt jag är, men ej med silver (= refr. till sången Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning)
 • Frukta icke svaga skara
 • Frukta ej! (Du Guds lilla här, som till striden gått)
 • Frukta ej, betyngda verld
 • Frukta ej, du Herrens lilla kämpaskara
 • Frukta Gud och låt dig nöja!
 • Fruktar och tvivlar du ännu
 • Från det slaktade Guds lamm
 • Från Egypten Guds folk drog ut en gång
 • Från en klippa
 • Från evighet till evighet
 • Från Frälsaren på korsets stam  → Text
 • Från Golgata, från Golgata
 • Från Gud vill jag ej vika
 • Från hav till hav, kring jorden all
 • Från hemmets lugna, trygga härd
 • Från himlen kommer jag med bud  → Text bearbetning av Av himlens höjd oss kommet är  → Text
 • Från himlen långt din fot har strövat
 • Från härliga höjder
 • Från jorden min vandring
 • Från jordens dalar, dess flärd
 • Från jorden jag blickar
 • Från jordens mörker
 • Från källans djup jag längtar få av vattnet som livet mig ger
 • Från Lapplands fjäll och sjöar
 • Från ljusets kullar kristna här
 • Från mörker till ljus (O, härliga frälsning, vad nåd underbar)
 • Från oro och mörker  → Text
 • Från Patmos Johannes fick skåda en syn
 • Från tidevarv till tidevarv
 • Från urtidens klippa
 • Från vaggan till graven
 • Från varje band som binder än (Kom Herre, i mitt hjärta bo!)
 • Från varje fläck tvådd skär
 • Från våra kära, från våra vänner bearbetning av Skiljas vi må från vänner
 • Från örtagården leder
 • Fräls, Jesus fräls
 • Fräls mig helt och mig bevara
 • Frälsa själar, dyre Jesus
 • Frälsare på korsets stam
 • Frälsare, tag min hand  → Text
 • Frälsaren ropar: kom
 • Frälsarens vakande öga
 • Frälsning i Jesus allena
 • Frälsning jag funnit
 • Frälsningsfana! Dina färger fladdrar friskt i morgonbris
 • Frälsningssoldater, som Jehova utsänder
 • Frälsta skaran öfver jordegruset
 • Frälsta skaror ofvan
 • Fröjd, frid och hopp
 • Fröjd, fröjd, fröjd
 • Fröjda dig och sjung mitt hjärta
 • Fröjdas, vart sinne  → Text
 • Fröjdebud, fröjdebud Ifrån Jesus
 • Fröjdefullt, fröjdefullt hemåt vi dra
 • Fröjden er, så Herrens maning ljuder
 • Full frälsning är vårt motto, full frälsning är vår sång
 • Full förlossning ifrån alla band
 • Fullkomlig frid i tillit till min Jesus
 • Fullkomlig i skönhet
 • Fungola
 • Fyll jorden med lovsång
 • Fyll mig, o Herre, med glödande nit
 • Fyll våra brunnar
 • Fylld av längtan jag ej kan förklara
 • Få vi samlas uppå stranden
 • Fåfängt söker jag uti mitt hjärta
 • Får ej i vårt hjärta bo
 • Får en arm syndare fly till Jesus
 • Får på ditt dyra huvud
 • Får vi mötas bortom floden
 • Fädernas kyrka
 • Fäst dina ögon på Jesus
 • Följ med mig fram till korset, där Jesus för dig led
 • "Följ mig!" Hör jag Kristus kalla
 • Följ mej, säger Jesus
 • Följa, följa, jag vill följa Jesus
 • För alla helgon, som i kamp för tron
 • För att du inte tog det gudomliga
 • För att renas helt från synden kommer jag
 • För dagens krav och handens kraft
 • För dem som under heta solen
 • För den skönhet jorden bär
 • För den trötta själ, för den trötta själ finns ro hos Jesus
 • För Gud och för hans frälsningshär
 • För hedningarnas skaror
 • För hela världen vida bearbetning av För hednavärlden vida
 • För Herrens ord vi ej må skämmas
 • För intet, ack hör, för intet
 • För intet, för intet
 • För livets skull
 • För mig du göt ditt dyra blod
 • För mig, för mig
 • För mig min Jesus gav sitt blod
 • För mig till den klippan höga
 • För mig till den
 • För tronen i himlen
 • För världens frälsning
 • För Zions skull
 • Förbida Gud, min själ
 • Förblekna, jordens fröjd, Jesus är min
 • Fördömelse ej finnes mer
 • Förfäras ej du lilla hop
 • Förgäves all vår omsorg är
 • Förgäfves ropar den redan dömde
 • Förkrossad vid din fot jag sjunker (Vid korset)
 • Förlorade son, o med smärta
 • Förlossningen är vunnen  → Text = O Kriste, oss benåda  → Text
 • Förlän oss, Gud, din helga frid → Giv folken fred, giv själen frid
 • Förläna mig din Andes nåd
 • Förnya, Gud, vårt sinne
 • Förr var jag blind, men nu jag ser
 • Förrn ljuset vid Skaparens "varde" framsprungit
 • Förrän mänskostämmor hördes
 • Förrän vår sammankomst är slut
 • Försonare, som färgar röd
 • Försoningens dag och uppståndelsens dag
 • Försoningsnåd mitt liv har köpt
 • Försumma ej din Bibel
 • Förunderlig nåd (se även Amazing Grace)
 • Förunderligt och märkligt
 • Förundrad jag hör ett glädjens bud (se även Amazing Grace)
 • Förundrad jag stod invid kärlekens hav (Kärlekens hav)
 • Förvandlad stad

G[redigera]

 • Gammal är kyrkan, Herrens hus
 • Ge Jesus äran, frälsta mänsklighet  → Text
 • Ge kyrkan kraft att höras
 • Ge mig den tro, som himlen ser
 • Ge mig den tro, som skådar dag  → Text
 • Ge oss mod att våga leva
 • Ge oss än en stund av nåd, o Jesus
 • Gemenskap
 • Genom dödens skuggas dal
 • Genom gatans trängsel
 • Genom lidande till seger
 • Genom mörkrets regioner
 • Genom tider av suckan och gråt
 • Gick genom skymmande dälder min stig (Solljusa morgon)
 • Giv folken fred, giv själen frid bearbetning av Förlän oss, Gud, din helga frid
 • Giv, Gud, att ren och samvetsgrann
 • Giv mig den frid som du, o Jesus, giver
 • Giv mig den tro, som bergen kan förflytta
 • Giv mig den tro som Jesus haft
 • Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt  → Text
 • Giv mig en större, giv mig en högre, giv mig en fullkomlig tro
 • Giv mig, o Gud, ett hjärta rent
 • Giv, o Jesus, fröjd och lycka
 • Giv oss, o Gud, ett dagligt bröd
 • Giv åt Jesus äran (= Refrängen till För världens frälsning)
 • Glad att få leva
 • Glad jag städse vill bekänna
 • Glad som fågeln på sin gren i lunden
 • Glatt framåt till strids vi vilja tåga (Stridssång)
 • Gläd dig, du helga kristenhet
 • Gläd dig, du Kristi brud  → Text
 • Gläd er alltid i Herren (Gläd er i Herren)
 • Gläd er i Herren (Gläd er alltid i Herren)
 • Glädjens Herre, var en gäst
 • Gläns över sjö och strand  → Text
 • Gode Fader, samla åter
 • Gode herde, led du mig!
 • Golgata källa renar
 • Golgata ropar: Gud förbarmar sig
 • Golgataströmmen den flödar så fri
 • Grip du mig, helige Ande
 • Gränslösa nåd
 • Gud bor i ett ljus
 • Gud, dig allena vare pris och ära
 • Gud dig följe, tills vi möts igen
 • Gud, dig min sak hemställer jag
 • Gud, din nåd till himlen räcker bearbetning av Store Gud, som handen räckte
 • Gud, ditt folk är vandringsfolket
 • Gud, du gick bort
 • Gud, du som bor i ett ljus
 • Gud, du är här
 • Gud, du är inte i min värld
 • Gud en säker seger ger
 • Gud, från ditt hus
 • Gud, för dig är allting klart
 • Gud gav i skaparorden
 • Gud ger mera nåd
 • Gud har av sin barmhärtighet → O Gud, du av barmhärtighet
 • Gud har en famn  → Text
 • Gud har gett åt fågeln dess vingar
 • Gud har omsorg om vårt släkte
 • Gud har oss skapat, det är vår grund
 • Gud har skapat allting
 • Gud, hos dig är livets källa
 • Gud, i dina händer
 • Gud, i mina unga dagar  → Text
 • Gud jag hör att du utsänder skurar
 • Gud jag vet att du kan sända skurar av välsignelse
 • Gud låter sina trogna här  → Text
 • Gud mig aldrig glömmer
 • Gud mig älskat har
 • Gud, när livet trasas sönder
 • Gud, o Gud, som världar leder
 • Gud oss alla det befallt
 • Gud oss hjälper att modigt strida
 • Gud, se i nåd till dessa två  → Text
 • Gud ske lov, min vän han blivit
 • Gud som allting skapade  → Text
 • Gud som haver barnen kär  → Text
 • Gud som himlen danat
 • Gud, som vård om sparven tar
 • Gud säger, att den salig är
 • Gud trefaldig, stå oss bi  → Text
 • Gud vare lovad, han som i sin godhet
 • Gud vare tack och ära
 • Gud vet vad jag heter
 • Gud vill mig ha till ett solsken
 • Gud, vår Gud, från fjärran land och nära
 • Gud, vår Gud, för världen all  → Text
 • Gud, vår Gud, vi lovar dig  → Text
 • Gud, vår lösta tunga
 • Gud, välsigna dessa hjärtan
 • Gud älskade en syndig värld
 • Gud är din Fader, tro honom blott
 • Gud är här tillstädes → Gud är mitt ibland oss
 • Gud är med er tills vi möts igen
 • Gud är mitt allt  → Text
 • Gud är mitt ibland oss bearbetning av Gud är här tillstädes
 • Gud är trofast, o min själ
 • Gud är trofast, står det skrivet
 • Gud är trofast! Så ljöd sången
 • Gud är trofast, vare det din borgen
 • Gud är vår starkhet och vårt stöd
 • Gud är vår tillflykt, starkhet och borg
 • Gudakärlek utan like
 • Gudomskärlek ifrån Jesus flödar
 • Guds Ande kom från himlen ner
 • Guds Andes kraft ger liv åt allt
 • Guds barn jag är  → Text
 • Guds evangeliivagn
 • Guds frälsningshär vill stiga ned
 • Guds härlighet oss styrka ger
 • Guds kyrkas grund är vorden → Sin enda grund har kyrkan = Det byggs ett heligt tempel
 • Guds källa har vatten tillfyllest, en gåva av strömmande liv
 • Guds källa har vatten tillfyllest för törstande kvinnor och män
 • Guds kämpe, hur lycklig och säll är ej du
 • Guds kämpe, håll ut, till dess seger du fått
 • Guds kärlek den liknar en stor ocean
 • Guds kärlek har ej gräns
 • Guds kärlek oss styrka ger
 • Guds kärlek är som stranden och som gräset
 • Guds kärleksflod så full av frid
 • Guds kärleksrika famn
 • Guds lilla helgonskara (publicerad i Sions Sånger 1951 som nummerr 58)
 • Guds löften (De dyra löften, som Herren givit)
 • Guds misshag över mig har flytt
 • Guds namn är ett fäste
 • Guds nåd är ny idag
 • Guds nåd är rik och underbar
 • Guds ord och löften kan aldrig svika
 • Guds rena lamm, jag flyr till dig
 • Guds rena Lamm, oskyldig  → Text
 • Guds segerrika frälsningshär går fram med tappert mod
 • Guds soldater, rusta eder
 • Guds Son en gång i morgonglans
 • Guds Son från himlen kom hit ned
 • Guds värld är en skimrande gåva
 • Guds änglar de vänta
 • Guldgrävarsången  → Text
 • Gut shabes aich
 • Gå in genom porten den trånga
 • Gå mig ej förbi
 • Gå fram! Jesus med oss går
 • Gå fram, min själ, med makt
 • Gå i frid nu till din vila
 • Gå, Sion, din konung att möta  → Text
 • Gå till Jesus, vännen framför alla
 • Gå ut kring hela jorden
 • Gå varsamt, min kristen  → Text
 • Går du tyngd av skuld och samvetskval
 • Gömd uti dig
 • Gör porten hög, gör dörren bred  → Text

H[redigera]

 • Halleluja, det håller än
 • Halleluja, ditt lov vi sjunger
 • Halleluja, halleluja, halleluja
 • Halleluja, nu är jag fri
 • Halleluja! Sjung om Jesus
 • Han frälste mig. Han frälste mig
 • Han gav sin ande som skapade allt
 • Han gick in i din kamp på jorden
 • Han gläds över bruden med jublande fröjd Finns på Wikisource
 • Han går bredvid mig, jag är ej ensam
 • Han går omkring, gör väl och hjälper alla
 • Han har fört mig ifrån mörker och till ljus
 • Han kommer genast, Jesus
 • Han kommer i sin kyrka
 • Han kommer på himmelens skyar
 • Han kommer, vår Jesus
 • Han lade i min mun en ny sång
 • Han lever! O min ande, känn Finns på Wikisource
 • Han på korset, han allena är min fröjd
 • Han som gav sitt liv till lösen
 • Han sökte, han fann mig
 • Han sörjer väl för mig
 • Han vet min väg
 • Han vill rena dig från synd
 • Han älskar mig, o, sjung det ut
 • Han är densamme än
 • Han är inte här
 • Han är min Gud, "den gamle utav dagar"
 • Han är min sång och min glädje
 • Han är svaret. Han är grunden
 • Han är uppstånden, Frälsaren
 • Hand i hand, hand i hand, fram vi går till ett bättre land
 • Hans ansikte går med
 • Hans blod den sämste rena kan
 • Hans namn skall vara Jesus
 • Hans röst jag förnam uti främmande land
 • Har du ankarfäste
 • Har du blodets kraft förnummit i din själ även känd som:
  • Har du blodets kraft väl känt
 • Har du funnit den kostliga pärlan Finns på Wikisource
 • Har du inte rum för Jesus
 • Har du kvar din barnatro
 • Har du mod att följa Jesus
 • Har du sagt nej åt världen
 • Hav och stränder din allmakt formar
 • Hav tack, käre Jesus, för ordet vi fått
 • Hav tack, o Gud, för det år, som gått
 • Hav trones lampa färdig Finns på Wikisource
 • Hav tålamod, var from och god
 • Hej himlarymder, kom änglahär
 • Hela Guds värld är av under full
 • Hela universum skall sjunga
 • Hela vägen genom livet
 • Hela vägen går han med mig Finns på Wikisource
 • Hela världen fröjdes Herran Finns på Wikisource
 • Hela världen klagar sig
 • Helga, Herre, denna dag
 • Helga min själ och sinn
 • Helgad åt Herren, i blodet rentvagen
 • Helge Ande, kom från himlen
 • Helge Ande, sänk dig ned djupt i själens gömma
 • Helhjärtat
 • Helig, helig, helig
  • Helig, helig, helig, mitt hjärta prisar dig, Gud
 • Helige Ande, himmelske Ande
 • Helige Ande, låt nu ske
 • Helige Fader, böj ditt öra neder Finns på Wikisource
 • Helige Fader, kom och var oss nära Finns på Wikisource
 • Hell dig, du härliga julafton
 • Hell dig, o, vår Jesus
 • Hell dig, törnekrönte Konung
 • Hell morgonstjärna, mild och ren → Du morgonstjärna, mild och ren Finns på Wikisource
 • Helt (O Herre, jag tröttnat att vandra)
 • Hem, hem, mitt kära hem
 • Hem jag längtar
 • Hemlig stod jag en morgon
 • Hemma, hemma få vi vila
 • Hemåt det går över berg, över dal
 • Hemåt vi vandra till himmelens land
 • Herre, din dag var också lik
 • Herre, du min tröst och fromma → Herre, du som sänder trösten
 • Herre, du välsignar alla
 • Herre, evigt stor i ära
 • Herre, förbarma dig
 • Herre, fördölj ej ditt ansikte för mig
 • Herre Gud, ditt dyre navn
 • Herre Gud, för dig jag klagar
 • Herre, Herre, du mig utrannsakat
 • Herre, i blodet som utgjutet är
 • Herre, jag beder
 • Herre, jag vill bida
 • Herre Jesu, vi befalla
 • Herre Jesus, dig jag älskar
 • Herre Jesus, o, att älska dig
 • Herre kär, hos dig är tillflykt
 • Herre, låt ingenting binda de vingar
 • Herre, låt mig få vila i Dig
 • Herre, lär mig bedja
 • Herre, lär mig följa dig (Bön)
 • Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig
 • Herre, mitt hjärta
 • Herre, nu åt dig jag giver allt jag har och allt jag är
 • Herre, nu åt dig jag giver mig och allt vad som är mitt
 • Herre, när din dag är inne
 • Herre, när jag hör din stämma
 • Herre, rena mig från synden
 • Herre, samla oss nu alla
 • Herre, se vi väntar alla
 • Herre, signe du och råde
  • Hör, hur tempelsången stiger = Du som fromma hjärtan vårdar
 • Herre, somliga dar vill man helst ligga kvar (Morgonbön mot rampfeber)
 • Herre, tag du in mitt sinne
 • Herre, till dig får jag komma
 • Herre, vi har hört om dig och häpnat
 • Herre, vi äro små
 • Herren av himlen är kommen till jorden
 • Herren bjuder alla frälsning
 • Herren gav och Herren tog
 • Herren Jesus det dyraste är
 • Herren Krist uppstånden är
 • Herrens nåd är var morgon ny
 • Herren, vår Gud, har rest sin tron
 • Herren, vår Gud, är en konung
 • Herren är här, var inte rädda
 • Herren är min herde god
 • Herren är min herde, ingenting skall fattas mig
 • Herren är min herde, som mig leder varje dag
 • Herren är min starkhet och min lovsång
 • Herrens nåd är var morgon ny
 • Herrens röst i Sion ljuder
 • Herrens stad har fasta grunder
 • Himlaklockor klingen
 • Härlig är Guds himmel blå
 • Himmel för mig (Härliga morgon som randas en gång!)
 • Himmelens stad den är härlig
 • Himmelens stad är härlig
 • Himmelsk glädje kan du äga
 • Himmelsk glädje och musik
 • Himmelska Kanaan, o, underbara Kanaan
 • Himmelske Fader, ge åt oss alla
 • Käre Jesus, vi är här
 • Hjorten, som törstig flämtar
 • Hjälp, Gud, de trogna äro få → Se Herrens ord är rent och klart
 • Hjälp Gud! vad för jämmerlig ting
 • Hjälp mig, Jesus, troget vandra
 • Hjälp mig, min Gud, ack fräls min själ → Jag till din måltid bjudits in
 • Hjälp oss att acceptera andra på samma sätt
 • Hjärtan, enigt sammanslutna
 • Hjärtans Jesus, i ditt hjärta
 • Hjärtan är det världen kräver
 • Hjärtat åstundar din närhet
 • Ho satans boning tänker på
 • Ho är den för Herren träder → Tänk på honom som var frestad
 • Hoppet att Jesus få skåda
 • Hos Gud är idel glädje
 • Hos Gud är makten
 • Hosianna, Davids son
 • Hosianna, ära till vår Gud (Ära till vår Gud)
 • Hugsvala mitt hjärta, barmhärtige Gud
 • Hugsvalaren är här
 • Hur dyster över ödslig hed var färden
 • Hur fattigt hemmet vara må
 • Hur fröjdar sig i templets famn
 • Hur härligt att tänka, när synd tränger på
 • Hur härligt vittna land och sjö
 • Hur kan och skall jag dig
 • Hur ljuvlig mången gång
 • Hur ljuvlig är din boning
 • Hur ljuvligt det är att möta
 • Hur ljuvligt namnet Jesus är alternativ text:
  • Hur ljuvt det namnet Jesus är
 • Hur ljuvt det är att komma
 • Hur ljuvligt klingar Jesu namn
 • Hur mäktig är den sabbat
 • Hur skall du honom finna
 • Hur snabbt, o Gud, vår tid förgår bearbetning av Vår tid är ganska flyktig här
 • Hur stormar rasa och vågor slå
 • Hur stort, hur skönt, vad glädje sann
 • Hur underbart att vandra få med Gud
 • Hur underlig är du i allt vad du gör
 • Huru ljuva, o Gud äro mig dina bud
 • Huru länge skall mitt hjärta → Länge, länge har mitt hjärta
 • Huvud av törne sårat
 • Hvi tränges folket denna väg
 • Håll om mig
 • Hälsa med jubel det budskap oss hunnit
 • Hälsokällan flödar
 • Här en källa går fram
 • Här en källa rinner
 • Här enas alla vägar
 • Här ensam på mitt plågoläger
 • Här, Guds barn, går ofta du
 • Här har du mig, Herre, din ringaste man
 • Här möta vi i Jesu namn varandra
 • Här samlas vi omkring ditt ord
 • Här så ofta under ökenvandrandet
 • Här växlar det av dagar, år
 • Här är rymlig plats
 • Härlig frälsning! Härlig frälsning!
 • Himlen är så härligt blå
 • Härlig är jorden
 • Härliga land där uppe i det höga
 • Härliga lott att i ungdomens dagar
 • Härliga morgon som randas en gång! (Himmel för mig)
 • Härligt nu skallar frälsningens bud
 • Härligt strålar Faderns kärlek
 • Härligt strålar Guds eviga ljus
 • Höga kors, du enda ädla
 • Höga majestät
 • Högre, långt högre än skyarna går
 • Högt i stjärnehimlen
 • Högt ovan stjärneringen
 • Högtid för handen är
 • Högtlovat vare Jesu namn
 • Höj dig du moln
 • Höjen jubel till vår Gud
 • Höjom högt vårt stridsbanér
 • Hör det manande bud
 • Hör från korsets helga stam
 • Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder
 • Hör, hur Jesu stämma ljuder
 • Herre, signe du och råde = Du som fromma hjärtan vårdar
 • Hör i dag Guds Andes röst
 • Hör, krigstrumpeten skallar
 • Hör mig, nu jag beder
 • Hör, nu stämmer jordens barn upp en liten sång
 • Hör, o Fader
 • Hör oss Gud, du själv har bett oss
 • Hör på du arma vandringsman
 • Hör på, du barn av Eva

I[redigera]

 • I Adam är vi alla ett
 • I blomman av din ungdomstid
 • I dag finns nåd, mer värd än guld
 • I dag får du vandra med Jesus
 • I de saligas land
 • I den stilla aftonstund
 • I den tysta midnatsstunden
 • I den sena midnattsstunden
 • I denna ljuva sommartid  → Text
 • I dig, o Herre Jesus kär bearbetning av Till dig allena, Jesu Krist
 • I din närhet, o min Herre
 • I dina händer, Fader blid = Uti din nåd, o Fader blid
 • I djupet av mitt hjärta → Ur djupet av mitt hjärta
 • I dunklets dal
 • I dödens bojor Kristus låg
 • I en djup, oändlig skog  → Text
 • I en värld av död
 • I en värld där sorger, möda, smärta bor
 • I en värld full av kosmiska under (Dansa med änglarna)
 • I en värld full av kosmiska under
 • I evighet, i evighet, var skall du bo i evighet
 • I forna dar gick Jesus fram
 • I Guds frälsningsarmé ha vi tagit vår plats
 • I Guds frälsningshär vi kämpar som soldater
 • I Guds tystnad får jag vara
 • I Herrens barmhärtiga händer
 • I himlen och på jorden
 • I himmelen, i himmelen  → Text
 • I hoppet sig min frälsta själ förnöjer  → Text
 • I Jesu bröder, systrar här
 • I Jesu fotspår
 • I Jesu namn, där är min frälsning
 • I Jesu namn får du komma
 • I Jesu namn till bords vi går  → Text
 • I Jesus finns frälsning för syndare alla
 • I julenatt (Tindrande stjärna i julenatt)
 • I Kristi sår jag somnar in
 • I kristna mänskor alla
 • I Kristus finns ej öst och väst
 • I kvällens stilla timma
 • I Lammets död och smärta
 • I livets svåra strider
 • I livets bok, o Fader, skriv
 • I ljusfull natt det ljöd så klart
 • I ljuvlig frid, i strid så het
 • I makt utan like
 • I min stilla vrå jag beder
 • I mänskors barn, som alla ägen → Ni mänskobarn som här i världen
 • I ringhet född i Betlehem
 • I salighetens boning
 • I sin kärlek rik och stor
 • I sitt ord oss Herren själv ett löfte giver
 • I synden förr jag haft min lust helt fritt
 • I tro under himmelens skyar
 • I tron jag ser din pina
 • I tron jag ville höja mig
 • I tusenvis gå själar in i himmelens palats
 • In under din ande som signar
 • I ungdomens rosia, leende vår
 • I öster stiger solen opp
 • Icke genom någon människas styrka
 • Ifrån all himlens skönhet och prakt
 • Ifrån Guds tron, så skinande klar
 • Ifrån jordlivets natt med dess sorger och kval (Pilgrimsskaran)
 • Ifrån jordens grus upp till makt och ära
 • Ifrån Lappland till Skånes slätter
 • In dulci jubilo  → Text
 • In under din Ande som signar
 • Inför Guds himlatron
 • Ingen hinner fram till den eviga ron  → Text
 • Ingen lik Jesus i fröjd och smärta även känd som
  • Ingen lik Jesus i lust och smärta
 • Ingen stund är såsom denna
 • Innan gryningen (med titelraden Så kom du då till sist)
 • Innan natten kommer
 • Intet smått och intet stort
 • Intet värde för jag fram
 • Intet öga skådat Gud vår faders drag
 • Irrande flykting från hemmet det ljuva

J[redigera]

 • Ja, du får komma, allt får du lämna
 • Ja, där skall jag sjunga den nya sången
 • Ja, jag tror att Gud hör bön (Refrängen till 574 i Psalmer och Sånger 1987 Om jag blivit blott en enda gång)
 • Ja, jag är frälst idag
 • Ja, Jesus är god mot mig
 • Ja, lycklig är jag då
 • Ja, nu jag kommer fram
 • Ja, städs jag dig behöver
 • Jag aldrig glömma skall den stund
 • Jag arma barn, som litet har erfarit
 • Jag behövde en nästa
 • Jag behöver dig, helige Ande
 • Jag behöver dig, o Jesus, det finns flera psalmer/sånger med denna inledningsfras, se:
  • Jag behöver dig, o Jesus, dig som har mig återlöst Sven Söderlund
  • Jag behöver dig, o Jesus, till min frälsning och mitt ljus
  • Jag behöver dig, o Jesus, ty jag har blott synd i mig Lina Sandell-Berg Finns på Wikisource
 • Jag ber om hjälp till stillhet bearbetning av Vi skulle jag ej möta glad
 • Jag bär till Jesus hjärtat, som det är
 • Jag en stämma hör
 • Jag funnit en Frälsare, mäktig och god
 • Jag funnit fröjd i sorgen
 • Jag funnit pärlan underbar
 • Jag får gå genom dödsskuggans dal i frid
 • Jag följer dig, Jesus, den väg du har gått
 • Jag förtröstar varje dag
 • Jag gav mitt liv för dig Finns på Wikisource
 • Jag gav mitt liv i döden
 • Jag ger dig, Gud, mitt allt
 • Jag giver mitt allt åt Jesus
 • Jag går mot döden var jag går = Jag går i fara var jag går Finns på Wikisource
 • Jag går till det land där ovan
 • Jag göt mitt blod för dig Finns på Wikisource
 • Jag har beslutat att följa Jesus
 • Jag har det sälla landet nått
 • Jag har ej så stora och säkra ord (Säkra ord)
 • Jag har en Jesus som i allt
 • Jag har en lots, som min farkost styr
 • Jag har en massa bröder (Benjamin)
 • Jag har en vän i Jesus
 • Jag har en vän som älskar mig Finns på Wikisource
 • Jag har ett bud, en hälsning från Gud (Ett bud från Gud)
 • Jag har ett budskap, en hälsning från Jesus
 • Jag har ett heligt värv Finns på Wikisource
 • Jag har ett hem långt bortom livets öcken
 • Jag har hunnit välsignelsens ljuvliga dal
 • Jag har hört att mig Jesus har älskat så högt
 • Jag har hört Jesu stämma
 • Jag har hört om en Frälsare
 • Jag har hört om en stad
 • Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav
 • Jag har i himlen en vän så god Finns på Wikisource
 • Jag har inga sorger i världen
 • Jag har kommit hem Finns på Wikisource
 • Jag har kommit hem till min Faders hus
 • Jag har kommit till Herrens välsignelsedal
 • Jag har lämnat allt för Jesus Finns på Wikisource
 • Jag har läst om män af tro
 • Jag har ofta frågor, Herre
 • Jag har tagit upp mitt kors
 • Jag har älskat och trott på Jesus
 • Jag helgar åt dig mig själv och min tid
 • Jag hoppades på Herren Gud
 • Jag höja vill till Gud min sång
 • Jag hör din ljuva röst
 • Jag hör en ropande röst i öknen
 • Jag hörde Jesu dyra ord
 • Jag hörde Jesus säga
 • Jag hört att mig Jesus har älskat så högt
 • Jag i tysta skuggors timmar → Nu i tysta skuggan fången
 • Jag irrade länge än hit och än dit
 • Jag kan icke räkna dem alla Finns på Wikisource
 • Jag kom inte hit för att jag tror
 • Jag kom till korset och såg en man
 • Jag korsets färg vill bära, frälst genom Jesu blod eller
  • Jag korsets färg vill bära igenom eld och blod
 • Jag lyfter mina händer Finns på Wikisource
 • Jag lyfter mina ögon (Se, jag lyfter mina ögon upp till bergen)
 • Jag lyfter mina ögon upp till bergen
 • Jag lyfter ögat mot himmelen Finns på Wikisource
 • Jag lämnat allt åt Jesus
 • Jag längtar av allt hjärta Finns på Wikisource
 • Jag längtar och trängtar mot ljuset
 • Jag längtar till himlen
 • Jag med hjärtat rent bor hos Jesus god
 • Jag måste få vittna om Jesus
 • Jag nu den pärlan funnit har Finns på Wikisource
 • Jag nu den säkra grunden vunnit
 • Jag och mitt hus för dig, o Gud
 • Jag ofta i mörker har famlat
 • Jag ofta läst om det himmelska hem
 • Jag ofta såg ljungeldar flamma
 • Jag om en konung sjunga vill
 • Jag seglar fram över livets hav
 • Jag ser din rikedom
 • Jag sjunger halleluja
 • Jag sjunger så gärna om himlens land
 • Jag skall gråtande kasta mig ner
 • Jag skall se min Herre Kristus
 • Jag skall skåda Jesus i det land
 • Jag skulle ej sörja = Ack, varför nu gråta Finns på Wikisource
 • Jag skulle vilja våga tro
 • Jag skådar upp mot Golgata
 • Jag slipper i främmande länder mer vara
 • Jag slipper sörja, ty Gud är när Finns på Wikisource
 • Jag står förvisst för Jesus Krist i sorg och nöd, i liv, i död
 • Jag står på bruderätten min
 • Jag söker nu kraften från hänsvunnen tid
 • Jag tackar dig, min högste Gud
 • Jag till din måltid bjudits in bearbetning av Hjälp mig, min Gud, ack fräls min själ
 • Jag tjänar Herren Jesus
 • Jag tror på den gyllene staden
 • Jag tror på Gud som med sitt ord
 • Jag tvått min skrud i Jesu blod
 • Jag tänkt mången gång
 • Jag vandrade länge i mörker och dy
 • Jag vandrat länge trött och matt
 • Jag var en slav i många år alternativ text:
  • Jag vilse gick i många år
 • Jag var trött och mitt hjärta det blödde
 • Jag vet att det finns ett bättre land
 • Jag vet att för helgon en krona det finns
 • Jag vet ej, när Herren mig sänder bud
 • Jag vet ej hvarför Herrens nåd och kärlek slösats på mig
 • Jag vet ej varför på min stig (En dag jag skall förstå)
 • Jag vet en hälsning mera kär Finns på Wikisource
 • Jag vet en källa som mäktar giva
 • Jag vet en källa som djup och klar
 • Jag vet en port som öppen står Finns på Wikisource
 • Jag vet en skön och härlig värld
 • Jag vet en vrå, en stilla vrå (Min bönevrå)
 • Jag vet en väg som leder
 • Jag vet ett namn så dyrt och kärt Finns på Wikisource
 • Jag vet inte vad som skall möta
 • Jag vet mig en sömn i Jesu namn
 • Jag vet på vem jag tror Finns på Wikisource
 • Jag vet på vem jag tröstar
 • Jag vet var jag min styrka har
 • Jag vet väl att för helgon en krona det finns
 • Jag vill dig prisa, Gud, min styrka → Jag vill dig, Gud, med glädje prisa
 • Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång
 • Jag vill gå med glädje på min Herres bud
 • Jag vill hava Jesus med mig
 • Jag vill i denna stund
 • Jag vill nu endast lita på Jesus dag för dag
 • Jag vill sjunga en sång om det härliga land
 • Jag vill sjunga en sång om mitt härliga hem
 • Jag vill sjunga om Dig för evigt
 • Jag vill sjunga om min Frälsare (Jesusnamnet är det skönaste)
 • Jag vill sjunga om min Jesus
 • Jag vill sjunga om min vän
 • Jag vill skynda fram till nådens helga flod
 • Jag vill sticka min hand i din sida
 • Jag vill städs ha Jesus med mig
 • Jag vill älska dig, o Jesus
 • Jag ville lova och prisa
 • Jag vilse gick i många år alternativ text:
  • Jag var en slav i många år
 • ”Jag vägen är” har Jesus sagt
 • Jag älskar att förtälja
 • Jag älskar den genomstungna handen
 • Jag älskar dig, Jesus Finns på Wikisource
 • Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination (Alltid på väg)
 • Jag är barn, jag är barn, barn till himmelens Gud
 • Jag är det trädet i din gård bearbetning av Ack, jordens barn, vår tid är kort
 • Jag är din, Gud
 • Jag är din, o Gud
 • Jag är döpt i Jesu namn
 • Jag är ej mer min egen Finns på Wikisource
 • Jag är ej värd, o Gud
 • Jag är en gäst och främling Finns på Wikisource
 • Jag är en gäst, jag är en pilgrim
 • Jag är en gäst på jorden Finns på Wikisource
 • Jag är en pilgrim här Finns på Wikisource
 • Jag är främling
 • Jag är ett litet, litet lamm Finns på Wikisource
 • Jag är hos dig, min Gud
 • Jag är hos dig varje steg jag tar
 • Jag är livets bröd
 • Jag är med er alla dagar
 • Jag är pilgrim, jag är främling
 • Jag är pilgrim på väg till Sions stad
 • Jag är stridsman, som för krig för min Gud
 • Jag är så glad, att min Fader, så mild
 • Jag är så glad, så hjärtligt nöjd
 • Jag är så glad när Gud är min Fader
 • Jag är så hjärtligt nöjd och glad
 • Jerusalem, du högtbelägna stad Finns på Wikisource
 • Jerusalem, höj upp din röst Finns på Wikisource
 • Jerusalem, i överdåd → O du som för vår frälsnings skull
 • Jerusalem, Jerusalem, som ovantill är byggt
 • Jesu, du min fröjd och fromma → Jesus, du mitt hjärtas längtan Finns på Wikisource
 • Jesu, du, som i din famn
 • Jesu rika kärlek
 • Jesus allena mitt hjärta skall äga Finns på Wikisource
 • Jesus allt mitt goda är
 • Jesus av Nasaret går här fram
 • Jesus bor på Zions höjd
 • Jesus, bär mig, herde god
 • Jesus, det eneste
 • Jesus, det högsta ibland namn
 • Jesus, det skönaste
 • Jesus, dig i djupa nöden
 • Jesus, din röst har så ofta bjudit mig
 • Jesus, ditt namn det högsta är i himmel och på jord
 • Jesus, djupa såren dina
 • Jesus dog för dig
 • Jesus, du dig själv uppväckte
 • Jesus, du för mig vandrat korsets stig
 • Jesus, du Guds offerlamm
 • Jesus, du har ju bjudit mig bära mitt kors och följa dig
 • Jesus, du min glädje bearbetning av Jesus är min hägnad
 • Jesus, du min högsta glädje är
 • Jesus, du mitt hjärtas längtan bearbetning av Jesu, du min fröjd och fromma Finns på Wikisource
 • Jesus, du mitt hjärtas längtan (Sandell) Finns på Wikisource
 • Jesus, du mitt liv, min hälsa Finns på Wikisource
 • Jesus, du som dig utgivit
 • Jesus, du som dött för mig
 • Jesu, du som själen spisar → Jesus, du som själen mättar
 • Jesus, du som älskar mig Finns på Wikisource
 • Jesus dyre Jesus
 • Jesus från Nasaret går här fram
 • Jesus för världen givit sitt liv Finns på Wikisource
 • Jesus, Guds Son, träd in i denna skara bearbetning av Konung och Präst, träd in i denna skara
 • Jesus går fram här just nu
 • Jesus han sviker ej
 • Jesus han är skönast, honom älskar jag
 • Jesus har djupt i mitt hjärta lagt en underbar, underbar sång
 • Jesus har jag funnit
 • Jesus, håll mig vid ditt kors Finns på Wikisource
 • Jesus, jag dig älskar
 • Jesus jag följer hur det storma må
 • Jesus, jag mitt kors har tagit
 • Jesus, jag vill följa dig var dag
 • Jesus jag vill tillhöra
 • Jesus, Jesus, han allena
 • Jesus, Jesus, jag rör denna stund vid dig
 • Jesus, Jesus, Jesus, skönsta namn jag vet
 • Jesus, Jesus, o det ordet
 • Jesus kallar mig, jag följer Andens maning
 • Jesus kallar oss till sig
 • Jesus kan allt förvandla
 • Jesus klappar, väntar, ber
 • Jesus kom att ditt barn välsigna
 • Jesus, kom att ditt folk välsigna
 • Jesus kom till detta fallna släkte
 • Jesus kom in
 • Jesus kommer, Jesus kommer
 • Jesus kommer till ditt hjärta
 • Jesus Kristus han är vägen
 • Jesus Kristus är uppstånden
 • Jesus Kristus är vår hälsa Finns på Wikisource
 • Jesus kär, gå ej förbi mig Finns på Wikisource
 • Jesus kär, jag kommer nu till dig
 • Jesus kär, min lots du är
 • Jesus kär, var mig när
 • Jesus led mig varje dag
 • Jesus lever, graven brast Finns på Wikisource
 • Jesus, lyssna nu till bönen
 • Jesus, låt mig städse börja Finns på Wikisource
 • Jesus lämnade sin boning och sin himmels ljusa sal
 • Jesus, lär mig alltid tänka
 • Jesus, lär mig bedja Finns på Wikisource
 • Jesus, min brudgum kär
 • Jesus, min Frälsare, talar
 • Jesus, min Herre, dig vill jag älska Finns på Wikisource
 • Jesus, min Jesus
 • Jesus, min Jesus, kom nära
 • Jesus, min Jesus, konung, utan like
 • Jesus, min konung, jag vill följa dig
 • Jesusnamnet dyrast är
 • Jesus, när tanken till dig går
 • Jesus, o, min Jesus
 • Jesus oss levande vatten ger
 • Jesus, se mig vid din fot
 • Jesus, se till din plantering
 • Jesus, själens brudgum kär Finns på Wikisource
 • Jesus, själens enda tröst
 • Jesus skall komma på himmelens sky
 • Jesus, såsom Herre i mitt liv
 • Jesus söker alla
 • Jesus, tänk på mig
 • Jesus, vi prisar ditt namn
 • Jesus, vid din fot med skövlat hopp
 • Jesus väntar på dig
 • Jesus älskar mig
 • Jesus är min Frälsare
 • Jesus är min hägnad → Jesus, du min glädje
 • Jesus är min högsta glädje
 • Jesus är min sång
 • Jesus är min vän den bäste Finns på Wikisource
 • Jesus är mitt liv och hälsa Finns på Wikisource
 • Jesus är ute och söker
 • Jesus är ännu den samme
 • Jesus, öppna du vårt öra
 • Jesusnamnet härligt klingar
 • Jesusnamnet är det skönaste (Jag vill sjunga om min Frälsare)
 • Johannes sade: "se Guds Lamm"
 • Johannes såg så klar en syn
 • Jorden kan du inte göra om (En broder mer)
 • Jorden oro har och jämmer
 • Jorden skall bli vår (De fyra elementen)
 • Jordens bön
 • Jubla, min tunga, upp att lovsjunga Jesus
 • Jubla nu, mitt sälla hjärta
 • Jublen, I himlar Finns på Wikisource
 • Jublen, I rättfärdige
 • Juleljusen härligt glimmar
 • Jungfru Maria, jungfru Maria
 • Just för mig! just för mig!
 • Just som jag är, ej med ett strå Finns på Wikisource
 • Just som jag är, helt jämmerlig
 • Just som jag är, jag intet har (textvariant på föregående sång) Finns på Wikisource
 • Just som jag är, så blott och bar
 • Ju större kors, ju bättre kristen Finns på Wikisource

K[redigera]

 • Kan du ej för Herren storverk göra
 • Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud
 • Kasta bördan ned vid hans fot
 • Klagan förbytts i jubelsång (Tryckt utav synd och smärta)
 • Klinga, min sång, över berg, över slätter
 • Klippa, du som brast för mig  → Text
 • Kläd dig, själ, i högtidskläder
 • Klädd i helig skrud en lycklig skara (En helig skara)
 • Kom, du arma själ, som lider
 • Kom du med mig, min Herre Jesus
 • Kom, du världens trötta träl
 • Kom, dyre Jesus, till mig ned
 • Kom helge Ande, att möta min själ (Kom helge Ande, att gästa min själ)
 • Kom, Helge Ande, Herre god → Kom, Skaparande, Herre god!
 • Kom, helge Ande, Herre Gud
 • Kom, Helge Ande, med ditt ljus
 • Kom, helge Ande, till mig in
 • Kom hem, kom hem!
 • Kom hem! (Uti öknen, långt från fadershuset sköna)
 • Kom Herre, i mitt hjärta bo! (Från varje band som binder än)
 • Kom huldaste förbarmare  → Text
 • Kom; här är bröllopsfest
 • Kom in i min vingård
 • Kom inför Herren med tacksamhet
 • Kom, Jesus, du min Frälserman
 • Kom Jesus, kom Immanuel
 • Kom, kom, syndare, kom
 • Kom låt oss alla samlas
 • Kom, låt oss nu förenas här  → Text
 • Kom, låt oss sjunga
 • Kom, låt oss skynda fort till dem
 • Kom, låtom oss på jorden
 • Kom med din synd
 • Kom med förnyelsens mäktiga dop
 • Kom med glädje och med sång
 • Kom med i vår här och vår fiende slå
  • Kom med i vår här och vår ovän slå
 • Kom, min kristen, Gud till ära
 • Kom nu, helig Ande
 • Kom nu till Jesus, o dyra själ
 • Kom nära, Gud. Kom vila
 • Kom, o, helge Ande
 • Kom, o Jesu, huru länge
 • Kom, o, kom, du betyngda själ
 • Kom och drick du som törstar
 • Kom och sök nåd nu hos Jesus
 • Kom på morgonrodnadens vingar
 • Kom, Skaparande, Herre god! bearbetning av Kom, Helge Ande, Herre god
 • Kom, syndare, Frälsaren väntar på dig
 • Kom till din Gud med all din suckan
 • Kom till högtid! I Guds gårdar  → Text
 • Kom till Jesus idag
 • Kom varje själ
 • Kom, sätt dig neder och hör på sången
 • Kom, vänner, låt oss hasta
 • Kommen bröder, vi nu tåga
 • Kommen nu vilans timme är
 • Kommen till krubban
 • Kommen till mig, I trötta
 • Kommer här och låter
 • Kommer med min skuld
 • Konung och Präst, träd in i denna skara → Jesus, Guds Son, träd in i denna skara
 • Kornet har sin vila
 • Kraft, kraft, mäktig och rik
 • Kriste, som ditt ursprung leder → Kristus, konung som hör hemma
 • Kristi kors, vad smärta utan like
 • Kristi kraft den är för mig
 • Kristi kämpaskara
 • Kristus, den rätte Herren  → Text = Förlossningen är vunnen  → Text
 • Kristus, du är annorlunda
 • Kristus, hjälten, han allena
 • Kristus kallar ungdom som vill följa i hans spår
 • Kristus kommer – Davids son
 • Kristus, konung som hör hemma bearbetning av Kriste, som ditt ursprung leder
 • Kristus lever - underbara ord  → Text
 • Kristus vandrar bland oss än
 • Kristus är kommen
 • Kristus är uppstånden
 • Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ
 • Kristus är världens ljus
 • Krukmakarskivan svänger runt
 • Kyrie eleison
 • Källan
 • Kämpa för ett ädelt mål
 • Kämpar, vaknen!
 • Känner du ibland ditt hjärta tyngt av oro
 • Kära själ, som irrar fjärran
 • Käre Jesus, vi är här  → Text
 • Kärlek av höjden
 • Kärlek från vår Gud  → Text
 • Kärlek, ren som solen
 • Kärlek så varm från Jesu brustna hjärta
 • Kärlek så varm från Jesu öppna sida
 • Kärlek utan gräns och mått
 • Kärlek utan gränser, rik och fri
 • Kärleken är störst (Ljudande malm, som klang av cymbal)
 • Kärlekens hav (Förundrad jag stod invid kärlekens hav)

L[redigera]

 • Lagd på strå i ett stall
 • Lammets folk och Sions fränder  → Text
 • Land framför (Stundom, när vågen mot min farkost slår)
 • Led, milda ljus
 • Led mig, mäktige
 • Led mig till en högre klippa
 • Led o, Herre Gud allsmäktig
 • Lev för Jesus, intet annat  → Text
 • Lever vi, så lever vi för Herren
 • Liksom havets djupa bölja
 • Likt vårdagssol i morgonglöd
 • Lita blott på Jesus! (När du oro känner)
 • Lita, lita blott på Gud
 • Lita på din Gud, han är nära (= refr. till sången Över mörka djup, invid branta stup)
 • Livet (Livet, säg mig, vad är det?)
 • Livet försvinner i hast som en dröm
 • Livet, säg mig, vad är det? (Livet)
 • Livet vann, dess namn är Jesus
 • Livets Ande, kom från ovan
 • Livets dag den är så kort
 • Ljudande malm, som klang av cymbal (Kärleken är störst)
 • Ljus av ljus, o morgonstjärna
 • Ljus efter mörker
 • Ljus som liv åt världen gav
 • Ljus uti mörkret
 • Ljus är min stig då jag vandrar med dig
 • Ljuvlig viloplats jag har invid Jesu hjärta
 • Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla
 • Ljuvt kärleksbandet är
 • Ljuvt är det bandet
 • Ljuvt är det löftet: Jag dig ej förgäter
 • Lov, pris och ära vare dig
 • Lov vare dig, o Jesu Krist → Dig vare lov, o Jesus Krist
 • Lov, ära och pris  → Text
 • Lova Gud i himmelshöjd  → Text
 • Lova Herren Gud, min själ (...Vad han gör är rätt och väl)
 • Lova Herren Gud, min själ, ty han vill ju ditt väl
 • Lova Herren, lova Herren  → Text
 • Lova Herren, min själ
 • Lova Herren, min själ, ty han vill ju ditt väl  → Text
 • Lova Herren, sol och måne
 • Lova vill jag Herran, Herran  → Text
 • Lovad vare Herren  → Text
 • Loven Gud med glädjesång
 • Lovsjungen Herren, låtom oss med fröjdeljud
 • Lovsjungen Herren, som i det höga  → Text
 • Lovsjungen Herrens nåd och makt
 • Lyckan, som jag länge sökt
 • Lyckliga barn, som ha Gud till sin far
 • Lycklig du, som ren fått lämna
 • Lyd blott och tro (= refrängen till sången Då vi vandrar med Gud, ledda helt av hans bud)
 • Lyft dig min ande
 • Lyft dig, min själ,mot Nebos höjder
 • Lyft, min själ, ur jordegruset
 • Lyft på bönens vingar
 • Lys, du morgonstjärna klara
 • Lyss, lyss, min själ
 • Lyss, syndare! Gud ifrån höjden dig kallar
 • Lyss till änglasångens ord
 • Lyssna, Gud
 • Lyssna, Herren talar så
 • Lyssna, hör, du höga himmel
 • Lyssna! Jesu stämma ljuder (Vem vill med till verket gå? alternativt Vem vill bli arbetare?)
 • Lyssna nu, hör Herrens maning
 • Lyssna, nu jag vill förtälja
 • Lyssna, Sion! Klagan ljuder
 • Lyssna, syndare, vi prisa Guds rena Lamm
 • Lågorna är många
 • Långt bort från Gud du länge vandrat
 • Långt bort från tidens sorg och strid (Det sköna Kanaan)
 • Långt bort i synd jag var
 • Långt borta från hem och från kära han stod
 • Långt bortom rymder vida  → Text
 • Långt ut i synden fordom jag var
 • Låt din Gud bestämma vägen
 • Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig
 • Låt frälsningsfanan vaja
 • Låt frälsningsvagnen rulla
 • Låt gråten och klagan få stillna bearbetning av Nu tystne de klagande ljuden
 • Låt löftets evangelium kring världen ljuda klart
 • Låt mig börja med dig  → Text
 • Låt mig få en stilla stund med Jesus (En stund med Jesus)
 • Låt mig få höra om Jesus
 • Låt mig gå! Se, dagen nalkas
 • Låt mig höra det berättas
 • Låt mig sjunga om för din sorgsna själ
 • Låt mig växa stilla
 • Låt min ande spegla klar din bild som korset bar
 • Låt oss fröjdas, gladligt sjunga
 • Låt oss förena oss i sång
 • Låt oss förnimma, Fader vår  → Text
 • Låt oss glada och i tro
 • Låt oss komma
 • Låt oss kämpa glatt emot synd och natt
 • Låt oss nu Jesus prisa
 • Låt oss sjunga en jubelsång
 • Låtom oss sjunga
 • Låt rätten flöda fram
 • Låt upp hjärtedörrarna för Jesus
 • Låt vårt budskap ljuda
 • Lägg ditt liv i frälsarens händer (Över stormig våg, ibland mörka skär)
 • Lägg tillsammans Guds välsignelser även känd som
  • Räkna Herrens gåvor en för en
 • Lägg ut, lägg ut från land
 • Lämna dig helt åt Jesus  → Text
 • Länge borta från Gud uti mörker jag gick
 • Länge, länge har mitt hjärta bearbetning av Huru länge skall mitt hjärta = Salig, salig den som kände
 • Lär du, Jesus, oss nu alla
 • Lär mig att bedja av hjärtat
 • Lär mig din väg, o Gud
 • Lär mig, du skog, att vissna glad  → Text
 • Lär mig förstå din kärlek
 • Lär mig höra din röst på bussen
 • Lär mig Jesus ödmjuk vara
 • Löftena kunna ej svika
 • Löst från gamla träldomsband  → Text

M[redigera]

 • Majestät (flera med samma namn)
 • Makten är i Jesu händer
 • Man ofta värderar så stort de skatter
 • Marias sång
 • Marsch framåt, Guds soldater
 • Marsch framåt, så är vår hälsning
 • Marsch framåt, är Jesu hälsning
 • Med all min synd jag kom till Herren Jesus
 • Med alla Herrens fromma bearbetning av Snart ligger bojan krossad
 • Med andens eld kom, Jesus god
 • Med bävande hjärta jag söker dig
 • Med en enda bön
 • Med fribiljett jag reser
 • Med fröjdfullt mod och själ i brand
 • Med Gud och hans vänskap  → Text
 • Med helig eld kom, Jesus god
 • Med himlen det blir som för tio jungfrur
 • Med hoppfullt hjärta vågar jag förtrösta
 • Med Jesus fram i de bästa åren
 • Med jubel och med sång det bär till landet där min Jesus är
 • Med lust och glädje tänker
 • Med min lampa tänd jag väntar glädjebudet höra få
 • Med oss är Herren Sebaot se 6:e versen Gud är vår starhet och vårt stöd
 • Med pelarstoder tolv står Herrens helga kyrka
 • Med sitt blod på långfredagen
 • Med snabba steg soldaten går mot himlens sälla land
 • Med starka kärleksband
 • Med syndens tunga börda
 • Med sång och med jubel till striden vi gå
 • Med sång och med jubel till striden vi går
 • Med tacksam röst och tacksam själ
 • Med vår glädje över livets under
 • Med ökat mod och själ i brand
 • Med ökat mod och själ i brand vi glatt gå ut i strid
 • Medan allting ler och blommar  → Text
 • Medan Anden går här fram
 • Medan kärleken från korset talar
 • Men Din nåd varar
 • Mer av Dig
 • Mer av dig själv
 • Mer helighet giv mig  → Text
 • Mer kärlek, mer kraft
 • Mer, mera av Jesus
 • Mer än fina ord
 • Mera om Jesus, Gud, mig lär
 • Mig bevara i all fara
 • Mig till en källa av glädje nu gör
 • Min blodige konung  → Text
 • Min bönevrå (Jag vet en vrå, en stilla vrå)
 • Min evighet skall bliva en sång till Lammets lov
 • Min Fader regerar mång tusende land
 • Min fot var trött att vandra på dunkel, självvald stig alternativ text:
  • Min fot var trött att vandra uppå en självvald stig
 • Min framtidsdag är ljus och lång  → Text
 • Min Frälsare, jag kommer
 • Min Frälsare, kom in, din boning tag hos mig
 • Min Frälsare lever, jag vet att han lever
 • Min Frälsare mig sökte på fjärran villsam stig
 • Min frälsare, till dig jag flyr (O, Jesus, du min frälsningsklippa)
 • Min Gud, det är saligt eller
  • Min Gud, huru saligt
 • Min Gud, jag har funnit den saliga grund
 • Min Gud, jag känner du är min
 • Min Gud jag nu åkallar
 • Min Gud, jag sjunker ner
 • Min Gud, när jag betänker  → Text
 • Min Gud och Fader käre
 • Min Gud, på dig förtröstar jag
 • Min gårdag är förbi. Den gav mig visshet
 • Min herde Herren är
 • Min Herres klädnad är underbar (Elfenbenspalatsen)
 • Min hjälp kommer från Herren
 • Min högsta skatt, o Jesus kär
 • Min Jesus, du vill skänka ro
 • Min Jesus kär, blott dig vill jag tillhöra
 • Min Jesus säger mig
 • Min jämmer nu en ände har
 • Min kropp, min själ och ande
 • Min natt förbytts i solig dag
 • Min själ, min kropp och ande jag giver
 • Min omsorg, Herre, vare den
 • Min själ berömmer Gud med fröjd
 • Min själ den väntar efter Herren
 • Min själ, du måste nu glömma
 • Min själ långt borta gick från Gud
 • Min själ, låt Gud i allt få råda bearbetning av Min själ och sinne, låt Gud råda
 • Min själ skall lova Herran  → Text
 • Min själ är nu förenad med Kristus
 • Min skatt är i himlen
 • Min synd blev lagd på Jesus
 • Min synd är lagd på Jesus
 • Min synd, o Gud
 • Min syndaskuld med all dess dom
 • Min sång skall bli om Jesus  → Text
 • Min tro ser upp till dig
 • Min vilja tag, o Gud
 • Min väg är mörk
 • Min vän är ljuv, min vän är mild
 • Min vän är min, och jag är hans
 • Mina dagar Herren Gud
 • Mina döda timmar
 • Mina synder nu Gud har förlåtit
 • Misgana
 • Misströsta ej att Gud är god
 • Misströstande, sörj ej för livet
 • Mitt barn jag älskar dig
 • Mitt fasta hopp till Herren står
 • Mitt hjärta, fröjda dig
 • Mitt hjärta gråter
 • Mitt hjärta, sjung halleluja
 • Mitt hjärta sjunger, ty jag fann den pärlan underbar
 • Mitt hjärta slår så underbart bearbetning av Av helig längtan hjärtat slår
 • Mitt hjärta söker dig alltjämt, Frälsare min
 • Mitt hjärta tillhör dig
 • Mitt hjärta vidgar sig överfullt bearbetning av Eja, mitt hjärta, hur innerlig
 • Mitt i all min egen strävan
 • Mitt i en värld av mörker
 • Mitt kall för världen ringa är
 • Mitt kors är ej större än hans nåd
 • Mitt liv och min lovsång
 • Mitt liv vill jag leva i sällskap med Jesus
 • Mitt rop nu hör, o Herre kär
 • Mitt skuldregister, Gud
 • Mitt uti mörkret Jesus är nära
 • Mitt älskade Jerusalem
 • Morgon mellan fjällen  → Text
 • Morgonbön mot rampfeber (Herre, somliga dar vill man helst ligga kvar)
 • Morgonens rodnad över bergen brinner
 • Morgonrodnaden skall väcka bearbetning av Morgonrodnan mig skall väcka
 • Morgon och afton Allt har sin tid
 • Mot gravens djup vi ila
 • Mot mitt hem jag reser glad och nöjd
 • Mot mänskomilliarder
 • Mycket folk kring Jesus var
 • Må din väg gå dig till mötes
 • Må jord och himmel all
 • Må vi samla upp det solsken
 • Måne och sol
 • Mången genom världen
 • Mången tärd av smärta (Såsom silvertoner)
 • Mångtusen frälsta tågat in i himmelens palats
 • Måste och av törnen vara
 • Mänska, jord du måste bliva
 • Mänskor söka Herrens frälsning
 • Mänskoson, ditt huvud böjes
 • Mästare, alla söka dig
 • Mästarn oss till verket kallar
 • Mörk var den stund
 • Möter mig sorger som tynger mig ner

N[redigera]

 • Namnet Jesus bleknar aldrig
 • Namnet Jesus, jag lovsjunger namnet Jesus
 • Namnet Jesus vill jag sjunga
 • Namnet över alla namn
 • Nattens skuggor sakta viker Finns på Wikisource
 • Nattliga skuggorna längas allt mer
 • Ned ifrån himmelen höga
 • Nedsänkt i synden fordom jag var
 • Nere i dalen bland doftande liljor
 • Ner från det himmelska höga
 • Ni korpungar små Finns på Wikisource
 • Ni mänskobarn som här i världen bearbetning av I mänskors barn, som alla ägen
 • Nu dagens sol i glans och prakt
 • Nu dagen är till ända bearbetning av Nu upp och redo varen
 • Nu den kommer, nu den kommer, den helige Andes kraft
 • Nu denna dag förliden är
 • Nu ett barn av Gud jag är
 • Nu fröjdetiden inne är
 • Nu gläd dig, min ande
 • Nu Golgatavågorna strömma
 • Nu har jag kommit hem
 • Nu haver denna dag Finns på Wikisource
 • Nu i tysta skuggan fången bearbetning av Jag i tysta skuggors timmar
 • Nu Jesus farkosten styr
 • Nu kallar Jesus dig
 • Nu kommen är vår påskafröjd Finns på Wikisource
 • Nu kommer jag, min Gud
 • Nu kommer jag till dig igen
 • Nu kommer kväll med vilans bud
 • Nu låt oss fröjdas med varann bearbetning av Sig fröjde nu var kristen man
 • Nu natten svunnit, dagen grytt
  • Nu natten flytt, och dagen grytt
  • Nu natten gått, och dagen grytt
 • Nu segrar alla trognas hopp Finns på Wikisource
 • Nu stunden är kommen, o saliga fröjd
 • Nu tacka Gud, allt folk Finns på Wikisource
 • Nu tystne de klagande ljuden
 • Nu tändas tusen juleljus Finns på Wikisource
 • Nu törnekronan sårar
 • Nu upp och redo varen
 • Nu uppbrottsstunden kommit
 • Nu vid ditt kors jag böjer mig i lydnad för ditt bud
 • Nu vilans dag förflutit
 • Nu vilar ett hjärta
 • Nu vilar hela jorden
 • Nu vill jag stilla gå
 • Nu ändtligen striden den svåra är slut
 • Nu är det morgon
 • Nu är det pingst
 • Nu är en dag framliden Finns på Wikisource
 • Nu är försoningsdagen
 • Nu är ingen längre jude eller grek (Ett i Kristus)
 • Nu är jag nöjd och glader Finns på Wikisource
 • Nu är livet gömt hos Gud
 • Nu är syndens boja krossad
 • Nu öppnar vi våra hjärtan
 • Nåd strömmar från Golgata
 • Nåd, underbar, gudomlig nåd
 • Nåd är ett härligt ord
 • Nådefull Gud
 • Nåden den faller
 • Någon rörde vid mig
 • Nämn mig Jesus, han är livet
 • När all kamp och strid upphört
 • När bordet ingen bibel bär Finns på Wikisource
 • När böneklockorna sättas igång
 • När dagen fylls av fågelsång
 • När den arma jordens tid förgår Finns på Wikisource
 • När den evigt klara morgon gryr
 • När den gyllne morgon randas klar och skön
 • När det en gång mot afton lider
 • När du i stormens brus
 • När du oro känner (Lita blott på Jesus!)
 • När du ser en droppe glittra
 • När en syndare vänder om
 • När får jag se dig, Frälsare kär
 • När Guds nådessolsken lyser in
 • När han kommer, när han kommer Finns på Wikisource
 • När i egen kraft jag verkar och min tro är alltför svag
 • När igenom öknar går min pilgrimsgång
 • När ingen dager ögat skådar
 • När invid korset jag böjde mig
 • När jag den törnekrona
 • När jag har utkämpat striden en gång
 • När jag i tron min Jesus ser Finns på Wikisource
 • När jag kallas hem
 • När jag lever har jag dig
 • När jag om morgonen uppstår
 • När jag ser i Guds bok
 • När jag ser min Jesus
 • När jag träder in på helig mark
 • När jag uti min enslighet
 • När Jesus blödde på korsets stam
 • När Jesus kom i mitt hjärta in
 • När Jesus kom till oss och gick på jorden
 • När Jesusbarnet låg en gång
 • När juldagsmorgon glimmar
 • När kallelseklockan vår slutligen slår
 • När mitt livsverk är ändat
 • När mödrar i Salem till Jesus barnen förde
 • När mörker över djupet var
 • När pingstens dag begynte gry
  • När pingstens dag bröt fram
 • När sig solen döljer i moln och i dimma
 • När skuggorna falla så tunga och kalla
 • När solen göms i västerled och varje glimt är släckt
 • När solen sjunker uti västerled
 • När stormen ryter vilt på hav
 • När stridssignalen kallar oss ut till strid
 • När till Jordan vår Herre drog
 • När vi delar det bröd som han oss ger
 • När vi i högsta nöden står
 • När vinden blåser fritt
 • När vintermörkret kring oss står Finns på Wikisource
 • När världens Frälsare jag ser
 • När världens hopp förtvinat stod
 • När världsriken vacklar och störtar i grus
 • När över Kidrons bäck du går
 • Närma er Gud
 • Närmare, Gud, till dig Finns på Wikisource
 • Närmre, min Gud, till dig
 • Nära en kristen genom Guds Son

O[redigera]

 • O att den elden redan brunne  → Text
 • O, att få se det klara
 • O att läsa om min Jesu kärleks höjd
 • O Betlehem, du lilla stad
 • O, bröder, systrar glädjens
 • O, den frid som Jesus ger aldrig jag i världen fann
 • O, den Herren kär
 • O, det blod som köpt mig
 • O det finns ingen vän lik Jesus
 • O du bittra sorgekälla
 • O du Guds kärlek underbar  → Text
 • O, du Guds lamm, som världens synder burit
 • O du helge Ande, kom bearbetning av O du helge Ande, kom till oss in
 • O, du måste börja älska Gud
 • O du saliga, o du heliga  → Text
 • O, du sköna ungdomstid
 • O du som ej en stråle fått
 • O du som för vår frälsnings skull bearbetning av Jerusalem, i överdåd
 • O du som himlens stjärnor tänt
 • O du, som länge borta gått
 • O, du som reser mot himlens land
 • O du som ser, o du som vet (Andakt)
 • O du, som suckar med ängsligt hjärta
 • O du som ännu i synden drömmer
 • O, du suckande själ
 • O du vår Herre Jesus Krist
 • O du ärans konung
 • O evighet, din längd
 • O Fader, tag min hand den svaga
 • O Fader, uppå stormig stig
 • O Fader vår, barmhärtig, god  → Text
 • O Fader vår, högt över oss
 • O, fröjdas, var glad
 • O, giv mig blott ett hjärta
 • O, giv mig trones vingar
 • O giv mig tusen tungors ljud
 • O giv oss, Herre, av den tro
 • O, gjut den i min själ
 • O gode Ande, led du mig  → Text
 • O gode Herde, du som gav ditt liv för fåren
 • O gläd dig Guds församling nu bearbetning av Var man må nu väl glädja sig  → Text
 • O Golgata, där Jesus dog
 • O gränslösa frälsning
 • O Gud, all sannings källa  → Text
 • O Gud, behåll oss vid ditt ord
 • O Gud, det är en hjärtans tröst
 • O Gud, det är min glädje
 • O Gud, Dig vare lov och pris
 • O Gud, ditt rike ingen ser
 • O Gud, du av barmhärtighet bearbetning av Gud har av sin barmhärtighet
 • O Gud, du klara, rena låga
 • O Gud, du som de världar ser
 • O Gud, för de trogna martyrer → På lidande byggd är Guds kyrka (ny psalm)
 • O Gud, giv oss din Andes nåd
 • O Gud, o Gud så from
 • O Gud och Fader kär  → Text
 • O Gud, som ej de spädas röst föraktar
 • O Gud, som hörer allas röst
 • O Gud, som skiftar allt
 • O Gud, till dig min själ ser opp
 • O Gud, vem skall jag klaga
 • O Gud vi love dig, o Herre
 • O Gud, vår hjälp i gångna år
 • O Gud, välsigna dessa två
 • O Guds kärlek, dina höjder
 • O, Guds Lamm, du som tar bort
 • O, gör mig mer lik Jesus
 • O, han är värd min sång
 • O, har du ej hört om en Frälsare god
 • O helga natt
 • O helge Ande, dig vi ber bearbetning av Dig, Helge Ande, bedja vi
 • O helige Ande, jag beder
 • O Herre, du som säger
 • O Herre Gud av Himmelrik
 • O Herre Gud barmhärtig var varit och blev igen (!) → O Herre Gud, gör nåd med mig
 • O Herre Gud, oss nådig var
 • O Herre Gud, oändelig
 • O Herre, gör mig stilla
 • O Herre, i dina händer
 • O Herre, jag tröttnat att vandra (Helt)
 • O Herre, kom, som du kom i fordom tid
 • O Herre, till vem skulle vi då gå hän
 • O Herre, vem skall bo
 • O, hur härligt att få vara räknad bland Guds krigarskara
 • O, hur ljuvligt, min Gud, är ditt heliga bud
 • O hur lycklig nu jag är
 • O hur lycklig är den som har Jesus till vän
 • O hur mången i världen förglömmer
 • O, hur saligt att få vandra  → Text
 • O, hur skönt att som Elia stå för Jehova, vår Gud
 • O, hur skönt i livets vår att få älska Gud
 • O, hur stort att tro på Jesus uti unga år
 • O, huru härlig fägring
 • O huru ljuvlig är → Så skön och ljuvlig är
 • O huvud, blodigt, sårat
 • O, hvad bitter sorg och blygsel
 • O, härliga frälsning, vad nåd underbar (Från mörker till ljus)
 • O, hör trumpetens ljud
 • O, ja, o, ja, det är bäst att vara frälst
 • O, jag fruktar ej dödsflodens brus
 • O jag har en vän, som älskar mig
 • O, jag längtar outsägligt
 • O jag ser min Faders hand
 • O, jag ser min Faders hand i naturens under
 • O, jag vet ej en vän lik Jesus
 • O, jag vet en gång, när med helgon mång
 • O, jag vet ett härligt land
 • O, jag vet ett land bortom havets vreda brus
 • O, jag vet ett land, där Herren Gud har berett en stad
 • O Jerusalem, bland städer
 • O Jerusalem, du gyllne, underbara stad
 • O Jesu, du som själv har tagit
 • O Jesu kär, vad har väl du förbrutit
 • O Jesu, när jag hädan skall → O Jesus, när mitt liv släcks ut
 • O Jesus, bliv när oss
 • O Jesus, din kärlek
 • O Jesus, ditt namn är ett fäste i nöden
 • O, Jesus, du min frälsningsklippa (Min frälsare, till dig jag flyr)
 • O Jesus, du min glädje är
 • O Jesus, hur ljuvt är ditt namn
 • O Jesus, jag har lovat att följa dig var dag
 • O Jesus, jag häpnar för kärleken stora  → Text
 • O Jesus, jag längtar bli fullkomligt ren
 • O,Jesus jag vill nu fullkomligt bli din
 • O Jesus Krist, dig till oss vänd  → Text
 • O Jesus Krist, du nådens brunn
 • O Jesus Krist, i dig förvisst
 • O Jesus Krist, min högsta tröst
 • O Jesus Krist, sann Gud och man
 • O Jesus Krist som mänska blev  → Text
 • O, Jesus kär, mitt rop nu hör
 • O Jesus kär, tillbedjande jag höjer
 • O Jesus, rik av nåd bearbetning av Varthän skall jag dock fly
 • O Jesus, än de dina  → Text
 • O kom, låt oss sjunga om Jesus
 • O Kriste, du föddes av kvinna → Som klaraste vattuflöden
 • O Kriste, du som ljuset är  → Text
 • O Kriste, oss benåda = Förlossningen är vunnen → Kristus, den rätte Herren  → Text
 • O liv, som blev tänt
 • O låt mig få vara en liten kvist
 • O, låt mig gå!
 • O, låt min tro få vingar
 • O, lägg den ned, den börda svår
 • O, lägg den ned, lägg den ned
 • O min Jesus, du aldrig kan glömma
 • O minnes du barndomens lyckliga dagar
 • O, mitt krigarhjärta ropar halleluja
 • O människa Gud klagar
 • O människa, det är dig sagt → Dig, ljusens Fader, vare pris  → Text
 • O, rör vid mig, Herre, o, rör vid mig nu
 • O, saliga stund utan like
 • O salighet, o gåtfullhet
 • O, se den lilla kämpahär
 • O, se den stora, vita här → Den stora vita skaran där
 • O, se, o, se, Guds dyra lamm
 • O segrare från Golgata  → Text
 • O, skynda till Jesus
 • O, sköna land
 • O, sorgsna själ, Guds port är när (Utanför ännu!)
 • O, sprid det glada bud
 • O, sprid det glada budskap vida
 • O store Allmakts-Gud
 • O store Gud
 • O syndaträl, som i din dvala dröjer
 • O, sänd en sådan pingst som den
 • O, säg mig om och om igen
 • O säg, vart leder vägen
 • O säg, vart skyndar denna hop
 • O säg, är han dig vorden kär
 • O sällhet stor, som Herren ger  → Text
 • O, sänd oss, Gud
 • O, sälla dag, då jag, då jag av Gud
 • O, tänk, när bojan ligger krossad
 • O tänk, när en gång samlad står
 • O, tänk uppå hemmet i höjd
 • O, vad bitter sorg jag känner
 • O, vad bitter sorg och blygsel
 • O, vad fröjd! (Trött av den fruktlösa kampen)
 • O, vad fröjd, han lever, vår Immanuel
 • O vad jorden nu är skön
 • O vad ljuvlig fröjd jag känner
 • O vad nåd att få tro
 • O vad salighet Gud vill skänka
 • O vad världen nu är skön
 • O vad är väl all fröjd på jorden
 • O var är det folk som på Andens bud
 • O vilken fröjd, att här få tjäna
 • O, vilket ljuvligt fröjdebud
 • O, världars Gud
 • O, öppna ditt hjärta för Herran
 • Och det hände vid den tiden
 • Och det skall ske att vem som helst av Herren nåd begär (Refr. till nr 597 i Psalmer och sånger, Vad än dig möter, käre vän)
 • Och ljus skall lysa på min stig
 • Och när skörden är slut
 • Och när sommaren flytt
 • Om alla mina lemmar  → Text
 • Om brudgummen komme i år (Tänk när himlaklockorna ringa)
 • Om din synd än är blodröd
 • Om du nu på Jesus tror
 • Om du och jag kan vara vänner
 • Om du en gång är förlorad
 • Om han komme i dag, din Herre och Gud
 • Om Herren ville syndarns död
 • Om i mitt hjärta finns en vrå som fri från synd ej är
 • Om i striden trötthet når ditt hjärta
 • Om inte Herren bygga vill  → Text
 • Om jag gav mig av
 • Om jag söker nåd hos Jesus
 • Om jag ägde allt men inte Jesus
 • Om jag ägde allt men icke Jesus
 • Om Jesu blod jag sjunga vill
 • Om Jesus med i skeppet är
 • Om kors och nöd och lidande mig möter
 • Om Kristus döljes nu för dig
 • Om min Frälsares kärlek jag hört
 • Om nåd och rätt jag tänker sjunga
 • Om någon efterfråga vill
 • Omkring ditt ord, o Jesus
 • Omkring Guds tron där står en här av barn i himlens höjd
 • Omkring tiggarn från Luossa
 • Ord av evighet
 • Oroliga, fruktande hjärta
 • Oss himmelens Gud vill vara när
 • Oss kristna bör tro och besinna → Vi kristna bör tro och besinna
 • Oändlig nåd mig Herren gav (se även Amazing Grace)

P[redigera]

 • Pilgrimer, främlingar, tröttnen ej här
 • Pilgrimsskaran (Ifrån jordlivets natt med dess sorger och kval)
 • Platsen för mig
 • Pris ske Gud för allt hvad han har gjort
 • Pris ske Gud! Nu jubla vi
 • Pris vare Gud! Allena han
 • Pris vare Gud, en reningsflod framväller
 • Pris vare Gud! Hans barn jag är
 • Pris vare Gud som låter
 • Pris vare Gud, som min hand lärer strida
 • Pröva själv! (Är det sant, som mången säger)
 • På det stora hav vi segla
 • På dig jag hoppas, Herre kär Finns på Wikisource
 • På dig jag litar, vill aldrig tvivla
 • På en avlägsen höjd
 • På Golgata min Jesus tog
 • På Golgata rann upp en hälsokälla
 • På grund av Jesu blod
 • På Gud, och ej på eget råd
 • På Gud, som åt fågeln bereder Finns på Wikisource
 • På Gud, vår Fader, jag nu tror Finns på Wikisource
 • På Jesus jag tröstar
 • På korset dog min Jesus
 • På lidande byggd är Guds kyrka ny psalm, men omarbetning av O Gud, för de trogna martyrer
 • På nytt (Det klang i mitt hjärta ett hoppfullt "på nytt")
 • På Sions berg där står ett slaktat Lamm Finns på Wikisource
 • På sitt kors på Golgata Jesus dog för dig och mig
 • På syndfull jord har Jesus vandrat
 • På sälla himlastranden Finns på Wikisource
 • På tröskeln till Marias hem
 • På vägarna ute i världen
 • På vägen uppåt skyndar jag
 • Pärlor sköna, ängder gröna Finns på Wikisource

R[redigera]

 • Rena mig
 • Res dig i Guds väldiga kraft
 • Res dig, Guds folk
 • Reser du till himlen?
 • Ring, alla klockor
 • Ring i himlens klockor Finns på Wikisource
 • Ringa vattendroppar
 • Ropa högt, att det till seger bär
 • Ropa till Gud
 • Ropen ut i vida världen att vår Gud är kung
 • Runt kring jorden i öster och väster du Frälsningsarmén kan få se
 • Rädda de döende ← (Rädda omkommande är den äldre titeln)
 • Räds ej bekänna Kristi namn
 • Räkna Herrens gåvor en för en även känd som
  • Lägg tillsammans Guds välsignelser (= Refr. till sången Ser du himlen mörkna)
 • Rättfärdig blev världen Finns på Wikisource
 • Röj väg för Kristus, Frälsaren

S[redigera]

 • Sabbatsdag, hur skön du är  → Text
 • Sackeus var en publikan
 • Salig du, och högt benådad
 • Salig för intet  → Text
 • Salig, Jesus, är den stunden bearbetning av Salig är den stilla stunden
 • Salig, salig den som kände = Länge, länge har mitt hjärta
 • Salig är den stilla stunden → Salig, Jesus, är den stunden
 • Saliga de som hör Guds ord
 • Saliga de som ifrån världens öden  → Text
 • Saliga visshet, Jesus är min
 • Saliga äro de döda
 • Saligt är det folk som vet vad jubel är
 • Samla dem in, ty det än finns rum
 • Samloms, kamrater, kring frälsningsfanan
 • Sanningens Ande, som av höjden talar → Sanningens Ande, himmelskt ljus du sänder
 • Se, en gåvoflod går fram
 • Se, en källa där flödar så fri
 • Se från det himmelska höga
 • Se, han är lagd i graf
 • Se Herrens ord är rent och klart bearbetning av Hjälp, Gud, de trogna äro få
 • Se, himlens pärleportar
 • Se, huru gott och ljuvligt är
 • Se i tron blott till Jesus
 • Se, jag lyfter mina ögon upp till bergen (Jag lyfter mina ögon)
 • Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
 • Se, Jesus, burit all vår synd
 • Se Jesus där påkorsets stam
 • Se, Jesus är en klippa i ett törstigt land
 • Se, Jesus är ett tröstrikt namn  → Text
 • Se Jesus där på korsets stam
 • Se, kamrater, vilka skaror mot fördärvet går
 • Se, kärlet brast, och oljan är utgjuten  → Text
 • Se, löftesstjärnan står i öster
 • Se, mot aftonen det lider
 • Se, mängden mot Golgata skrider
 • Se, natt skall inte förbliva
 • Se natten flyr för dagens fröjd  → Text
 • Se på Jesus i växlande tider
 • Se, snart kommer Jesus att hemtaga sin brud
 • Se, snart kommer Jesus för att hämta sin brud
 • Se, tidens timglas sjunker
 • Se uppåt i prövningens timma
 • Se, vi går upp till Jerusalem
 • Se, vi kämpa för Gud eller
  • Se, vi kämpar för Gud
 • Se, vi tåga fram med sköld och med baner eller
  • Se, vi tågar fram med sköld och med baner
 • Se, vilka står där vidden kulna strand
 • Se, vår skara skall fienden slå
 • Se, än jag står vid ditt hjärtas dörr
 • Seglande hän öfver tidernas haf
 • Sen Gud till barn mig tog åt sig
 • Ser du Daniel som faller neder
 • Ser du himlen mörkna
 • Shalom - Guds fred (Shalom - vi vill Guds fred åt er)
 • Shalom - vi vill Guds fred åt er (Shalom - Guds fred)
 • Si, Herren är min herde god
 • Sig fröjde nu var kristen man → Nu låt oss fröjdas med varann
 • Sin enda grund har kyrkan bearbetning av Guds kyrkas grund är vorden = Det byggs ett heligt tempel
 • Sittande vid Jesu fötter
 • Sjung av fröjd
 • Sjung Halleluja
 • Sjung halleluja till vår Gud
 • Sjung, Guds folk, på pilgrimsfärden
 • Sjung lovsång, alla länder
 • Sjung om Guds rika kärlek
 • Sjung om Guds stora kärlek
 • Sjung om Jesu underbara kärlek
 • Sjung till Jesu ära
 • Sjungen högt om frälsning
 • Sjungen till Herrens ära
 • Sjungom halleluja gladt till vår Jehova
 • Sjungom nu av hjärtans grund
 • Sjunkna uti synd och skam
 • Själ, du som längtar bli frälst idag
 • Själ, du som redlös drifves kring uppå tidens haf
 • Själ, du som tynges av smärta och nöd
 • Själ, hör vad bud, dig sändes från Gud
 • Själ, i stormens brus
 • Själ, som av stormen drives kring
 • Själ, stäm upp
 • Själ, vill du ej lämna syndens slaveri
 • Själar för Kristus
 • Skall det bli några stjärnor i kronan jag får
 • Skall och du en gång sjunga Lammets nya sång?
 • Skall porten öppnas? (Tiden flyr, minuterna försvinna)
 • Skapa i mig, Gud
 • Skiljas vi må från vänner → Från våra kära, från våra vänner
 • Skola stjärnor väl pryda min krona en gång
 • Skola vi se domarn komma
 • Skulden är gäldad
 • Skulle hopplöshetens dimma (Viska till mig namnet Jesus!)
 • Skurar av nåd skall jag sända
 • Skurar av nåd skola falla
 • Skymning rår över skogar och vatten
 • Skynda med räddningsbåten hän ut på livets hav
 • Skynda till Jesus
 • Skynda till Jesus, Frälsaren kär
 • Skynda till Jesus, tveka ej mer
 • Skåda, skåda nu här alla bearbetning av Skåder, skåder här nu alle
 • Sköljas mot en strand (Vara ingenting)
 • Sköna tempel, Herrens boning
 • Skönaste Jesus, konung över alla
 • Skönaste lott att vara soldat!
 • Skönaste namn, som är nämnt på vår jord
 • Skönt det är i kvällens timma
 • Små och stora runt kring jord
 • Snabbt jagar stormen våra år  → Text
 • Snart den sälla dagen skall randas
 • Snart hörs basunens ljud
 • Snart ligger bojan krossad → Med alla Herrens fromma
 • Snart sista stunden kommen är
 • Snart skall kröningsdagens morgon skönt upprinna
 • Snart så är vår vandring slut  → Text
 • Snart stundar Herrens skördedag
 • Snart vi lyftas ifrån jord
 • Snart är dagen ändad, natten faller på
 • Sol och jord och luft och hav
 • Soldater, modigt framåt gå eller
  • Soldater, modigt gå framåt
 • Soldater äro vi som glatt gå ut i strid
 • Solen på himmelen slöt sina ögon  → Text
 • Solljusa morgon (Gick genom skymmande dälder min stig)
 • Som daggen kommer ur morgonrodnans famn
 • Som daggens pärlor glöda
 • Som dig, Gud, täckes, gör med mig
 • Som en härlig gudomskälla  → Text
 • Som ett klockspel hör jag dig
 • Som ett sandkorn i en öken
 • Som hjorten trängtar till vattenbäckar
 • Som klaraste vattuflöden bearbetning av O Kriste, du föddes av kvinna
 • Som källor utan vatten
 • Som mannen och kvinnan
 • Som när ett barn kommer hem om kvällen
 • Som skimret över hav och sky
 • Som sol om våren stiger
 • Som spridda sädeskornen
 • Som sådden förnimmer Guds välbehag
 • Som torra marken dricker regn
 • Som öster är från väster är nu synderna från mig
 • Sorgen kan ej frälsa
 • Sorgen och glädjen de vandrar tillsamman
 • Sorgsna själ, eho du är
 • Sorlet har dött
 • Sov gott, mitt barn, sov gott i Gud
 • Spela mig, Herre
 • Stad i ljus
 • Stad med pärleportar bortom ökenstig
 • Stanna, hejda dina steg
 • Stiga ned med glädje på min Herres bud
 • Stige högt mot himlen
 • Stiger jag till himmelen
 • Stilla invid Jesu hjärta får jag vila för min själ
 • Stilla jag på dig vill akta → Stilla jag min blick vill fästa
 • Stilla natt, heliga natt  → Text
 • Stjärna, som lyste bland morgonens söner
 • Stor och värdig
 • Stor är din trofasthet
 • Stor är Guds kärlek
 • Stora, mäktiga är dina verk
 • Store Gud, ditt namn ske pris
 • Store Gud, som handen räckte → Gud, din nåd till himlen räcker
 • Strid för sanningen, strid mot fienden alt. Strid för sanningen! Strid mot fienden!
 • Striden här nere ej evig skall vara
 • Stridsman uti hären, stäm nu upp en sång
  • Stridsmän uti hären, stämmen upp en sång
 • Stridsman är jag
 • Stridsmän vi äro
 • Stridssång (Glatt framåt till strids vi vilja tåga)
 • Strömmar av levande vatten
 • Strömmar, strömmar av frälsning
 • Strömmen från Gud
 • Strömmen från min Frälsares sår
 • Stunden har kommit, din stund inför Gud
 • Stundom bekymrens stora mängd tynger mig maktlös ner
 • Stundom, när vågen mot min farkost slår (Land framför)
 • Stå upp, befriade folk
 • Stå upp, o Gud
 • Stå upp, o Sion, och lovsjung  → Text
 • Stå upp, stå upp för Jesus
 • Stån upp! Håll hvarje lampa klar
 • Städs jag dig behöver
 • Städse på Sion jag tänker
 • Stäm in i änglars kör
 • Stäm upp, stäm upp
 • Svaga hjärta, varför skälver du
 • Svinga dig, min ande, opp
 • Sverige för Gud!
 • Syndabördan som jag bar Jesus själv borttagit har
 • Syndare, du har ej glädje
 • Så den ädla säden
 • Så enkel är min tro
 • Så fjärran, så djupt finnes ingen
 • Så frukta dig icke, du väntande brud  → Text
 • Så gick din gång till härlighetens värld
 • Så går en dag än från vår tid  → Text
 • Så går jag nu till vila trygg
 • Så har nu denna dag bearbetning av Nu haver denna dag
 • Så högt har Gud, oss till stor fröjd
 • Så kom du då till sist (= titelraden för psalmen Innan gryningen)
 • Så kort var den fröjd som i världen jag fann
 • Så ljuvlig är din närhet
 • Så långt som havets bölja går
 • Så länge solen värmer jorden
 • Så nära Guds rike
 • Så skön en väg ej finns på jord
 • Så skön går morgonstjärnan fram  → Text
 • Så skön och ljuvlig är bearbetning av O huru ljuvlig är
 • Så tag nu mina händer
 • Så trött på synd och värld jag längtar efter ro
 • Så tvår sig än en dag i nattens källa
 • Så vid som havets vida famn
 • Så vit som snö
 • Så älskade Gud världen
 • Så älskade Gud världen all  → Text
 • Så är fullkomnat, Jesus kär
 • Sående säden vid dagen klar
 • Såleds är vår kyrkogång
 • Sångarmarsch (Framåt! Framåt! Framåt!)
 • Såsom hjorten träget längtar
 • Såsom silvertoner (Mången tärd av smärta)
 • Säg det, o, säg det, o, säg det igen
 • Säg, finns en ström som helt från synden renar
 • Säg, hvad mål har väl Frälsningsarmén för sig satt
 • Säg, känner du det underbara namnet
 • Säg mig den gamla sanning
 • Säg mig den vägen  → Text
 • Säg mig huru jag skall bli ren
 • Säg mig hur mitt hjärta blir rent
 • Säg, vill du ej giva ditt hjärta
 • Säg är din lampa redo
 • Säg, är han kommen hit till vår jord
 • Säker i Jesu armar
 • Säkra ord (Jag har ej så stora och säkra ord)
 • Säll den som håller Jesus kär
 • Säll den vars överträdelse
 • Säll är den man, som icke går
 • Säll är den som sina händer bearbetning av Vad kan dock min själ förnöja
 • Sällt det folk som jubelklangen förstår
 • Sänd av himlens sol en strimma
 • Sänd den härliga kraften (Sänd, o Herre, en våg ifrån Golgata höjd)
 • Sänd ditt kärleksregn
 • Sänd en väckelse, Gud, låt den börja med mig
 • Sänd, Gud, din helge And’ ned över mig
 • Sänd honom bud, vars namn är Jesus Krist
 • Sänd mig Gud/Thuma mina
 • Sänd, o Herre, en våg ifrån Golgata höjd (Sänd den härliga kraften)
 • Sänd välsignelsen, sänd den nu
 • Sök icke längre i världen din fröjd
 • Söken först Guds rike
 • Söker du frid, förlåtelse, tröst
 • Söker du nåd, förlåtelse, frid
 • Sörj ej för dagar som kommer, lämna den flyende tid
 • Sörj för mig, o Fader kär

T[redigera]

 • Tack att du, Herre, valt mig att tjäna
 • Tack du gode Gud för sommarens tid (Tack för sommarens tid)
 • Tack, Fader, för den dag du gav
 • Tack för din trofasthet
 • Tack för ditt nådesord  → Text
 • Tack för Golgata
 • Tack för sommarens tid (Tack du gode Gud för sommarens tid)
 • Tack, gode Gud, för allt som finns (Franciskus solsång)
 • Tack, Gud, att också jag får gå
 • Tack, Jesus, tack, du bor i mig
 • Tack, min Gud, för vad som varit  → Text
 • Tack, min Gud, för att jag vaknar
 • Tack, o Gud, att i din kyrka
 • Tack till vår Gud
 • Tacken Herren, ty han är undrens Gud
 • Tag det namnet Jesus med dig
 • Tag mitt liv och helga mig
 • Tagen Herren med på vägen
 • Tala, Gud, din röst är mig så kär
 • Tala, Gud, tala, Gud
 • Tala, o tala med Jesus
 • Tala till mig, o Herre
 • Tanke, som fåfängt spanar
 • Tappre kämpe! Fram till seger
 • Tar vi sten i våra händer
 • Te Deum
 • Thuma mina/Sänd mig Gud
 • Tiden flyr, minuterna försvinna (Skall porten öppnas?)
 • Tiden är all! Jehova skall skipa rättfärdig lag
 • Tidens mått har fyllts till randen
 • Till Betlehem mitt hjärta
 • Till de renas och heligas hemland vi tåga finns i en alternativ översättning som
  • Till de renas och heligas rike vi tåga
 • Till den himmel som blir allas
 • Till den som sitter på tronen
 • Till det härliga land ovan skyn
 • Till det slaktade Lamm
 • Till dig av hjärtans grunde → Till dig ur hjärtegrunden
 • Till dig allena, Jesu Krist → I dig, o Herre Jesus kär
 • Till dig, Guds lamm, jag går
 • Till dig jag ropar, Herre Krist
 • Till dig, o milde Jesu Krist
 • Till dig ur hjärtegrunden bearbetning av Till dig av hjärtans grunde
 • Till dig, vår Herre och vår Gud
 • Till din ära
 • Till ditt kors
 • Till en värld i mörker sänkt
 • Till festliga salen
 • Till fridens hem, det rätta fadershuset
 • Till fridens hem, Jerusalem
 • Till fridens hem, till fridens hem, till fridens hem vi skynda
 • Till frälsningens saliga brunnar vi går
 • Till frälsningssoldat är jag kallad
 • Till Guds himmel det vandrar ett skimrande tåg
 • Till hemmet ovan skyn vi tåga
 • Till Herrens maning säg ej nej
 • Till himlen Herren Jesus for bearbetning av Uppfaren är vår Herre Krist
 • Till härlighetens land igen  → Text
 • Till härlighetens höjder i tron jag ställt min färd
 • Till högre rymder mitt hjärta längtar
 • Till möten och brunnar
 • Till natt det åter lider
 • Till polens kalla gränser
 • Till strid för Gud vi glatt framtågar
 • Till strid för Gud, vår kung
 • Till strid vi dragit ut
 • Till strid, till strid, ty redan bräcker dag
 • Till strids, till strids budkaveln går
 • Till vapen! Ifrån himlen ropet skallar
 • Till vapen, kamrater
 • Till vapen, upp för Jesus
 • Till vår Gud
 • Tillkomme ditt rike  → Text
 • Tillsammans
 • Tindrande stjärna i julenatt (I julenatt)
 • Triumf i höga toner, Guds Son uppstånden är
 • Tro, som ej slocknar, tro, som ej dör
 • Trofast Gud
 • Trogen dig, trogen dig
 • Trogen var och stadigt lita
 • Tron sig sträcker efter frukten
 • Trots molnen på min himmel ej jag fruktan hyser
 • Tryckt utav synd och smärta (Klagan förbytts i jubelsång)
 • Trygg i min Jesu armar
 • Tryggare kan ingen vara  → Text
 • Tränger i dolda djupen ner
 • Trött av den fruktlösa kampen (O, vad fröjd!)
 • Trött jag vill digna
 • Trötte pilgrim på väg till fadershemmets ljusa land
 • Trötte vandringsman, o, lyssna
 • Tung och kvalfull vilar hela
 • Tungt skuggorna föllo
 • Tusen, tusen stjärnor glimma
 • Tvang til tro er dårers tale  → Text
 • Två mig, o Herre, så vit såsom snö
 • Två väldiga strider om människans själ  → Text
 • Tyst, likt dagg som faller
 • Tyst, var stilla
 • Tågen fram utan rast
 • Tänd din eld igen
 • Tank att jag tillhör Jesus
 • Tänk, en sådan vän som Jesus
 • Tänk, när en gång vi komma hem
 • Tänk, när en gång det töcken har försvunnit
 • Tänk, när evighetens portar (Vid målet)
 • Tänk när himlaklockorna ringa (Om brudgummen komme i år)
 • Tänk, när striden den sista är vunnen
 • Tänk, o Gud, på sjuka alla
 • Tänk på honom som var frestad bearbetning av Ho är den för Herren träder
 • Tänk, vilken underbar nåd av Gud
 • Tätt invid källan, flödande fri
 • Tätt vid korset, Jesus kär
 • Törnen ofta foten stinger
 • Törstar efter fullhet

U[redigera]

 • Under ditt blod, ditt dyra blod
 • Under ett vattenfall
 • Under helga fanans rand
 • Under korsets fana fylkar sig Guds här
 • Under korsfanan kämpar en skara för Gud
 • Underbar frälsningskraft
 • Underbar frid (Det bor i mitt hjärta en underbar frid)
 • Underbar kraft som en gåva från Gud
 • Underbar kärlek så stor
 • Underbar nåd av Jesus
 • Underbar, silverklar, som byggd av stjärneljuset (Bortom gyllne stjärnebro)
 • Underbar, underbar kärlek så rik
 • Underbart namn han bär
 • Underbart synes det mig
 • Ungdom i livets vår
 • Ungdom i världen, o, sök Guds ljuva frid
 • Ungdom i världen. Sov ej din nådatid
 • Upp alla folk på jordens rund
 • Upp, alla verk som Gud har gjort
 • Upp, alla verk som Herren gjort  → Text
 • Upp kamrater, sen hur fanan
 • Upp, korsets kämpar, upp, envar
 • Upp, kristen, upp till kamp och strid
 • Upp, Kristi stridsmän, dagen grytt
 • Upp, Kristi stridsmän alla
 • Upp, min tunga, att lovsjunga  → Text
 • Upp och fröjda dig, du menighet
 • Upp, Sion, att prisa bearbetning av Framfaren är natten  → Text
 • Upp själ, och prisa Jesus god
 • Upp, själ och sjung
 • Upp, psaltare och harpa  → Text
 • Upp till Gud från jordens vimmel
 • Upp till himmelen jag ställer färden
 • Upp till strid, upp till strid
 • Upp, var ljus, ty ljuset lyser
 • Uppfaren är vår Herre Krist → Till himlen Herren Jesus for
 • Upphöjd vare du
 • Upphöjt är ditt heliga namn
 • Uppstått har Jesus, hurra, hurra
 • Uppsök de fallna, syndare kalla
 • Upptag, Herre, våra böner
 • Uppvaknen, I kristne alla
 • Uppå härlighetens höjder
 • Uppå korsets stam
 • Uppå tröskeln till sitt hus
 • Ur djupen ropar jag till dig bearbetning av Av djupets nöd, o Gud, till dig
 • Ur djupet av mitt hjärta bearbetning av I djupet av mitt hjärta
 • Ur stormarna ser jag en avlägsen hamn
 • Urtidsklippa, i din klyfta göm du mig
 • Ut ifrån mig själv och världen
 • Ut på skogens tysta stigar (Aftonstämning)
 • Ut till strid! Hör, ropet skallar!
 • Utan Herren faller oss till
 • Utanför din hydda står vän
 • Utanför ännu! (O, sorgsna själ, Guds port är när)
 • Uti Bibeln finns en skatt
 • Uti blodet, uti blodet
 • Uti din nåd, o Fader blid = I dina händer, Fader blid
 • Uti en värld, där sorger bo
 • Uti Frälsningsarmén nu vi kämpa
 • Uti frälsningshären äro vi soldater
 • Uti Herrens Eden sköna
 • Uti himmelen finns ett land
 • Uti livets heta strid
 • Uti morgonstunden beder jag till dig
 • Uti öknen, långt från fadershuset sköna (Kom hem!)
 • Utrannsaka mig, min Gud

V[redigera]

 • Vacker
 • Vackra törnrosbuske
 • Vad betyda dessa röster
 • Vad det blir gott att landa
 • Vad dig möter, vad dig händer
 • Vad finns, som högre värde bär
 • Vad finns, som stadigt bliver
 • Vad frid och vad lycka
 • Vad gränslös nåd
 • Vad Gudi täckes, är mig täckt  Text
 • Vad gör väl hemmet fullt av ljus och frid
 • Vad har min Jesus gjort för mig
 • Vad har min själ till vinning kvar
 • Vad härlig änglahälsning
 • Vad jag i dag har syndat
 • Vad kan dock min själ förnöja → Säll är den som sina händer  Text
 • Vad kraft och fröjd
 • Vad kärlek rik, gudomlig, skön
 • Vad ljus över griften   → Text  Musik
 • Vad min Gud vill, det alltid sker  Text
 • Vad röst, vad ljuvlig röst jag hör
 • Vad skall du göra med Jesus
 • Vad som helst för Jesus lämnar jag nu med fröjd
 • Vad sörjer du så svåra  Text
 • Vad tar jag mej till
 • Vad vore livet, om Jesusljuset
 • Vad än dig möter, käre vän  → Text
 • Vad är all lust på jorden
 • Vad är den kraft, vad är den makt
 • Vad är din vän för mer än andra vänner
 • Vad är han för ditt hjärta
 • Vad helst här i världen bedrövar min själ  → Text
 • Vak upp! Hör väkten ljuder
 • Vak upp, min själ, giv ära  Text
 • Vak upp, min själ, och sjung med fröjd
 • Vak upp, min själ, och var ej matt
 • Vak upp, mitt hjärta
 • Vak upp, vak upp, hör på
 • Vaka själ, och bed  → Text
 • "Vaken upp!" en stämma
 • Vakna upp! en stämma bjuder  → Text
 • Vandra framåt i Guds solsken
 • Var arbetssam, du jordens son
 • Var dag är en sällsam gåva
 • Var Du min framtid, jag ber dig o Gud
 • Var ej bekymrad vad än som sker  → Text
 • Var finner jag vilan så skön
 • Var finner väl hjärtat sin ljuvaste ro
 • Var finnes Jesu like
 • Var glad!
 • Var glad, för Kristus lever
 • Var glad, min själ, och fatta mod
 • Var hälsad, sköna morgonstund  → Text
 • Var inte rädd
 • Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
 • Var jag går i skogar, berg och dalar  → Text
 • Var kristtrogen fröjde sig
 • Var kärleksfull i hemmet
 • Var kärleksfull, var vänlig
 • Var man må nu väl glädja sig → O gläd dig Guds församling nu  → Text
 • Var nu redo, själ och tunga
 • Var och en, o, syndare tro
 • Var och en som hör – o, dyrbara ord
 • Var och en som vill
 • Var oförfärad
 • Var skall min själ få rätta ord
 • Var stund jag dig behöver
 • Var är den Vän, som överallt jag söker  → Text
 • Var är du?
 • Var är en kristens fosterland
 • Var är mitt vilsna barn i kväll
 • Var är ve, var är sorg
 • Vara ingenting (Sköljas mot en strand)
 • Varför stannar du ej vid försonarens kors (Vid försonarens kors)
 • Varför sörja, varför klaga
 • Varför, varför, varför ej
 • Varhelst du går min, min Jesus kär
 • Varje timme, varje dag vilja, krafter, Herre, tag
 • Varmed skall jag dig lova
 • Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag
 • Varthän gäller resan
 • Varthän skall jag dock fly → O Jesus, rik av nåd
 • Vattuströmmar skola flyta
 • Vecklen ut vår röda fana
 • Ve den, som säger: Gud ej är
 • Vem gjorde skyn så klar och blå
 • Vem går åstad, vem vill gå med
 • Vem kan läka hjärtesåren
 • Vem kan mig visa vägen hem till min Faders hus
 • Vem klappar så sakta
 • Vem kommer näst att följa
 • Vem som helst kan bli frälst
 • Vem vill härnäst nu följa Jesus?
 • Vem vill kämpa för Gud överallt
 • Vem vill stå med Jesus
 • Vem visar väg genom växlingens värld
 • Vem älskar som en moder?
 • Vem älskar väl som Jesus?
 • Vem är det som kommer på vägen
 • Vem är den stora skaran där
 • Vem är denne som ibland oss går
 • Vem är skaran där bland fjällen
 • Vem är skaran, som syns glimma
 • Vem är som du
 • Verka, tills natten kommer
 • Verka, ty natten kommer
 • Vet du väl att världen längtar
 • Vi bekymras, men vi giva oss ej över
 • Vi ber alla om din frälsning
 • Vi besegra allt genom Jesu blodskraft
 • Vi bli hjältar, vi bli hjältar
 • Vi brutit upp från syndens land
 • Vi bär så många med oss
 • Vi böljar denna skara, säg
 • Vi draga framåt, sade Mose
 • Vi få mötas i Eden en gång
 • Vi får se hans ansikte
 • Vi ger dig denna nya dag
 • Vi ha en Gud med evig makt
 • Vi ha ett ämne att sjunga om
 • Vi har ett budskap, ett enkelt budskap
 • Vi har nu i himlen en överstepräst
 • Vi har samma Gud
 • Vi hyllar och tillber dig
 • Vi jublar inför dig
 • Vi kamrater haft som hårt ha kämpat
 • Vi kommo från sol, som ej förgår
 • Vi kristna bör tro och besinna bearbetning av Oss kristna bör tro och besinna
 • Vi lovar dig, o store Gud  → Text
 • Vi lyfter ditt namn
 • Vi lyfter våra hjärtan  → Text
 • Vi måste få allt flera med
 • Vi plöja och vi utså vår säd i alla land
 • Vi reser ett tecken (Brödet är ett, brutet för alla)
 • Vi ser ganska lika ut, vi har samma far!
 • Vi skola samlas, samlas vid den älven
 • Vi skulle jag ej möta glad → Jag ber om hjälp till stillhet
 • Vi sått vårt säde i tro på Gud
 • Vi sätter oss i ringen
 • Vi sökte väl ro
 • Vi tacka dig, o Fader kär
 • Vi tack dig, o Jesus god av Jesper Svedberg
 • Vi tackar dig, o Herre Krist
 • Vi tackar dig så hjärtelig
 • Vi tacke dig, O Fader kär
 • Vi tacke dig, o Jesu god
 • Vi tala om himmelens fröjder
 • Vi talar om sällhetens land
 • Vi till ditt altarbord bär fram
 • Vi tro på Gud, som himmel, jord
 • Vi tro uppå en Gud
 • Vi tror på en allsmäktig Gud
 • Vi tror på Gud som skapar världen
 • Vi tänder ett ljus i advent
 • Vi vandra framåt mot den brusande flod
 • Vi vapenbådet hört
 • Vi vilja korsets fana höja inför en värld
 • Vi vill ge Dig ära
 • Vi vill röra vid ditt hjärta
 • Vi vill se Jesus lyftas högt
 • Vi ville vara Jesu händer som läker de slagnas sår
 • Vi vänta på, att Herrens And'
 • Vi världen lämna få i lyckligt syskonband
 • Vi är här för att prisa dig
 • Vi är här inför Guds ord med öppna sinnen
 • Vi är inte här förgäves
 • Vi är Kristi medarvingar
 • Vi är så röd din nya dräkt
 • Vi äro köpta och återlösta
 • Vi äro skördemän åt Gud
 • Vi äro väl ringa och svaga och små
 • Vi önska nu vår brudgum och brud
 • Vid basunens ljud
 • Vid Betlehem en vinternatt
 • Vid foten av ditt kors
 • Vid gryende dag Maria begav
 • Vid försonarens kors (Varför stannar du ej vid försonarens kors)
 • Vid Golgata kors
 • Vid Jesu hjärta, där är lugnt
 • Vid Jesu hjärta är min vilostad
 • Vid Jesu kors, det dyra
 • Vid korset (Förkrossad vid din fot jag sjunker)
 • Vid korsets fot
 • Vid levande källan jag vilar
 • Vid målet (Tänk, när evighetens portar)
 • Vid urkristna källor av liv och av kraft
 • Vida kring jorden
 • Vik ej ur mitt hjärta
 • Vila i din väntan ny psalm efter omarbetning av Vänta efter Herren
 • Vila i mig, du ska se att allt ska bli
 • Vila i nåden
 • Vila jag sökte i världen vid
 • Vila nu stilla, sargade hjärta
 • Vila, vila säker och fri
 • Vila, vila! Vila hos Jesus
 • Vilande i löftena som Herren gav
 • Vilka äro dessa, som vid flodens strand
 • Vilka är väl dessa som i himlens land
 • Vilken Frälsare är Jesus
 • Vilken härlig förändring
 • Vilken härlig syn
 • Vilken härlighet i namnet Jesus
 • Vilken klappar, vem är där
 • Vilken kärlek oss bevisad → Dig, min Jesus, nu jag skådar
 • Vilken kärlek underbar
 • Vilken sång, vilket jubel
 • Vilken underbar Frälsare har jag
 • Vilken underbar trygghet jag nu har
 • Vilken vän jag fann
 • Vilken vän vi har i Jesus  → Text
 • Vilken är den stora skara
 • Vilket möte, möte
 • Vill du ej söka att rädda
 • Vill du från syndernas börda bli fri?
 • Vill du leva, vill du verka
 • Vil du med, vill du med, då de trogna vår Gud kallar hem
 • Vill du möta mig därhemma
 • Vill du äga Jesus och bli fri
 • Villigt kommer ditt folk när du samlar din här
 • Vinden ser vi inte
 • Visa mig, Herre, din väg
 • Viska till mig namnet Jesus! (Skulle hopplöshetens dimma)
 • Visst dödsflodens bölja är mörk och kall
 • Visst smal är vägen, men likväl jag följer
 • Vit skrud jag får i Guds himmel
 • Vitare än snö
 • Vredens stora dag
 • Våga dig Dristelig Tro
 • Våga sätta fulla segel (Våga vara vindens vänner)
 • Våga vara den du i Kristus är
 • Våga vara vindens vänner (Våga sätta fulla segel)
 • Vår blick mot helga berget går  → Text
 • Vår dyrbara bibel
 • Vår Fader, som i himlen är
 • Vår Frälsare kom för att lösa var själ
 • Vår Frälsare vart barn som vi
 • Vår Gud giver löften
 • Vår Gud skall snart sitt Israel
 • Vår Gud, som skapar liljan
 • Vår Gud är oss en väldig borg  → Text
 • Vår Gud är stor
 • Vår Herre Krist kom till Jordan
 • Vår Herre Krist var Sonen
 • Vår Herre Krist till Jordan gick
 • Vår Herres Jesu Kristi död
 • Vår Herre Jesu Kristi nåd
 • Vår Herre är uppstånden
 • Vår själ är fylld av heligt lov
 • Vår Skapare, all världens Gud
 • Vår store Gud gör stora under  → Text
 • Vår store konung, Salems präst
 • Vår tid behöver andefyllda kristna (Andefyllda kristna)
 • Vår tid är ganska flyktig här → Hur snabbt, o Gud, vår tid förgår
 • Vår värld för Gud!
 • Våra stunder ila
 • Vårt fosterland, vårt land
 • Vårt fäste i all nöd är Gud
 • Vårt segel fylls av nådens vind
 • Väckt ur min dvala, kallad till strid
 • Väktarns rop i natten skallar
 • Väl mig i evighet  Text  Musik
 • Väldigt går ett rop över land, över hav
 • Välkommen, sjunga de för mig
 • Välkommen till denna plats
 • Välkommen var i Jesu namn
 • Välkommen åter sköna tid
 • Välsigna, Gud, de makar två
 • Välsigna, Gud, vårt fosterland
 • Välsigna, Herre, alla dem ny psalm efter omarbetning av Välsignat är det hem förvisst
 • Välsigna, Herre, vad du ger
 • Välsigna mig, välsigna mig, välsigna mig just nu
 • Välsignad den dagen
 • Välsignad vår gemenskap är
 • Välsignad är du, Jesus Krist  → Text
 • Välsignat vare Jesu namn  Text  Wälsignat ware Jesu Namn → Noter Musik
 • Välsignat är det hem förvisst → Välsigna, Herre, alla dem (ny psalm)
 • Välsignat är ditt heliga namn
 • Vänd bort din vrede
 • Vänd ditt ansikte till mig
 • Vänd nu om, ni sorgsna sinnen  Text
 • Vänd om, förlorade
 • Vänd om, o, vänd om
 • Vänligt över jorden glänser  Text  Musik
 • Vänta efter Herren → Vila i din väntan (ny psalm)
 • Väntande vi stå vid floden
 • Värdig är du
 • Värdigt, värdigt är Guds lamm
 • Värj din tro, din ungdoms krafter
 • Världen som nu föds på nytt
 • Världen är fylld av hjärtan som förblöder!
 • Världens Frälsare kom här   → Text  Werldennes frelsare kom här → Noter Musik

Y[redigera]

 • Yttersta dagen en glädjedag bliver  → Text
 • Yngling som går ut i världen

Å[redigera]

 • Å vilka stora gåvor
 • Årens synder uppräknas
 • Åter och åter likt en mäktig flod
 • Åter till Ordet
 • Åter, åter för mig beskriv

Ä[redigera]

 • Ädla vinträd, Jesu Kriste
 • Älsken varandra
 • Än en gång ett kärleksbud
 • Än ett år du gifver
 • Än finnes rum för din arma själ
 • Än finns det en Betsedadamm
 • Än finns det en värld
 • Än finns det rum!
 • Än genom sorgens mörka dal
 • Än i dag brinner elden
 • Än lever våra fäders tro
 • Än mer: det talar om en vän
 • Än är det rum i dina armar
 • Än är det rum i såren röda
 • Än är det rum uti i din himmel
 • Än är det rum uti ditt hjärta
 • Än är det tid
 • Ändå, ändå
 • Änglar de sjöngo
 • Änglar sväva
 • Ännu ej hemma hos dig
 • Ännu en gång vi firar advent
 • Ännu ett år har ilat bort
 • Ännu finns rum
 • Ännu han går långt uppåt
 • Ännu har under vida skyn
 • Ännu i dag är han bland oss kvar
 • Ännu så kärleksfullt Jesus dig möter
 • Änglarna sjunger i himlen
 • Ängsliga hjärta, upp ur din dvala  → Text
 • Äntligt överljutt han sänder
 • Är det icke för dig
 • Är det intet för dig
 • Är det sant att Jesus är min broder  → Text
 • Är det sant, som mången säger (Pröva själv!)
 • Är det så saligt redan här
 • Är det sant, att Jesus är min broder
 • Är detta för mig?
 • Är dig syndabördan svår
 • Är din frid, fast du ofta känner
 • Är ditt fönster öppet mot Jerusalem
 • Är ditt hjärta stängt för Jesus
 • Är du borta från din Gud, kom igen
 • Är du bedrövad, av sorger trängd
 • Är du en främling, känner dig ensam
 • Är du en sökande, längtande själ
 • Är du glad, av hjärtat nöjd  Text  Noter
 • Är du i nöd
 • Är du maktlös, är din själ bedrövad
 • Är du redo till att strida
 • Är du sargat lamm
 • Är du sorglös än
 • Är du svag och sorgbetungad
 • Är du tryckt och trött af lifvets strider
 • Är du trött av livets hårda strider
 • Är Gud i himlen för mig
 • Är Guds kärlek såsom havet
 • Är han din!
 • Är han min Gud
 • Är Herren för oss
 • Är Herrens ord vårt hjärta kärt
 • Är jag allen en främling här på jorden Text  Musik
 • Är jag en korsets krigare
 • Är jag en korsets kämpe
 • Är jag en lem i hans lekamen vorden
 • Är jag i min stilla ensamhet
 • Är Jesus när, då mitt hjärta är
 • Är livet Kristus, vi räds jag då
 • Är mitt kors för tungt för mig
 • Är mitt liv en svår och tröttsam färd
 • Är än min röst som änglars tunga
 • Ära halleluja
 • Ära i höjden, frid på vår jord
 • Ära ske Fadern och hans son
 • Ära ske Gud! Frid över jord!
 • Ära ske Gud uppå sin tron
 • Ära ske hans namn
 • Ära ske Herren, ja, Herren allena ske ära
 • Ära till vår Gud (Hosianna, ära till vår Gud)
 • Ära, tillbed, dyrka honom
 • Ära vare Gud i Höjden
 • Ära vare Jesus som utgöt sitt blod
 • Ära åt Gud
 • Ära, ära, halleluja
 • Ära, ära! Honom jag hyllad ser
 • Ära, ära, tonar änglars sång
 • Ära, ära, ära till Guds lamm
 • Ära, ära, ära, ära ske Guds lamm
 • Ärones konung
 • Även då han djupt sig döljer
 • Även oss du nu har samlat
 • Även vi på den ljuvliga strand

Ö[redigera]

 • Önskar att få bli ren
 • Önskar du att få möta de dina
 • Önskar du att nå en gång
 • Önskar du nåd
 • Öppen källa
 • Öppen står Guds milda fadersfamn
 • Öppet står Jesu förbarmande hjärta
 • Öppna din dörr för Jesus
 • Öppna mig för din kärlek
 • Över bergen, bortom haven
 • Över mig reningsfloden nu flyter
 • Över mörka djup, invid branta stup
 • Över segerfurstens här
 • Över stormig våg, ibland mörka skär (Lägg ditt liv i frälsarens händer)
 • Över till Jesus, o, skynda
 • Överflöd, livet från dig det porlar i mig


Do you like this article ? You can add up to 5 stars (you must be logged in) ! See the most liked articles.

0.00
(0 röster)

Den här artikeln "Lista över psalmer" är från wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical.Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.