Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Helige Sven

Från EverybodyWiki Bios & Wiki
Hoppa till:navigering, sök

Denna artikel är endast påbörjad... källor och länkar behövs

Helige Sven av Arboga är ett lokalt helgon utan känd helgondag. Vi vet mycket lite om honom.

Den äldsta skriftliga källan är från 1300 talet (en krönika skriven av en fransiskanermunk) där det står att helige Sven var en "renlefnadsman" (=munk) som blev mördad av ogärningsmän, i nyare källor ser vi att han vördades och bevarades i folkminnet som "Arbogas första martyr". Helge Svens kapell (ruin) och helge Svens källa ligger båda ett några hundra meter söder om Arbogaån, kapellet är utmärkt med en skylt, medan källan blivit igensatt i samband med utdikningar och vägbyggen under 1900-talet

Att datera helige Sven: I Arboga finns två relativt stora stenkyrkor från 1100-talet, som är bland de äldsta i landet, Nikolaikyrkan och Säterbo kyrka, och detta visar på att helige Sven med stor sannolikhet led martyrdöden god tid innan detta då stora stenkyrkor måste betyda ett välbärgat och gott förankrat kristet samhälle och mindre risk att bli mördad för sin tro. Antagligen dog han före eller möjligtvis strax efter sekelskiftet 1100, och kan även ha varit lärjunge till helige David av Munktorp, vilken antagligen hade en annan lärjunge med svenskt namn, "Erik" som led martyrdöden i Uppland, men detta kan vi förstås aldrig veta. Han kan även vara utsänd från clunueklostret i Lund. Men att informationen vi har om honom är så knapp kan tyda på att han dog i kristendomens absoluta gryning eftersom ifall han mördades när kyrkan var befäst och vid gott stånd skulle hans levnad troligen varit bevarad bättre och hans helgdag skrivits in i kalendern. Hans liv har mer av en legendaktig karaktär vilket tyder på att han var tidig.

Enligt Arboga krönika blev helige Sven mördad av hedningar i en offerlund strax söder om Arbogaån. Källan som välde fram där hans blod flöt har alltid burit hans namn. Tyvärr är källan igensatt sedan 60-talet i samband med något vägbygge. Ekarna har huggits ner och stenarna i den hedniska offerlunden togs bort (men det finns nya ekar och andra stenar kvar så man ser än idag var den legat) till Treenighetens, Guds Moders och helige Svens ära och man byggde en liten kyrka av stenarna. Kyrkan, idag en ruin kallas helge Svens kapell. Än idag heter gatan och bron som leder till hans kyrkruin Kapellgatan och Kapellbron, (det är dock inte säkert att kapellet från början var tillägnat honom då det talas om en Olavkyrka och en Nikolaikyrka som ska ha legat någonstans där också. på 1890-talet hittade man ett relikskrin under kyrkoruinen, men det är inte säkert vems reliker de innehåller. Namnet Sven är nordiskt men fanns även i de germanska länderna, så fast man kan förmoda att han var en av de första svenska inhemska missionärerna och martyrerna kan vi inte veta det med säkerhet heller.
Do you like this article ? You can add up to 5 stars (you must be logged in) ! See the most liked articles.

0.00
(0 röster)

Den här artikeln "Helige Sven" är från wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical.Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.