Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Ekosystemteknik

Från EverybodyWiki Bios & Wiki
Hoppa till:navigering, sök
Ingenjörsutbildningar

Civilingenjör | Högskoleingenjör
Brandingenjör | Sjöingenjör | Försvarsmaktsingenjör
Bergsingenjör | Gymnasieingenjör | Mellaningenjör

Program

 • Arkitektur och teknik
 • Bioteknik
 • Byggteknik
 • Datateknik
 • Elektroteknik
 • Farkostteknik
 • Industriell ekonomi
 • Informationsteknik
 • Lantmäteri
 • Maskinteknik
 • Materialteknik
 • Medicinsk teknik
 • Medieteknik
 • Miljöteknik
 • Rymdteknik
 • Samhällsbyggnad
 • Teknisk design
 • Teknisk fysik
 • Teknisk fysik och elektroteknik
 • Teknisk kemi
 • Teknisk matematik
 • Teknisk nanovetenskap
 • Väg- och vattenbyggnad

Teknolog | Teknisk högskola | Sveriges Ingenjörer

Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik (engelsk titel: Environmental Engineering) är ett civilingenjörsprogram som ges av Lunds Tekniska Högskola (LTH). Programmet utbildar studenter till ingenjörer med stor miljö- och hållbarhetskompetens inom teknikområdet. Ingenjörsutbildningen är uppdelad i två block på tre respektive två år. De tre första åren utgörs av basblocket med kurser i exempelvis kemi, matematik, ekologi, hydrologi och miljösystem. Därefter ges en specialisering på två år inriktat mot: Energisystem, Miljösystem, Processdesign, Vattenresurshantering eller Riskhantering. Studenter antagna på programmet Ekosystemteknik är medlemmar i sektionen Ekosystemtekniksektionen (alt. W-sektionen) och är en studentförening under Teknologkåren vid LTH.[1]  Som utexaminerad student fås titeln Civilingenjör inom Ekosystemteknik (Master of Science in Environmental Engineering).

Historia[redigera]

Programmet startades 1998 som ett restultat av ett ökande behov av miljökunniga ingenjörer – miljöingenjörer. Bakom bildandet låg Per Warfvinge som tidigare varit studierektor för Kemiteknikprogrammet vid LTH. Namnet Ekosystemteknik beskriver programmets innehåll i tre ord: eko (som i ekologi), system (som i helhetstänket) och teknik (som i teknisk utbildning)[2].

2001 flyttades programmet från K-sektionen till en ny egen sektion, Ekosystemtekniksektionen.[3]

Utbildningen[redigera]

Utbildningen består av ett obligatoriskt block på 3 år och en fördjupningsdel på 2 år. Det obligatoriska blocket innehåller bland annat kurser inom kemi, matematik, ekologi, mikrobiologi, hydrologi, fysik, miljösystem, geologi, systemteknik och statistik [4]. Hälften av dessa högskolepoäng ges på engelska för att betona den globala prägeln som programmet har[5]. Inom fördjupningsblocket väljer studenten själv en avslutning i form av en specialisering där kurserna håller en hög teknisk nivå. Valbara specialiseringar är Energisystem, Miljösystem, Processdesign, Vattenresurshantering och Riskhantering. Det är också möjligt att söka dessa specialiseringarna efter en avslutad kandidatexamen inom ett relevant ingenjörsprogram.[6]

Energisystem[redigera]

Specialisering energisystem arbetar med hållbara lösningar för stora övergripande problem inom energi, vilket kräver insikter i energi- och miljösystem inom samhällets ramar. För specialiseringen ges kurser inom områdena förnybara energikällor, energi, miljö & naturresurser; energisystem (teknik) och energiförsörjning.

Miljösystem[redigera]

Specialiseringen miljösystem tittar på hur miljö- och hållbarhetsfrågor hanteras på nationell och internationell nivå. Detta innefattar också fördjupade kunskaper inom avfallshantering och/eller metoder för att bemöta klimatet. För specialiseringen ges kurser inom områdena miljörätt, miljökonsekvensbeskrivning, energi, miljö & naturresurser; miljöledning och tillämpad ekotoxikologi.

Processdesign[redigera]

Processdesign är en specialisering som fokuserar på tillverkningsprocessen av miljömässigt och ekonomiskt hållbara produkter (främst vad gällande kemikalier). För specialiseringen ges kurser inom områdena biokemisk reaktionsteknik, miljöbioteknik, livscykelanalys, förnybara energikällor, processimulering och projektering.

Vattenresurshantering[redigera]

Specialiseringen vattenresurshantering är en fördjupning mot grundvattenteknik, ytvattenteknik, och VA-teknik. För specialiseringen ges kurser inom områdena urbana vatten, grundvattenteknik, hydromekanik, föroreningstransport och avloppshantering. 2019 gavs samtliga kurser på engelska och specialiseringen attraherar många utbytesstudenter.

Riskhantering[redigera]

Specialiseringen riskhantering fördjupar kunskaper och metoder för att identifiera och minimera risker samt hantera konsekvenserna vid katastrofer och olyckor.[7]

Statestik[redigera]

Enligt antagningsstatestiken för programmet för höstterminen 2019, antogs 65 nya studenter varav 60% kvinnor och 40% män. Meritvärdet från gymnasiebetyg som krävdes i andra antagningen var 19,75 och för högskoleprovet krävdes 1,40.[8]

Referenser[redigera]


Do you like this article ? You can add up to 5 stars (you must be logged in) ! See the most liked articles.

0.00
(0 röster)

Den här artikeln "Ekosystemteknik" är från wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Ekosystemteknik.Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.