Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Corona-Warn-App

Från EverybodyWiki Bios & Wiki
Hoppa till:navigering, sök
Corona-Warn-App
Corona Warn-App Logo 5.2020.svg
Cwa detail android.png
UtvecklareSAP
Deutsche Telekom
Först släppt14 juni 2020; för 10 månader sedan (2020-06-14)
Senaste utgåva1.2.1
(12 augusti 2020; för 8 månader sedan (2020-08-12))
Skriven iTyska
Engelska
OperativsystemAndroid & iOS
TypCOVID-19-appen
LicensApache License, version 2.0
Webbplatswww.coronawarn.app (tyska)/(engelska)

Corona-Warn-App är en Covid-19-app som har funnits tillgänglig för nedladdning i Tyskland sedan 16 juni 2020 och i alla EU och andra länder sedan början av juli 2020. Appen genomför en slags kontaktspårning och är avsedd att informera användare om de har kommit i kontakt med en smittad person och om det finns en ökad infektionsrisk av detta. I det här fallet bör användarna begränsa kontakten med tredje part som kan utgöra en infektionsrisk tills deras infektion har uteslutits genom en medicinsk undersökning. Detta bör hjälpa de ansvariga myndigheterna att spåra och avbryta infektionskedjor och därmed begränsa spridningen av COVID-19-pandemin.[1][2][3][4] Appen publiceras av RKI; den utvecklades av SAP och Deutsche Telekom AG med deltagande av cirka 25 andra företag.[5][1] Appen använder gränssnitten mellan operativsystemen Apple och Google och protokollen för DP-3T och TCN.[6]

Historia och mål[redigera]

Redan före Corona-Warn-App användes appar inom området för civilförsvar. Dessa är också kända som Katwarn, BIWAPP och NINA. Warn-app NINA är konceptuellt integrerad i MoWaS och har rekommenderats av den tyska inrikesministeriet sedan april 2020 för information om coronariskläget.[7]

Våren 2020 uppstod behovet av att utveckla en varningsapp för att förhindra spridningen av COVID-19-pandemin. Under utvecklingen och användningen av Corona-Warn-App fanns det många kontroverser och i vissa fall konkurrens med jämförbara appar från andra länder.

Språk och användning i andra länder[redigera]

Sedan början av juli 2020 kan appen laddas ner från Google Play Store och Apple App Store i alla EU-länder samt från Storbritannien, Norge och Schweiz.[8] När den lanserades var appen tillgänglig på tyska och engelska. Sedan början av juli 2020 har över 20 språk varit tillgängliga för nedladdning, inklusive turkiska, franska, spanska, italienska, polska, rumänska, arabiska, vietnamesiska och kinesiska.[9][10]

Den tyska appen och de tekniskt jämförbara apparna från andra länder registrerar Bluetooth-koder för andra Corona-appar när du reser utomlands. Men det finns för närvarande inget gränssnitt mellan de nationella serversystemen för utbyte av varningar över nationella gränser.

Redan i juni 2020 antog Europeiska kommissionen därför planer på att inrätta en utbytesplattform inom ramen för nätverket för e-hälsa, som bör uppnå interoperabilitet i detta avseende. Experter ledda av SAP och Deutsche Telekom hade utarbetat konceptet. I slutet av juli 2020 fick dessa företag order från Europeiska kommissionen att inrätta och driva en sådan programvaruplattform.[11][12]

Funktionalitet[redigera]

Komponenter
Aktuell arkitektur

Systemarkitekturen inkluderar främst appen frivilligt installerad av användaren på de enskilda smartmobilerna, gränssnittet "Exposure Notification Framework" (ENF) mellan appen och operativsystemet i smarttelefonen, olika hotlines för tekniska frågor och för att auktorisera meddelandet "positivt coronavirus Tester "och flera webbservrar installerade i Open Telekom Cloud.

Appen har fyra huvudfunktioner: riskbestämning, rapportering av det positiva koronatestet, riskbedömning samt information och rekommenderad åtgärd.[13][5][6][14][15][16]

Hur dessa huvudfunktioner bestäms specifikt av appens kod och interaktionen med koden för Google Apple Exposure Network API och Googles och Apples operativsystem är inte helt transparent för allmänheten. Till och med informationen på GitHub motsvarar inte alla den aktuella versionen av appen.[17]

Webbserver[redigera]

I enlighet med klientservermodellen driver Deutsche Telekom fyra servrar för appen:[18]

 • Corona-Warn-App-servern. Det sparar godkända rapporter om positiva koronatester så länge de inte är äldre än 14 dagar.
 • verifieringsservern. Den dokumenterar att en användare frivilligt har gått med på att lämna in rapporten om sitt positiva koronatest och att denna rapport har bekräftats som korrekt ("verifierad") av laboratoriet.
 • portalservern. Det genererar teleTAN för hälsovårdsmyndigheter och laboratorier som ännu inte är digitalt anslutna till appsystemet.
 • testresultatservern. Han gör resultaten från laboratorierna tillgängliga för vidare användning

Distributionen av data till flera servrar är avsedd att koppla bort dessa data och därmed göra det svårt att spåra tillbaka till enskilda användare.

Riskbestämning[redigera]

Om en person har aktiverat funktionen "riskbestämning" i appmenyn skickar smarttelefonen med Bluetooth Low Energy identifierare (rullande närhetsidentifierare, RPI) upp till fyra gånger per sekund.[14] Identifierarna krypteras på olika sätt i smarttelefonen med korta intervaller från en nyckel som ändras vid midnatt UTC ("daglig nyckel"). Samtidigt kontrollerar appen om det finns andra smartphones i närheten som appen också skickar ut sådana identifierare. Om detta är fallet och villkoren är uppfyllda för denna kontakt som enligt RKI överskrider ett gränsvärde, lagras ID: n, signalstyrkan samt datum och tid och mottagningens varaktighet på den mottagande smarttelefonen i 14 dagar. Den kort förändrade krypteringen av de skickade ID: n är avsedd att dölja identiteten på den sändande smarttelefonen eller dess användare.

Rapport om det positiva coronavirustestet[redigera]

I menyn "Översikt" innehåller appen främst funktionen "Meddelande om andra".[19] Detta innebär att ett test som har gjort en aktuell infektion med SARS-CoV-2-patogen sannolikt ("positivt coronavirus-test") kan frivilligt och anonymt registreras i Corona-Warn-App-Server för att varna kontaktpersoner: Vanligtvis är detta test ett RT-PCR-test. En person med ett sådant testresultat kallas "Coronavirus-positivt" (helt enkelt kallat "för närvarande infekterat" eller "ny infektion"). Om hälsoavdelningen eller testlaboratoriet redan är digitalt integrerat[19] i strukturen för systemet som är inställt för appen skickar det en person som testade positivt för coronavirus en QR-kod efter att den har kontrollerats i verifieringsservern. Hon kan sedan frivilligt läsa QR-koden i appen. Så länge hälsoavdelningen eller testlaboratoriet ännu inte har integrerats digitalt i appsystemet måste det positiva koronatestet rapporteras via teleTAN via en verifieringshotline. I båda fallen laddar appen sedan upp rapporten om det positiva koronatestet till servern Corona-Warn-App efter att användaren har gett sitt samtycke.

Dessutom kan status och resultat av ett koronatest ifrågasättas via menyn "Översikt" efter att provet har lämnats in, förutsatt att laboratoriet är tekniskt utrustat för detta.

Riskbedömning[redigera]

Om smarttelefonanvändaren har aktiverat alternativet "Skicka meddelanden" i app-menyn, laddar appen automatiskt ner listan över alla dagliga tangenter för dessa smartphones en gång om dagen baserat på en timer i appen genom attt avfråga Corona-Warn-App-servern, för vilka positiva testresultat sparades där de senaste 14 dagarna. Gränssnittet "Exposure Notification Framework" (ENF), som Apple och Google kom överens om i början av 2020 specifikt för Corona-Warn-Apps med decentraliserad lagring och som därför finns i deras nyare versioner av operativsystem, leder sedan vidare Från den frågande smarttelefonen, ID: n (RPI) för personer med ett positivt coronatest från de nedladdade dagliga nycklarna. Om identifierare av närliggande smartphones har spelats in och lagrats via BLE-funktionen på smarttelefonen, görs en kontroll för att avgöra om några av dem motsvarar de identifieringar som har mottagits och lagrats av närliggande smartphones de senaste 14 dagarna.[20]

Först och främst vägs värdet av fyra parametrar separat för varje dag och utbyts med appdata från en annan smartphone: dag och varaktighet för mötet, uppskattat avstånd mellan smarttelefonen och ”risken för överföring” för den riskerade personen. RKI kan använda uppdateringar för att överföra ändrade viktningar till appen baserat på nyförvärvad kunskap.[21]

Risken bestäms sedan i en flerstegsprocess, vilket är resultatet av den totala tiden för alla riskmöten under de senaste 14 dagarna. I slutändan meddelar appen alltid användaren om en "ökad risk" om denna risk överskrider ett gränsvärde.[20] Antagandena om detta gränsvärde och de använda algoritmerna kan när som helst ändras av RKI "på grundval av forskningsresultat". Forskningsresultaten, slutsatserna om appen och implementeringen i regler beskrivs inte på GitHub eller publiceras på annat sätt skriftligt. I slutet av juli, enligt verbal information från utvecklarna av appen och epidemiologer från RKI, inkluderar proceduren:[17]

Först och främst filtreras alla möten som varade mindre än 10 minuter, var mer än 8 meter bort eller var längre än 6 dagar från varningstidpunkten. RKI medger att BLE också mäter mötets varaktighet felaktigt, för att spara batterierna skannar den bara omgivningen i två till fyra sekunder var femte minut. Om skanningarnas tidsluckor är olyckliga kan därför den faktiska mötets varaktighet vara upp till 15 minuter, även om den inspelade varaktigheten bara är 10 minuter. Dessutom används tidpunkten för varningen, inte de första symptomen eller ens infektionen, eftersom datumet för de första symptomen ännu inte har registrerats och infektionen vanligtvis är okänd. En ökad smittsamhet antas från två till fyra dagar efter varningen, och en lägre för första, femte och sjätte dagen. Från den sjunde dagen sedan varningen anser RKI att möten med koronapositiva är obetydliga.

I det andra steget beräknar appen en ”fiktiv varaktighet” för alla möten som ännu inte har filtrerats bort som ett riskvärde. Appen lägger till den faktiska varaktigheten för dessa riskmöten och väger dem med korrigeringsvärden. Dessa bör "lämpligt" ta hänsyn till intervallet och antalet dagar som har gått sedan mötet tills varningen skickades. Om den fiktiva varaktigheten är mer än 15 minuter blir appskärmen "röd", om den är mindre än 15 minuter förblir appen "grön". Om mötet med en coronaviruspositiv person var för två till fyra dagar sedan sedan varningen, räcker det med tio ”fiktiva” minuter på ett avstånd på upp till 1,5 meter för att färga appen ”röd”. Ett eller två möten med 20 faktiska minuter är nödvändiga på ett avstånd av 1,5 till 3 meter. Om det däremot har gått sex dagar sedan varningen med coronavirus positiva, kan tiden innan appen byter från “grön” till “röd” öka till upp till fem möten på ett avstånd av tre meter med totalt 50 faktiska minuter. Om flera möten med koronapositiva registrerades på olika dagar antar appen för beräkning av den fiktiva riskvaraktigheten att alla möten med coronavirus-positiva inträffade den sparade dagen med högst smittsamhet.

När det gäller avstånden till coronavirus-positiva uppgraderas hälften av mötena som enligt BLE ägde rum i "upp till tre meter" som möten "upp till 1,5 meter".

Information och rekommendation om åtgärder[redigera]

Från och med en dag efter installationen börjar appen rapportera om resultatet av riskbedömningen på sin hemsida och, beroende på detta, att ge rekommendationer för åtgärder:[22][1]

 • Ökad risk: Användaren informeras om att det finns en ökad risk för infektion eftersom han/hon hade risk att träffa minst en person som testat positivt för coronavirus under de senaste 14 dagarna.[23] För att göra det svårare för den varnade personen att identifiera personen i riskzonen meddelas bara dagen och inte tidpunkten för mötet. Personen uppmanas också att gå hem eller stanna hemma, om möjligt, och kontakta sin husläkare, jourtjänsten på telefonnummer 116117 eller vårdavdelningen och komma överens om hur man ska gå vidare.
 • låg risk. Detta meddelande ges om det har gått tillräckligt med tid sedan appen installerades och alternativet "Riskbestämning" aktiverades, men riskbedömningen ledde inte till resultatet "ökad risk". Bedömningen ledde inte till resultatet "ökad risk" eftersom identifierare inte utbyttes.[2][20] Appen informerar personen om att riskbedömningen inte resulterade i några möten med personer som visade sig vara coronavirus-positiva eller att några möten inte överskred det definierade tröskelvärdet.[23] Personen informeras också om allmänt tillämpliga avståndsregler och hygienrekommendationer.
 • Okänd risk: Detta meddelande visas om det inte har gått tillräckligt med tid sedan appen installerades och alternativet "Riskbestämning" aktiverades.

Dessa riskrapporter är inte alltid motiverade: Om enheten till exempel inte har någon BLE-funktion eller ingen BLE-funktion påslagen kan identifierarna för närliggande smartphones inte tas emot och kan därför inte jämföras med dagliga tangenter. Ändå rapporterar appen sedan "låg risk" istället för tillämplig "okänd risk" och felaktigt "riskbestämning permanent aktiv" på en grön bakgrund.

Appen har ännu inte angett att det kan frågas om och i så fall hur ofta och vilken dag och vid vilken tid de senaste 14 dagarna har din egen smartphone laddat ner den dagliga nyckeln från Corona-Warn-App-servern. Denna information finns inte i appen, men i enhetens "Inställningar" -meny:[24]

 • på iPhones i "Inställningar", sedan "Sekretess och hälsa"> "Covid-19 kontaktlogg"> "Kontaktrecensioner"
 • På Android-enheter i "Inställningar", sedan "Google"> "Covid-19-meddelanden"> "Sök efter möjliga möten". Lösenordet för Google-kontot måste anges i förväg.

Den information som listas där ger dock ingen information om huruvida och, i så fall, med vilket resultat den nedladdade dagliga nyckeln jämfördes med kontaktdata som lagrats på smarttelefonen. Därför listas också nedladdningar av dagliga nycklar här om en riskbedömning inte kunde härledas från dem, till exempel för att smarttelefonen inte har någon eller ingen lämplig Bluetooth-maskinvara.

Betingelser[redigera]

Europaparlamentets ståndpunkt[redigera]

I Europaparlamentets resolution av den 17 april 2020 om "samordnade EU-åtgärder för att bekämpa COVID-19-pandemin och dess konsekvenser" efterlystes:[25]

 • Användningen av applikationer som utvecklats av nationella myndigheter och EU-myndigheter får inte vara obligatorisk - ett undantag från skyldigheten enligt lag diskuteras i Tyskland
 • Hela datalagringen måste decentraliseras - endast de dagliga nycklarna för smartphones som en infektion har godkänts för lagras på servern Corona-Warn-App i 14 dagar. Krypteringen är avsedd att förhindra att smarttelefonen identifieras
 • Tydliga prognoser måste presenteras för hur användningen av appar för att identifiera kontaktpersoner av en del av befolkningen i kombination med specifika andra åtgärder kommer att leda till ett betydligt lägre antal infekterade personer - sådana prognoser och även första utvärderingar från andra länder, spårningen -Appar har också införts, kommer till motstridiga resultat

Tysk lag[redigera]

 • Myndigheter, myndigheter och leverantörer påpekar att användningen av appen är frivillig och att människor som inte använder den inte bör diskrimineras. Ett rättsligt förtydligande i denna riktning avvisades av den federala regeringen.
 • Det finns olika detaljer om åldersgränsen:[26] I sin version för Apple-enheter ska appen endast användas av personer över 17 år.[27] För Android-enheter är dock appen märkt ”FSK; från 0 år "klassificerad.[28] I själva appen säger användarvillkoren[29]: ”Appen riktar sig till personer som är minst 16 år gamla. Personer under 16 år får endast använda appen med tillstånd från sin vårdnadshavare ”. Dataskyddsdeklarationen säger för både Android-versionen[30] och iOS-versionen[31]: "Appen riktar sig till personer som är i Tyskland och som är minst 16 år gamla".
 • Appen kan endast installeras regelbundet på Android-enheter via landversioner av Play Store, för vilka RKI nu har kunnat uppfylla de nationella lagkraven. Det är därför inte tillgängligt för Android-användare från andra länder via Play Store, även om de är i Tyskland. Anledningarna är lagliga (dataskydd) överväganden.[8]
 • Användningen av appen ersätter inte åtgärder som anges i infektionsskyddslagen (IfSG) med avseende på COVID-19, inklusive insamling av omfattande personuppgifter från personer för vilka det finns rimlig misstanke om sjukdom, sjukdom och död från COVID-19, och rapporteringen av dessa uppgifter till den statliga myndigheten och därifrån (förutom bara misstänkta fall) till RKI eller, för vissa personer, till Bundeswehr.[32]
 • En varning från appen
  • är inte en sjukfrånvaro enligt arbetsrätten, utan bara en indikation på att kontakta hälso- och sjukvården.[1]
  • betyder inte att den varnade personen är en "kontaktperson i kategori I, II eller III", som definierats av RKI för andra ändamål. Denna klassificering kräver ytterligare data.[33]
 • Om appen upptäcker en "ökad risk för infektion"
  • kan de drabbade få en läkare att ta ett smet för att testa sig för coronavirus. Sjukförsäkringsbolagen bär kostnaderna.[34] I Bayern erbjuds PCR-tester gratis utan anledning, i andra delstater avvisas detta med hänvisning till falskt positiva testresultat som då är frekventa.[35][36]
  • är rekommendationen att åka hem eller stanna hemma inte en officiell karantänbeställning.[1]
  • uppfyller detta inte ensam definitionen av en motiverad misstanke i den mening som avses i IfSG. Det är snarare uppgiften för den besökta läkaren att besluta på grundval av utfrågning och undersökning och att initiera ytterligare åtgärder utifrån detta.[37]

Tekniska krav[redigera]

Allmän[redigera]

 • Enheter med smartphone-storlek: hittills har appgränssnittets layout inte anpassats för surfplattor eller bärbara datorer[38]
 • Skicka och ta emot Bluetooth Low Energy (BLE): för att utbyta identifierare. Om enheten inte har någon, ingen lämplig eller ingen fungerande Bluetooth-maskinvara, sker installationen fortfarande utan varning. Efter installationen finns det ingen indikation på detta i appmenyn, men endast den icke-riktade informationen om att Bluetooth måste "aktiveras" och "riskbestämning" är begränsad.
 • Kamera: för att läsa QR-koden för att bekräfta infektionen
 • Internetanslutning: för att ta emot QR-koden, för att auktorisera det positiva koronatestet i verifieringsservern, för att spara det positiva koronatestet i servern Corona-Warn-App, för att ladda upp den dagliga nyckeln till koronavarningen App-server och att fråga den dagliga nyckeln i Corona-Warn-App-Server
 • Telefonnummer: för att ta emot ett SMS med TeleTAN när du använder verifieringshotline

Android[redigera]

 • ett Google-konto: för att använda Google Play Butik
 • cirka 19 MB lagringsutrymme för att installera appen på Android
 • Android version 6.0 ("Marshmallow") eller nyare: eftersom API-nivå 23, publicerad i oktober 2015, stöder endast Exposure Notification Framework.
 • Google Play-tjänster: så att Exposure Notification Framework kan installeras - vilket inte är standard med nyare enheter från Kina (t.ex. från Huawei av licensskäl). Huawei bygger det nödvändiga gränssnittet i själva operativsystemet via Huawei Mobile Services.[39][40][41]
 • Den "grova platsbestämningen" baserad på WiFi eller mobildata måste aktiveras på vissa enheter, men apputvecklarna försäkrar att varken appen eller gränssnittet till operativsystemet använder detta.[13][38]

Apple[redigera]

 • ett Apple-konto: för att använda App Store
 • ursprungligen tyska Apple ID: appen var ursprungligen endast tillgänglig i den tyska appbutiken, vilket gjorde det omöjligt för exempelvis resenärer och internationella studenter att använda det[42]
 • cirka 31 MB lagringsutrymme krävs för att installera appen under iOS
 • iOS 13.5 eller senare: Detta innebär att iPhone 6s, som kom ut på marknaden i september 2015, eller en senare modell är lämpliga, eftersom gränssnittet som krävs för att spåra möten med hjälp av Exposure Notification Framework API introducerades endast med iOS 13.5
 • Föräldrakontroll måste inaktiveras: appen har fått betyg 17+ i Apple App Store[42]

Förväntningar och acceptans[redigera]

I en ARD-Deutschlandtrend genomförd av Infratest-Dimap innan appen lanserades meddelade 42 procent av de tillfrågade att de skulle använda en sådan app. Den vanligaste orsaken till avslag var dataskydd.[43]

Två undersökningar är från tiden efter att appen lanserades:

I den ovannämnda undersökningen av YouGov-undersökningsinstitutet från 17 till 19 juni 2020 var den vanligaste orsaken bland de tillfrågade som ännu inte hade installerat appen ”Jag tror inte att appen är något användbart ”, tätt följt av 26 procent som är oroliga för sina uppgifter och 25 procent som skulle känna att de övervakades av staten. Med ett gap på 21 procent följs detta av anledningen till att smarttelefonens Bluetooth måste vara permanent påslagen för att använda appen. Andra ofta nämnda skäl för att inte ha installerat appen hittills var, med 19 procent vardera, "Jag vill inte att appen ska följa vem jag träffar", "Jag tror att coronavirusproblemet överdrivs" och "Jag vill vänta och se tills andra har testat appen / rapporterat om sina erfarenheter ". Först då följer orsaker som en gammal eller ingen smartphone (13 procent) och rädsla för batteriförbrukning (13 procent). 10 procent ansåg att de hittills inte var tillräckligt informerade. Bara 8 procent ville installera appen då.[44]

Enligt en undersökning av ZDF Politbarometer den 26 juni 2020 antar endast 38 procent att Corona-Warn-App kommer att ge ett stort bidrag till att begränsa pandemin i Tyskland, men en majoritet på 56 procent tvivlar på detta.[45]

Ursprungligen fick Android-versionen av appen bra betyg från användarna. I början av augusti 2020 var det dock en försämring till endast 3,4 av maximalt 5,0 poäng i över 70 000 betyg.[46][47]

Samtidigt fick dock Apples version av appen betydligt bättre betyg än Android-versionen i App Store med 4,5 av högst 5,0 poäng i över 46 000 recensioner.[48]

I en Bitcom-undersökning den första veckan i juli 2020 sa 53 procent av de 1005 respondenterna 16 år och äldre att de vill använda Corona-appen permanent, cirka 47 procent av de tillfrågade var emot permanent användning.[49]

I en YouGov-undersökning från början av juli 2020 sa 63 procent av de 2 501 respondenterna 18 år och äldre att de inte använde Corona-Warn-App. Endast 15 procent av de tillfrågade uppgav att de hade använt appen vid tidpunkten för undersökningen och var övertygade om att det hjälper till att spåra infektionskedjor. Under tiden sa cirka 5 procent att de använde appen, men trodde inte (snarare) att det skulle hjälpa i kampen mot viruset.[50]

Nedladdningar[redigera]

Den stora uppmärksamhet som appen fick dagen den lanserades resulterade också i höga nedladdningssiffror i Apple App Store[27] och Google Play Store[28] under de följande dagarna.

Den 17 juni, en dag efter att appen lanserades, fanns det 6,5 miljoner nedladdningar och efter 70 dagar, den 25 augusti, fanns det totalt 17,5 miljoner nedladdningar.[2][51][52]  

Distribution till operativsystem[redigera]

Appen erbjöds för nedladdning för första gången för Googles Android och Apples iOS den 16 juni 2020, nästan samtidigt. Under de första fem dagarna fördelades de 10 till 11 miljoner nedladdningarna vid den tiden ungefär lika över båda operativsystemen. Marknadsforskare uppskattar dock att Googles Android har en andel på cirka 75 procent av den tyska smarttelefonmarknaden, Apples iOS bara de återstående 25 procenten. Nedladdningarna för iPhones var ungefär dubbelt så höga som deras marknadsandel. Sociala och tekniska skäl misstänks för denna stora skillnad: iPhone-användare kan vara mer ”uppdaterade och appglada” än användare av Android-enheter och Apple-enheter var oftare kompatibla med appen än Android-enheter.[53][54] Som ett resultat minskade inte den relativa preferensen för Apple-enheter: den 25 augusti 2020 hade appen laddats ner cirka 8,2 miljoner gånger från Apple App Store och cirka 9,3 miljoner gånger från Google Play Store.[55][51][56]

Påverkan[redigera]

Nedladdninssiffrorna på cirka 17 miljoner är höga jämfört med siffrorna för corona-spårningsappar i vissa andra stater. Av de 83 miljoner människorna i Tyskland har cirka 20 procent laddat ner appen. Den faktiska användningen är dock avgörande för effektiviteten.

Använda sig av[redigera]

Den faktiska användningen av appens huvudfunktioner avgör det möjliga antalet varningar och tillsammans med varningarnas tillförlitlighet och aktualitet är avgörande för effektiviteten och tillåtligheten av hela förfarandet enligt dataskyddslagstiftningen.[18] Med en användningshastighet på 15 procent, förutsatt en jämn fördelning av användningen över befolkningen och kontakterna mellan dem, möts bara två personer med den använda appen i två av hundra fall,[57] även med 40 procent användning, skulle varningsappen baseras på samma antaganden registrerar bara 16 procent av de sociala kontakterna.[58]

Förhållandet mellan personer som testade positivt och som publicerade diagnostiska nycklar och rapporterade nya infektioner är för närvarande cirka 6 procent.[52] Detta innebär att endast 6 procent av alla riskmöten kan identifieras som sådana av en Corona-Warn-App. Till exempel, om appen redan var 50 procent utbredd i en viss miljö, skulle en varning endast utfärdas där för 3 procent av alla riskkontakter.

Information från redaktören[redigera]

RKI meddelade i början av juli 2020 att det snart skulle publicera användarnummer.[59] Detta har ännu inte skett utan anledning, inte ens i de kontinuerligt uppdaterade rapporterna från RKI om appens tillfälliga status.[60] Information som föreslår användning av appen är därför endast tillgänglig på icke-officiella webbplatser.[52][61]

Jämförelse med den schweiziska appen[redigera]

Den schweiziska appen SwissCovid liknar den tyska appen; aspekter av dataskydd och analys regleras specifikt där av lag och reglering. Till skillnad från RKI publicerar schweiziska federala statistikbyrån (FSO) användningsdata för SwissCovid på Internet varje dag.[62] Enligt detta har användningshastigheten för den schweiziska appen, mätt med den automatiska kontakten mellan smartphones och appservern, länge varit mellan 60 och 62 procent. Den schweiziska appen fick ett bättre betyg i Google Play Store med 3,9 av möjliga 5,0 poäng än den tyska appen med 3,3. Om de schweiziska uppgifterna används som ett riktmärke i avsaknad av data från RKI, använder i bästa fall 12 procent av den tyska befolkningen Corona-Warn-App.

Påverkan på effektivitet[redigera]

I den senaste versionen av "Oxford Study" förklarar författarna att effektiviteten för en spårningsapp bestäms bland annat av kvadraten på användningshastigheten i respektive befolkning.[63]

I överensstämmelse med detta påpekar det rådgivande rådet för konsumentfrågor vid det tyska justitieministeriet och konsumentskyddet sambandet mellan användning och effektivitet i sin rapport om appen, som är tillgänglig för nedladdning två veckor senare:[58] Även med en användningshastighet ("täckning") på 60 procent. och under många gynnsamma antaganden som inte gäller för Tyskland skulle 64 procent av de kritiska kontakterna "förbises" av appen. Appanvändare kanske tror att de resulterande saknade varningarna (”grönt område”) är ett tecken på att de inte kan smittas. En möjlighet är dock att "appen informerar varje appanvändare om andelen potentiellt smittsamma kontakter som inte har spelats in". Hittills har dock RKI inte publicerat hur hög användarkvoten är och inte heller har de råd som ges av Expertrådet visats i appen.

SVRV rekommenderar att appen introduceras snabbt, främst för att lära av den i ett tidigt skede för en andra infektionsvåg. SVRV anser att täckning på minst 33 procent är nödvändig för effektiv inlärning. Följaktligen måste ett betydligt högre värde förväntas för effektiv inneslutning av infektioner.[58] Lucie Abeler-Dörner, en av medförfattarna till Oxford-studien, kom till en mycket mer optimistisk bedömning i en intervju med Süddeutsche Zeitung. Hon drog slutsatsen att en app skulle börja fungera under de villkor som simulerades i studien om endast 15 procent av befolkningen använde den.[64] Detta uttalande togs upp av andra tyska medier utan att ta hänsyn till de fundamentalt olika förhållandena när den lokala appen introducerades.[65] Dessutom är effekten av författarna bara liten: om nedladdningshastigheten för den tyska appen användes helt (cirka 20 procent i början av augusti) skulle appen bara minska reproduktionsfaktorn R med cirka 0,08, enligt den brittiska modellen ligger inom det vanliga fluktuationsområdet för R-värdet på en vecka[66] och skulle därför knappast märkas på kort sikt. Dessutom har nedladdningshastigheten i artiklar från kända tidningar felaktigt likställts med (okänd) användningshastighet.[67][68]

I en studie i Harvard Business Review[69] i juli förklarar författarna: Problemet är att appen måste användas nästan överallt för att vara effektiv. "Om bara en liten andel av de användare som användaren kommer i kontakt med använder appen är appen värdelös eller till och med skadlig: appens skärm är mycket felaktig och kan ge en falsk känsla av säkerhet." Därför är samhällen som till exempel, företag, universitet, religiösa samfund, restauranger och transportmedel "säkerställer" användningen av appen, om nödvändigt genom att göra en skyldighet.

I slutet av augusti 2020, vid den tidpunkt då nya infektioner ökade, upprepade tyska rådgivande konsumentfrågan sin bedömning från juni 2020: "Så att Corona-Warn-App verkligen levererar", bör antalet nedladdningar fördubblas. Då är du mycket bättre förberedd för en andra våg. Rent matematiskt, om en smittad person kommer i kontakt med en främling, är sannolikheten för att båda personerna har appen bara sex procent. Även om antalet användare fördubblades till 50 procent skulle deras inflytande vara begränsat: Endast 25 procent av infektioner skulle då upptäckas av appen - förutsatt att alla användare med ett positivt coronavirus-test rapporterar detta via appen.[70]

Påverka variabler[redigera]

Inte varje nedladdning leder faktiskt till att de olika funktionerna i appen används.[64][71] Det finns skäl att ladda ner appen mer än en gång, till exempel om någon har mer än en smartphone eller för teständamål. Dessutom har inte alla ägare sin smartphone påslagen och med funktionen ”riskbestämning” aktiverad. Dessutom kommer äganderätten och användningen av smartphones och installationen och användningen av appen sannolikt att variera beroende på de sociala förhållandena,[58][72] till exempel mindre ofta bland äldre än yngre. Slutligen finns det också det faktum att människor gillar att träffa sin egen typ, dvs i delpopulationer, differentierade till exempel genom attityd till teknik, ursprung, religion, utbildning och social status. Appen registrerar möten och bedömer risker med olika sannolikhetsgrader.

Biografiska och socioekonomiska hinder[redigera]

I Tyskland, när appen introducerades, ägde lite mer än 50 miljoner människor, dvs. bara cirka 60 procent av befolkningen, en smartphone som var tekniskt lämplig för att använda Corona-Warn-App. Majoriteten av människor vars smartphones är olämpliga för installation av appen är över 65 år.[73] Mer än tio miljoner människor över 65 år har ingen smartphone.[74] Enligt erfarenheten från chefen för en hälsoavdelning kan människor som bor i ett socialt missgynnat område under dåliga förhållanden och ibland också "outbildade" och i en viss isolering från andra ha mobiltelefoner, men kommer inte att dra nytta av Corona-Warn-App.[75]

Politiker som Robert Habeck och Franz Müntefering kritiserade därför att appen lämnar äldre människor eller människor med lite pengar.[76]

Parametrar[redigera]

Hämtning av telefonerna[redigera]

Under perioden 16 juni - 24 augusti 2020 var antalet alla teleTAN: er som utfärdades via hotline för att verifiera ett positivt testresultat i verifieringsservern endast 2 103. Det här numret ger dock ingen information om huruvida testresultatet faktiskt matades in av användaren i appen. Det totala antalet positiva tester som rapporterats till RKI är mer än 20 gånger högre, så endast en bråkdel av de officiellt registrerade positiva testerna kan göras tillgängliga i appen för varningar från kontaktpersoner. Med den ökande digitala anslutningen av laboratorier och hälsovårdsmyndigheter till appsystemet kan det förväntas att positiva testresultat kommer att verifieras mindre med TeleTAN och mer med QR-koder. Icke desto mindre ökade antalet per dag betydligt mindre under de första veckorna sedan den 6 juli 2020.[77][52]

Coronavirus positiva tester tillgängliga[redigera]

Information på icke-officiella webbplatser[52][61] visar: Under perioden från 23 juni till 28 augusti 2020 fanns (uppskattat efter avdrag, antagligen efter avdrag av falska rapporter som läggs till för att dölja) endast 2 379 personer som "delade" sina diagnosnycklar, dvs. efter auktorisering hotline eller QR-koden fick sina positiva coronavirustester in i Corona-Warn-App-servern. Under samma period rapporterades dock 49 178 positiva koronatester ("nya infektioner") till RKI via de statliga myndigheterna. Det innebär att endast knappt 5 procent av de officiellt kända positiva coronavirustesterna nu har rapporterats via appen och därmed görs tillgängliga i appen för varningar från kontaktpersoner. Det finns åtminstone en trend mot en ökning av det sju dagars glidande genomsnittet.[78]

Tillgängliga dagstangenter[redigera]

Varje positivt coronavirus-test som registrerats i Corona-Warn-App-servern innehöll faktiskt i genomsnitt endast cirka 10 dagliga nycklar av de 14 möjliga under ovannämnda period.[52]

Hämtning av den dagliga nyckeln[redigera]

Appen laddar alla dagliga nycklar från Corona-Warn-App-servern i smarttelefonen för riskbedömning. Detta bör göras automatiskt, dvs utan användarinblandning, en gång om dagen och är därför en indikation på det totala antalet appar som används respektive dag med en anslutning till Internet. Enligt Linus Neumann kan Deutsche Telekom bestämma antalet dagliga nycklar som laddats ner från sin coronavirus-server.[59] RKI har ännu inte publicerat detta meddelande om användningen av appen. Användningsgraden för den jämförbara schweiziska appen ”SwissCovid” har länge specificerats av myndigheterna där på 60 till 62 procent, enligt initialt högre värden.[62][79]

Resultat av varningar[redigera]

Hur många appanvändare som slutligen fick varningar av vilken typ på grund av jämförelsen av de hämtade dagliga nycklarna kan inte fastställas eftersom jämförelsen och sedan riskbedömningen sker decentralt på användarnas smartphones.[60]

Risk för överföring till riskpersonen[redigera]

En av de fyra parametrarna i riskbedömningen av en kontakt är "överföringsrisknivån" (TRL), som härrör från egenskaperna hos den infekterade personen. RKI uppskattar denna risk i åtta nivåer. Ett av kriterierna som RKI har publicerat för klassificeringen av TRL är smittsamheten hos den utsatta personen, härledd från tidpunkten för koronavirusprovet. RKI ger emellertid inte en förklaring av exakt hur det härrör riskklassificeringarna och, om tillämpligt, från vilken annan specifik information. Fördelningen av de risknivåer som uppskattas av RKI är märkbar: totalt mer än 120 000 utvärderade dagliga nycklar (RPI) antog RKI:[52] Nivå 1 (lägsta risk) med 48 procent, nivå 2 med 0 procent, nivå 3 med 8 procent, Nivå 4 utan allokering, nivå 5 med 8 procent, nivå 6 med 10 procent, nivå 7 med 0 procent, nivå 8 (högsta risk) med 26 procent.[80] RKI förklarar inte den grova diskontinuiteten i distributionen. Om RKI: s antaganden är korrekta, var risken för infektion vid tidpunkten för varningarna mestadels låg och varningarnas effektivitet var därför begränsad.

Samtal till hotlines[redigera]

Under perioden 16 juni - 24 augusti 2020 ringde cirka 240 000 samtal till den tekniska hotline och verifieringshotline för Corona-Warn-App, dvs. cirka 3 500 dagligen.[81]

Undersökning[redigera]

Undersökningar som genomfördes efter att appen lanserades på nedladdningsområdet, avsedd och faktisk användning visar att många av svaren avviker avsevärt från verkligheten när det gäller social önskvärdhet:

Undersökningsinstitutet YouGov genomförde en representativ undersökning i Tyskland från 17 till 19 juni 2020. Vid den tiden uppgav 25 procent av de tillfrågade att de redan hade installerat Corona-Warn-App på sin smartphone. Faktum är att antalet nedladdningar vid den tiden bara var mindre än 14 miljoner, dvs. bara 17 procent med en jämn fördelning över 83 miljoner invånare.[44]

I en telefonundersökning den 23 och 24 juni 2020 bland personer över 18 år av det tyska institutet för riskbedömning uppgav 28 procent av de tillfrågade att de faktiskt "använder" appen.[82] I själva verket var nedladdningshastigheten vid den tiden fortfarande under 16 procent.

I en representativ telefonundersökning den första veckan i juli 2020 bland personer över 16 år på uppdrag av den digitala föreningen Bitkom sa 53 procent av smarttelefonanvändarna att de vill använda appen permanent, vilket motsvarar 28 miljoner människor. Mer än en vecka senare är dock antalet nedladdningar bara drygt hälften av denna avsiktsförklaring.[83]

Pålitlighet[redigera]

Registrering av kontaktens varaktighet och närhet[redigera]

Eftersom smartphones använder den här appen för att uppskatta avståndet till varandra enbart baserat på styrkan hos Bluetooth-signalen kan fel uppstå. Representanter från SAP och Deutsche Telekom, själva involverade i utvecklingen av appen och mottagare av engångsbetalningar och pågående statliga betalningar för appens utveckling och infrastruktur, uppgav när appen introducerades att i tester i flera typiska situationer var totalt cirka 20 procent av mötena fel har klassificerats. Testerna skulle ha simulerat typiska situationer "som en tågresa" eller en cocktailparty. Dessutom testades appen på alla tillgängliga enheter.[84][85] Samtidigt hade emellertid två studier av utredare vid Trinity College Dublin avslöjat allvarliga brister i avståndsmätningen i bussar och spårvagnar:[86][87] På avstånd och i tider som enligt reglerna i de tyska och schweiziska apparna borde ha lett till att kontakter spelades in, dessa stannade helt av. Författarna tillskrev detta störningar orsakade av reflektioner på fordonets metallkonstruktioner. Tyska medier rapporterade om de två irländska studierna bara ungefär två månader senare. Resultatet är "förödande": Under optimala förhållanden, där alla passagerare har aktiverat Corona-Warn-App, skulle inte en enda kontakt registreras. RKI kommenterade ursprungligen inte detta. Men utan kommentarer tog den bort uttalandet på sin webbplats att appen kunde spela in kontakter "till exempel inom lokal kollektivtrafik".[88] RKI motsatte sig sedan att de irländska studierna ännu inte hade kontrollerats av peer review och medgav att ytterligare mätningar planerades i olika testscenarier "för att förbättra appens tillförlitlighet". Appen kommer dock aldrig att kunna ersätta en riskbedömning med sunt förnuft.[89]

I grund och botten kan användningen av BLE för kontaktundersökningar leda till falskt positiva rapporter, å ena sidan, till exempel om personer med smartphones är åtskilda av en tunn vägg eller en glasruta. Apparens appar kan registrera detta som en kritisk kontakt, även om väggen eller glasrutan förhindrar att viruset överförs. Falskt negativa rapporter kan till exempel uppstå eftersom Bluetooth inte strålas ut i en idealisk kon utan i en klubbliknande form från smartphones. Den mottagande smarttelefonen kan därför uppskatta ett större avstånd från signalstyrkan än vad den faktiskt är om den är belägen i överföringskonen. Avståndet är också överskattat om smartphones bärs av användaren på ett sådant sätt att Bluetooth-signalen måste passera genom ägarens kropp eller en väska på väg till exempelvis den mottagande smarttelefonen.[72] När allt kommer omkring kan appen inte avgöra om ett möte äger rum under förhållanden som gör överföringen av patogener svår: i det fria, i fysisk lugn och i lugn luft. Å andra sidan ökar risken till exempel i ett stängt rum (restaurang, transport) och genom ett flöde av luft från den smittsamma personen till kontaktpersonen (fläkt, olämpligt luftkonditioneringssystem).[90] Aerosolerna som distribueras under utandningen är också fler och fördelas vidare när de pratar, sjunger och tränar högt.[91]

Att försumma flera underkritiska möten[redigera]

Flerstegsprocessen för riskbedömning gör en serie antaganden genom vilka möten med enskilda riskpersoner på enskilda dagar bedöms som inte signifikanta.[20][92] Till exempel avvisas möten på mindre än 10 minuter och/eller ett uppskattat avstånd på mer än cirka åtta meter som "ofarliga". Om till exempel någon sitter vid ett bord precis under den kritiska varaktigheten under en händelse eller en måltid, där flera riskpersoner sitter i närheten samtidigt, beräknar algoritmen fortfarande inte den resulterande risken som "ökad".

Hål i receptionen[redigera]

Appen får BLE att skicka sin egen identifierare (RPI) fyra gånger per sekund. Men för att begränsa batteriets belastning får appen bara 2 till 4 sekunder åt gången med pauser på upp till 5 minuter för att fånga ID från appen för andra smartphones. På detta sätt kan även nära kontakt med mycket smittsamma människor undkomma upptäckt.[14]

Testresultatens tillförlitlighet[redigera]

Huvudartikel: SARS-CoV-2 § Systematik och ursprung

Användbarheten av Corona-Warn-App beror på det positiva och negativa prediktiva värdet av de positiva coronavirus-PCR-testerna som rapporterats av appanvändarna. Detta prediktiva värde påverkas avgörande av förekomsten, dvs hur ofta personer med ett positivt coronavirustest uppträder bland de undersökta. Även med en mycket god specificitet på till exempel 99,9 procent skulle PCR-tester med en prevalens på för närvarande mindre än 1 per tusen i Tyskland (inklusive ett exemplariskt lågt antal orapporterade fall av faktor 4)[93] ge ett falskt positivt resultat i mer än 50 procent av fallen, om de är oberoende av misstankar.[94] slumpmässigt utvalda personer skulle testas. Tysklands federala hälsovårdsminister Jens Spahn[35], politiker från CDU, SPD och Allians 90/De gröna från sju tyska federala stater[36] och ALM[37] drar slutsatsen att det inte är vettigt att testa alla medborgare utan medicinsk indikation ("utan orsak"). I mitten av augusti 2020 upprepade föreningen för laboratoriedoktorer sitt råd: ”Antalet falska negativa och ur statistisk synpunkt också falska positiva ökar [...] med antalet tester, särskilt när det gäller massundersökningar av helt asymptomatiska personer. Vi kan redan se att resenärer som återvänder hem visar ett negativt test vid ankomsten, men testas symptomatiskt några dagar senare. Sådana massoprovocerade tester gör att människor bara får en falsk känsla av säkerhet ”.[95]

När det gäller Corona-Warn-App är förekomsten av falskt positiva tester av särskild betydelse eftersom det för närvarande inte finns någon möjlighet att radera positiva tester en gång in i verifieringsservern om ett upprepat test inte bekräftar det första testet Har.

Detta leder inte bara till undvikbara ekonomiska och sociala nackdelar. I sin konsekvensbedömning av dataskyddet för corona-appen bedömer FIfF:[96] "Utan förmågan att ingripa [...] är skyddet av grundläggande rättigheter i fara: Det finns en hög risk för felaktigt registrerade exponeringshändelser (falska positiva på grund av väggar, masker eller laboratoriefel) som skulle resultera i felaktigt införd självkarantän. För att motverka detta krävs juridiska och faktiska möjligheter till effektivt inflytande, som att återkalla falska infektionsrapporter, radera felaktigt registrerade kontakthändelser [...] "

Aktualitet[redigera]

Sjukdomsförlopp av COVID-19

Konceptet med appen kan inte hindra en person ("indexpatient") från att infektera kontaktpersoner (generation 1) innan appvarningen utfärdades. Men syftet med appen är att sådana kontaktpersoner går i karantän före sina egna symtom på grund av appvarningen och därmed hindrar dem från att infektera andra människor (generation 2), dvs. fortsätta infektionskedjan. För att detta ska vara möjligt måste appvarningarna för vissa parametrar i COVID-19 ges i god tid:

När det gäller SARS-CoV-2-patogenen är varaktigheten från infektion till infektionseffekt för tredje part, latensperioden, i genomsnitt endast cirka 2-3 dagar,[97][98][99][100] enligt RKI. I Tysklands första COVID-19-hotspot bland anställda i företaget Webasto och deras släktingar var bara där i 1 till 2 dagar.[101][102][103] Däremot är inkubationstiden för detta virus i genomsnitt cirka 3 dagar längre, med en median på 5 dagar. RKI antar därför att "med en betydande andel" av de smittade har infekterat andra människor med COVID-19 innan symtom uppträder,[98] enligt en stor studie är siffran cirka 44 procent.[104]

Även om varningen når kontaktpersonen samma dag då den riskerade personen märkte de första symptomen, är tidsfönstret för en snabb varning redan stängt i ungefär hälften av fallen. Detta är anledningen till att den tredje versionen av Oxford-studien också pekar på behovet av lägsta möjliga fördröjning mellan att märka de första symtomen av den riskerade personen och varna deras kontaktpersoner i deras simuleringar. Som en del av den omedelbara kontaktspårningen ("ögonblicklig kontaktspårning") som författarna förökar, bör ett coronavirustest inte bara utföras på den person som är i riskzonen dagen för de första symtomen, utan resultatet bör också meddelas den utsatta personen och alla kontaktpersoner genom appen kommer att varnas. De som varnas borde då också få ett koronatest den dagen och gå i självkarantän i 14 dagar.[63]

I tysk verklighet tar emellertid processerna mellan förekomsten av symtom hos den utsatta personen och varningen från deras kontaktperson vanligtvis flera dagar, även om processen är regelbunden: Personen i riskzonen tar kontakt mer eller mindre snabbt beroende på tydligheten i symtomen en läkare eller vårdavdelningen. Smetan tas dit. Det kan ta två dagar eller mer tills resultaten finns tillgängliga i laboratoriet och de testade personerna får meddelandet om sina resultat hemma.[105] För beslutet att rapportera denna diagnos, godkännande av diagnosen via QR-kod eller via hotline med jämförelse i verifieringsservern, lagring av den dagliga nyckeln i Corona-Warn-App-servern och den dagliga hämtningen av den dagliga nyckeln Ytterligare tid går genom kontaktpersonernas smartphones, inklusive dagar med den högsta virusbelastningen innan symtomen börjar.[97]

Enligt Timotheus Höttges läggs "upp till fyra dagar" till den interimistiska hotline, som "är superkritiska när det gäller spridningen av viruset för att vidta åtgärder".[19]

Faktum är att även i slutet av maj 2020, dvs. i de epidemiologiskt tysta tiderna efter att den första vågen av pandemier i Tyskland hade avtagit, var information om positiva coronavirustester ofta ofta för sent över hela landet av ytterligare skäl: från de första symptomen till Rapporteringen till hälsoavdelningen tog i genomsnitt minst en vecka i nästan 40 procent av distrikten. I vissa fall tar det till och med mer än två veckor. Orsakerna varierade: förseningar i tester, rapporter och dataöverföring eller enkla inmatningsfel, inklusive förseningar på läkarmottagningar och laboratorier, brist på testkapacitet och beteendet hos patienterna själva, som kan ta dagar att träffa en läkare.[106]

I början av augusti 2020, i början av vågen av människor som återvände hem från semester i högriskområden utomlands, fanns ytterligare stora förseningar och dataförlust i information om resultaten av koronavirustester, särskilt i Bayern. Den främsta orsaken till detta var otillräcklig IT-utrustning.[107][108] Cirka 44 000 personer som återvände från resan fick först sina testresultat veckor senare, varav mer än 900 positiva fall.[109] Nästan 50 positiva resultat kunde inte längre tilldelas någon person.[110]

Strax därefter slog enskilda laboratorier och deras föreningar alarm av en annan anledning: antalet test som skickades in varje vecka hade stigit från nästan 600.00 i slutet av juli till nästan 900.00 i mitten av augusti, bland annat på grund av de delvis frivilliga, delvis obligatoriska testerna för resenärer som återvände och i början av läsåret. . Det var förutsägbart, meddelat och politiskt önskat. Men under veckan 10–16 augusti rapporterade de registrerade laboratorierna en eftersläpning på 17 142 prov som skulle bearbetas. Anledningarna var överbelastade kapaciteter och leveransproblem för reagens för PCR-testerna.[111] Den positiva frekvensen per test var cirka nio procent i början av april 2020, men sedan början av juni 2020 har den bara varit cirka en procent till följd av utvidgningen av testerna. Intressegruppen för ackrediterade medicinska laboratorier i Tyskland (ALM) kritiserade en "okritisk och icke-målinriktad expansion" av PCR-testerna. Detta kan sätta specialistlaboratorierna i nöd.[112] RKI uppgav att det var nödvändigt att prioritera användningen av testerna.[111]

En annan källa till försenade varningar är fel i appen: Det finns ett fel "API39508" i Google-versionen, vilket innebär att riskaviseringar inte längre görs längre än 24 timmar eftersom Corona-Warn-App har kallat Exposure Notification Framework för ofta ".[113]

Sammantaget kan det därför antas att varningarna från appen ofta kommer för sent för att förhindra att tredje part smittas av den varnade personen, dvs för att avbryta infektionskedjan. Detta stöds också av risken för överföring av den person som utlöste varningen, som bedömts av RKI själv: i nästan hälften av fallen var denna person knappast i fara vid varningstidpunkten.[80]

Tekniska problem[redigera]

Otillräcklig digital integration[redigera]

I början av 2012 beslutade den tyska förbundsdagen att inrätta ett IT-system för infektionsskydd, som så småningom fick namnet det tyska elektroniska rapporterings- och informationssystemet för infektionsskydd (DEMIS), och projektet började i början av 2016. Den 4 juni 2020 meddelade RKI att DEMIS för närvarande utvecklas av RKI och det tyska hälsovårdsministeriet (BMG) tillsammans med gematik och Fraunhofer FOKUS "under högt tryck", men det var ännu inte klart för användning. På grund av det stora antalet SARS-CoV-2-testresultat, de icke-personliga aviseringar som krävs enligt avsnitt 7 (4) IfSG skulle "initialt inte göras" eftersom anmälningarna "inte kan behandlas praktiskt" utan DEMIS.[114]

Den 16 juni 2020 uppgav Timotheus Höttges, VD för Deutsche Telekom, utan hänvisning till DEMIS att "alla testlaboratorier och alla hälsovårdsmyndigheter skulle integreras i digitaliseringsprocessen inom fyra veckor". Detta skulle spara upp till fyra dagar, vilket är "superkritiskt" med avseende på åtgärder mot spridningen av viruset. Hittills har nästan 80 procent av de stora testkapaciteterna ännu inte anpassats digitalt till appsystemet.[19][115] Enligt RKI var 85 procent av de inhemska laboratorierna vid den tiden inte anslutna digitalt, i mitten av juli 2020 bara mindre än 40 procent.[116] I sådana fall får de undersökta personerna information om det positiva PCR-testet per brev och måste sedan ringa en ”verifieringshotline”: 0800 754 000 2 (gratis från Tyskland). Detta är inte identiskt med hotline för tekniska frågor (sista siffran 1).[117][118] Psykologiskt utbildade anställda från ett callcenter som begås som extern tjänsteleverantör kontrollerar sedan informationen från de anropande personerna om deras positiva PCR-test. Detta för att säkerställa att kontaktpersoner endast meddelas om ett test faktiskt visade sig vara positivt, det vill säga att rapporten inte gjordes felaktigt eller felaktigt. Slutligen uppmanas den undersökta personen att ange telefonnumret på en SMS-aktiverad telefon eller smartphone. Hotline skickar ett "TeleTAN" som ett SMS till den här enheten, som den undersökta personen överför till appen, som sedan används för att göra en post i verifieringsservern. Samtalet, svaret på frågorna och specifikationen av telefonnumret för en TeleTAN-aktiverad enhet tillåter dock inte anonymitet. Ur ett dataskyddsperspektiv är detta ”inte en bra lösning”. RKI och det tyska hälsovårdsministeriet skulle därför behöva skapa nödvändiga villkor "så snabbt som möjligt" så att det anonyma förfarandet via QR-koden kan användas av så många appanvändare som möjligt.[119][120]

I slutet av juli 2020 tillkännagavs att DEMIS hade gått in i testfasen och utrullningen i hälsovårdsmyndigheterna hade börjat. För närvarande är dock endast ett tiotal laboratorier anslutna till DEMIS. Det ena är "hoppfullt att tidigt på hösten, runt mitten av augusti, rapporteringsvägen mellan laboratorier och hälsovårdsmyndigheter fastställdes". Fram till dess kommer överföringen av anmälningspliktiga sjukdomar i allmänhet att fortsätta att baseras på formulär som skickas per fax, som måste tas emot, matas in i företagets egna system och sedan vidarebefordras igen.[121]

Orolig nedladdning av den dagliga nyckeln[redigera]

Den 22 juli 2020 rapporterades att på smartphones, till exempel tillverkarna Samsung och Huawei (Android-operativsystem), nyckeljämförelsen "i bakgrunden", dvs. automatiskt utan användarinblandning, ibland inte fungerade korrekt och därför fanns inga automatiska varningsmeddelanden.[122][123] Som en del av "optimering av batteriet" av operativsystemet, dvs. för att minska energiförbrukningen för dessa enheter, hade appen i både Android- och Apple-versionerna inte automatiskt den dagliga nyckeln från Corona-Warn-App en gång om dagen i veckor. Server nedladdad. Först när appen öppnades av användaren själv sker nedladdningen och sedan jämförelsen och informationen om riskstatus och den rekommenderade åtgärden.[124] Utbytet av identifierare med andra smartphones som var nödvändiga för att bestämma risken påverkades inte.[125] Den tyska regeringen bekräftade felet i den automatiska nedladdningen från Corona-Warn-App -servern, men med hänvisning till det ostörda utbytet av ID mellan närliggande smartphones rapporterades det: "Corona-Warn-App fungerade hela tiden".[126] Robin Houben från RKI försäkrade att "grundfunktionen för appen" inte försämrades, varefter det på ett felaktigt sätt generaliserades att appen "fungerar ändå".[127] Version 1.1.1 tillhandahölls för Android-versionen av appen för att lösa problemet. Det nya alternativet "Prioriterad bakgrundsaktivitet" kan öppnas under "Inställningar" och aktiveras med skjutreglaget. Detta påpekas dock inte för användaren.[128] Det rapporteras också att den här manuella inställningen inte hjälper på vissa Android-enheter, eftersom ändringar av bakgrundstjänsten som inte kan inaktiveras ibland har gjorts.[129] Med iPhones har problemet lösts från version 1.1.2.[130]

Riskbestämning omöjligt[redigera]

Efter den rekommenderade uppdateringen till iOS version 13.6 är ett "frekvent problem" att riskbestämningen inte längre kan aktiveras eftersom "mötesinspelningar inte är tillgängliga i din region". Dessa appar är då helt obrukbara. Apple lovar att arbeta platt för att eliminera felet.[131]

Riskbedömning har inte kommunicerats[redigera]

Det har varit känt sedan början av juli 2020 att Googles version av appen, utan användarens fel, inte rapporterar resultatet av riskbedömningen på mer än 24 timmar.[113] Istället får användaren meddelandet "Riskbestämning ej möjligt" och rekommendationen "Om meddelandet fortsätter att visas efter 24 timmar, vänligen kontakta hotline eller öppna ett problem på Github". På Github har emellertid detta problem ("problem") varit känt i mer än en månad genom rapporter från flera användare, men har ännu inte lösts trots flera uppdateringar av appen.

Göra om[redigera]

I mitten av juli 2020 uppgav RKI att på grund av den stora mängden feedback från användarna, hade det redan funnits ”mycket djupa insikter” i hur appen presterade i vardagen den första månaden - och där det fanns ett behov av förbättringar. Utvecklarna arbetade kontinuerligt med att analysera felmeddelanden som uppstod när de använde appen och för att lösa problemen.[116]

Effektivitet[redigera]

I den senaste versionen av "Oxford Study" förklarar författarna att "spårningsappens" effektivitet bestäms av kvadraten på användningshastigheten i respektive befolkning, multiplicerat med sannolikheten för att appen stöter på risk känner igen korrekt, multiplicerat med i vilken utsträckning infektionskedjan saktas ner av varningen.[63]

När det gäller resultatet ska appens effektivitet bedömas utifrån i vilken utsträckning den uppfyller de två mål som ställts upp: å ena sidan att förhindra appanvändare från att vidarebefordra sin infektion till tredje part, å andra sidan, att stödja hälsovårdsmyndigheterna, att förtydliga infektionskedjorna och vidta officiella åtgärder från detta härleda.[1][2][3][4]

Förhindra infektioner från varnade appanvändare[redigera]

Om ett riskmöte upptäcks får appanvändarna rekommendationer om åtgärder för att förhindra att de smittar andra människor i händelse av sin egen infektion. För att hälso- och sjukvårdsmyndigheterna ska kunna bedöma detta måste den officiella dokumentationen för infektionen registrera om de infekterade personerna varnades av appen. Detta är inte avsett. Hittills finns det ingen information om och i vilken utsträckning appen hade denna förebyggande effekt.[71]

Stöd till hälsovårdsmyndigheterna[redigera]

Det andra syftet med appen är att göra det lättare för hälsovårdsmyndigheterna att identifiera kontaktpersoner. Följaktligen uppskattade en företrädare för den tyska föreningen för städer och kommuner innan appen introducerades att det skulle vara ett användbart hjälpmedel för att spåra kontaktkedjorna genom att komplettera spårningen av hälsovårdsmyndigheterna. Å andra sidan kom kritik från representanter för hälsovårdsmyndigheterna: De var dåligt integrerade och informerades för snabbt om appens funktion. Appen innebär också att mer arbete kan förväntas istället för lättnad.[132] Denna oro bekräftades efter att appen introducerades av en representant för den tyska föreningen för läkare inom folkhälsovården: Hälsovårdens uppgifter omfattar hälsoinformation, utbildning och råd till befolkningen. Men införandet av Corona-Warn-App förde hälso- och sjukvårdsmyndigheterna med en översvämning av frågor som rör medicinska frågor, men också till appens teknik. Som "sprängde alla dimensioner som vi någonsin har haft"[133]

I början av juli 2020 fick Handelsblatt veta av hälsovårdsmyndigheter i Hannover, Hamburg och Gütersloh-hotspot vid den tiden att ingen person hade rapporterat där efter att ha blivit varnad av appen. En person rapporterade till hälsoavdelningen i Köln, men det utförda coronavirustestet var negativt. Markus Mempel, talesman för det tyska distriktsförbundet, kommenterade att det vid en tidpunkt då antalet nya infektioner är lågt bör få larm från appen. Trots appen beror brottet på infektionskedjor fortfarande av spårning av kontakt från hälsovårdsmyndigheterna. Appen är ”inte en silverkula”.[71] Men om appen faktiskt leder till att användare varnas av att appen kontaktar hälso- och sjukvårdssystemet på begäran, uppskattar Gérard Krause att rollen som kontaktpersonhantering av folkhälsovården till och med kommer att öka.[66]

I mitten av juli 2020 meddelade statskontoret för hälsa och sociala frågor i Mecklenburg-Vorpommern (LAGuS MV) att hälsovårdsmyndigheterna i Mecklenburg-Vorpommern ännu inte hade fått någon lättnad. På grund av det låga antalet nya infektioner finns det för närvarande knappast några kontaktpunkter med varningsappen för de enskilda hälsovårdsmyndigheterna.[134]

I början av augusti 2020, när det uppstod förseningar i koronatester i början av vågen av tyska semesterfirare som återvände från utlandet, meddelade det bayerska ministeriet för hälsa och vård på begäran av FDP-medlem Sebastian Körber att det fanns en avvikelse från ett avtal i Bayern med den federala regeringen istället för 650 ”kontaktspårningsteam” endast 228.[107][108]

Författare och ansvar[redigera]

Corona-Warn-App är ett system för vars tekniska, juridiska, medicinska och organisatoriska funktioner och en pågående process, för vars samordning, anpassning och kontinuerliga förbättringar många organisationer bidrar och ansvarar:[5][135]

 • Redaktör och dataskyddsansvarig för appen: den tyska federala regeringen, representerad av RKI[27][28]
 • Äganderätt till appen (inklusive källkoden): SAP SE & Co. KG
 • Författare till appens källkod: många yrkesverksamma och volontärer, inklusive SAP, Deutsche Telekom, Fraunhoferinstitutet; HealthyTogether; Helmholtz-Gemeinschaft inklusive CISPA; RKI; TÜVIT; mer än 7000 bidrag från resten av IT-scenen
 • Författare till källkoden för Exposure Notification Framework-gränssnittet: Google och Apple, med stöd av bland andra Fraunhofer
 • Författare till källkoden för Exposure Notification Framework-gränssnittet: Google och Apple, med stöd av bland andra Fraunhofer
 • Ansvarig för aspekter av infektionsskydd och epidemiologi: RKI
 • Drift och underhåll av en del av den tekniska infrastrukturen (processor i enlighet med artikel 28 GDPR): T-Systems International GmbH och SAP Deutschland SE & Co. KG[27][28], runtime-miljö i Open Telekom Cloud
 • Drift av hotline: kommersiellt callcenter som underleverantör av T-Systems

Integritet[redigera]

I en omfattande konsekvensbedömning av dataskydd[136], som krävs i den allmänna dataskyddsförordningen artikel 35[137][138], bedömdes de risker som behandlingen av personuppgifter medför.

De risker som uppstår genom användning av tredje parts teknik bedöms vara särskilt höga: ”Det faktum att CWA-appen använder anslutningar och ENF från Google och Apple utgör en betydande risk, vilket praktiskt taget inte beror på RKI och kan inte reduceras på teknisk nivå."[139]

I synnerhet med Android-enheter kritiseras spårning via Google Play Services och en transparent dokumentation av interaktionen mellan GAEN-ramverket (Google Apple Exposure Notification) och Play Services krävs.[140]

Författarna säger att användningen av corona-spårningsappar fortfarande är okänd och att acceptansen av begränsningar av grundläggande rättigheter är "möjligen förgäves". De förklarar att nackdelarna och farorna enligt dataskyddslagstiftningen kan motiveras så länge de uppvägs av en relativt dominerande användning av appen. Emellertid måste proportionaliteten "kontinuerligt utvärderas" om de underliggande omständigheterna ändras.

Kostnad[redigera]

 • Utvecklingskostnaderna uppgick till cirka 20 miljoner euro (206,7 miljoner kronor), varav 9,5 miljoner euro (98,18 miljoner kronor) Gick till SAP och upp till 7,8 miljoner euro (80,61 miljoner kronor) till Telekom-dotterbolaget T-Systems. Den 10 juli 2020 hade 7,5 miljoner euro (77,51 miljoner kronor) spenderats på reklam och cirka 100 000 euro (1 miljon kronor) gick till säkerhetstestare. I juni sa man att 35 miljoner euro (361,7 miljoner kronor) kommer att spenderas på reklam. Dessutom, beroende på efterfrågan på "underhåll och skötsel av appen" hos SAP, upp till 1,9 miljoner euro (19,63 miljoner kr) Och för "drift av appen", inklusive underhåll, säkerhet, Nätverk och hotlines, upp till nästan 43 miljoner euro (444,4 miljoner kronor) kan spenderas på T-Systems.[141][142][143]
 • Verifieringshotline fungerar 24/7 och kan användas på tyska, engelska och turkiska, medan den tekniska hotline endast är bemannad från 7:00 till 22:00 och kan användas på tyska och engelska. De månatliga kostnaderna beräknas till cirka 2,5 miljoner euro (25,83 miljoner kronor).[135]
 • När appen presenterades den 16 juni meddelade Timotheus Höttges (VD för Deutsche Telekom AG) att mobiloperatörer i Tyskland inte skulle debitera sina kunder för datatrafik från appen.[144]
 • Om appen har visat varningen "Ökad risk", sedan 9 juli 2020, inom den lagstadgade sjukförsäkringen, har kontraktsläkare fått betalt 10,00 euro (103,35 kr) per patient för utstrykningen, utan att kreditera praktikbudgeten och laboratoriedoktorer totalt betalades 43,54 euro (450 kr).[145]

Yttranden och diskussion[redigera]

Tyska kommissionären för dataskydd[redigera]

Den tyska kommissionären för dataskydd gav ett "solid intryck", medan TÜV Informationstechnik uppgav att "appen kommer att köras pålitligt och säkert utan att spionera på användaren. Obehöriga personer kunde inte komma åt någon information”.[146]

Tyska rådgivande rådet för konsumentfrågor[redigera]

I en publikation av det tyska rådgivande rådet för konsumentfrågor den 2 juni 2020 ifrågasattes den decentraliserade appens effektivitet med hänvisning till den kommande introduktionen av den decentraliserade appen. Det beror på flera faktorer:

 • Användningen och lämpligheten av smartphones
  • Uppskattningsvis 14 miljoner människor i Tyskland använder inte en smartphone (cirka 19 procent av befolkningen).
  • Cirka 20 procent av de smartphones som för närvarande används är tekniskt olämpliga för installation av appen.
  • I högriskgruppen människor över 70 år är uppskattningsvis fyra miljoner (36 procent) icke-användare.
 • Antalet ägare av lämpliga smartphones
  • som installerar appen;
  • som är villiga att ha Bluetooth påslagen permanent;
  • som är redo att få sitt positiva testresultat in på servern.
 • Förekomsten av nuvarande COVID-19-infektioner: om spridningen av smittsamma COVID-19-fall är låg minskar appens effektivitet. Från början av juni till mitten av juli 2020, med vissa fluktuationer, registrerades i genomsnitt färre än 500 positiva koronatester varje dag. Även om 33 procent av befolkningen faktiskt använde appen under den här tiden, skulle infektionsfrekvensen bland användare av appen motsvara genomsnittet av befolkningen och alla infekterade användare rapporterade sin infektion i appsystemet och kontakter också i tillräcklig närhet och varaktighet till andra användare Om du hade gjort det, samlar appen i genomsnitt bara 50 riskkontakter och rapporterar dem till användarna. Det skulle vara tillräckligt för att "lära" av app-systemet. Till skillnad från situationen i mars och april 2020 finns det nu möjlighet att lära sig utan att misstag har en allvarlig inverkan på infektionsprocessen. Därför bör "det sociala experimentvarningsappen" hanteras trots all osäkerhet.[58]

I vilken utsträckning appen till slut uppnår målen i den kommer troligen att framgå på några månader[13] efter några korrigeringar[147] och justeringar av ytterligare epidemiologiska fynd.[21] Appen kan därför för närvarande endast tjäna för att få erfarenhet för att vara bättre förberedd för en eventuell andra infektionsvåg.[58]

Incitament och privilegier[redigera]

Vid den tidpunkt då den tyska federala regeringen fortfarande planerade att lagra användardata centralt för appen fanns rekommendationer från politik och näringsliv om hur användningen av appen skulle främjas och hur den också skulle användas för fundamentalt olika ändamål:[148] CDU Union parlamentariska suppleant Thorsten Frei förespråkade att användarna skulle få en skattelättnad. Axel Voss, talesman för juridisk politik för den kristdemokratiska EFP-gruppen i Europaparlamentet, rekommenderade att skapa ”incitament” så att många medborgare kan engagera sig i spårning av digitala kontakter. Appanvändare bör få resa till grannländerna igen och vara de första som går tillbaka till restaurang, bio, teater och pool.[145]

I själva verket blev det känt i mitten av augusti 2020 att en entreprenör gjorde installationen av appen en förutsättning för ekonomisk prestanda: Operatören av en camping i det nordfrisiska distriktet Aurich ger endast tillgång till anläggningen om appen är installerad.[149]

Rättsligt förtydligande[redigera]

CDU:s politiker Armin Schuster sa att om appen visar sig, men befolkningen "inte deltar tillräckligt", bör skyldigheten som ett alternativ åtminstone "förbli i käften som ett ytterligare alternativ för politik".[148] En utbredd juridisk kommentar är av den uppfattningen att om anställda använder smartphones för arbete kan arbetsgivare beställa installation av Corona-Warn-App för att skydda sin personal, en skyldighet för anställda att faktiskt använda Corona-Warn-App å andra sidan är det inte möjligt. När de använder appen är de anställda dock skyldiga att rapportera ett positivt testresultat till arbetsgivaren på grund av deras ömsesidiga vårdplikt.[150] Mot bakgrund av sådana framställningar rekommenderar eller kräver flera organisationer att missbruk av appen, särskilt av myndigheter och företag och till nackdel för konsumenter eller kunder, förbjuds genom en åtföljande eller inledande lag,[151] till exempel den tyska rådgivande rådet för konsumentfrågor,[152] som ger råd till det tyska justitieministeriet, DGB,[153] den tyska advokatföreningen,[154] Amnesty International,[155] Caritas[156], i samband med lagförslaget partiet Allians 90/De gröna[157] och partiet Die Linke.[158]

Å andra sidan avvisade andra en tillhörande lag till appen: Ordföranden för IT-föreningen Bitkom, Achim Berg, sa att med tanke på tydliga krav från EU: s allmänna dataskyddsförordning är en annan lag helt enkelt "överflödig för en app som frivilligt används som bygger på samtycke[159]". Tysklands federala justitieminister Christine Lambrecht hävdade också: en lag är onödig, alla dataskyddsfrågor täcks, GDPR gäller.[160][161]

Universitetsstudie[redigera]

Forskare från Darmstadts tekniska universitet, Philipps-Universität Marburg och Würzburgs universitet varnade i en publikation daterad 9 juni 2020 att de har visat dataskydd och säkerhetsrisker i processen som används i Corona-Warn-App under vardagliga förhållanden: Appen kan därför missbrukas i den version som är avsedd att användas i mitten av juni 2020 för att skapa personliga rörelseprofiler och eventuellt för att de-anonymisera smittade personer. Kontakter kan också simuleras och systemets noggrannhet försämras. Vid den tiden påpekade författarna också att även om koden för den tyska appen hade blivit verifierbar genom publicering var koden från iOS eller de egna Google Play-tjänsterna, som skapade den tekniska grunden för appen, inte.[162] Sedan mitten av juli 2020 har ENF-koden varit fritt tillgänglig för både Google[163] och Apple.[164]

Chaos Computer Club[redigera]

Den 6 april 2020 publicerade Linus Neumann från Chaos Computer Club tio touchstones för att bedöma "kontaktspårning" -appar.[165] Dessa måste tåla följande punkter: Epidemiologisk mening och syfte, frivillighet och frihet från diskriminering, grundläggande integritet, öppenhet och verifierbarhet, ingen central enhet som måste lita på, dataminimering, anonymitet, ingen utveckling av centrala rörelser och kontaktprofiler, avlänkbarhet och kommunikation som inte kan observeras. Den 26 april välkomnade Neumann övergången från "central" till "decentraliserad" koncept för den planerade coronaspårningsappen.[166] Efter att ha känt koden för den version som har laddats ner sedan 16 juni 2020 sa Neumann: "Gemenskapen har redan lagt fram många förbättringsförslag som SAP och Telekom har implementerat". Vissa media tolkade detta så att IT-experter och hackare var "nöjda" med den här appversionen.[167][168][169]

Fler kommentarer[redigera]

Tyska vetenskapsmän[170] och politiker[1] påpekade att appen var ”inte ett mirakelkur”, men förutom hygienåtgärder som att hålla avstånd, tvätta händerna och vardagliga masker (“AHA-regel”) kan det hjälpa till att stävja coronaviruspandemin.

"Oxford-studien"[redigera]

Detta är en publikation i tre versioner där effekterna av olika mått på spridningen av SARS-CoV-2 simulerades. I tyska medier citeras upprepade gånger från intervjuer med Lucie Abeler-Dörner, en av medförfattarna till Oxford-studien, att infektionskedjor redan kunde brytas om bara 15 procent av befolkningen använde appen simulerad i studien.[66][65]

I alla tre versionerna av Oxford-studien gjordes dock legala, epidemiologiska och organisatoriska antaganden som inte kan överföras till tyska förhållanden.[58]

I rapporten som publicerades den 31 mars 2020 som ett förtryck[171][172] och två veckor senare som en förhandskolloverin[173] av författare huvudsakligen från University of Oxford används simuleringar för att beräkna i vilken utsträckning en Corona-app kan lyckas. Emellertid är den epidemiologiska situationen i simuleringarna fundamentalt annorlunda än när den tyska appen introducerades två månader senare: den brittiska appen som antogs för beräkningarna borde redan vara sju dagar före slutet av en låsning med en prevalens på två procent med reproduktionsvärden på 3,0 och 3,4 start. Dessutom är antagandena i Oxford-studien inte förenliga med tysk dataskyddslag. Appen ska samla omfattande situationella och personuppgifter och lagra den centralt. Myndigheterna bör utvärdera den lagrade informationen på en personlig basis, tilldela biografiska, kliniska och laboratoriekemiska data för appanvändarna och härleda personliga och kollektiva åtgärder. Författarna uppskattar att en sådan app under dessa "optimeringsförhållanden" kan förhindra en andra avstängning om 56 procent av medborgarna använder appen och fördröja en ny avstängning om förekomsten är en procent om 15 procent av medborgarna använder appen.

I sin tredje version, efter en peer review, publicerades Oxford-studien den 8 maj 2020 med betydande förändringar. Författarna simulerar nu förloppet av det tidiga skedet av SARS-CoV-2-pandemin i Kina med de epidemiologiska data som gällde vid den tiden. De sammanfattar att epidemin inte kan kontrolleras genom konventionell kontaktspårning på grund av smittsamheten hos patogenen och den höga andelen infektioner innan symtom uppträder.[63] Den tyska appen togs i bruk på frivillig basis bara flera månader efter att epidemin hade stoppats genom konventionell kontaktspårning i strid med denna bedömning. Författarna rekommenderar att man begränsar användarnas anonymitet så att den planerade appen också kan ge officiella instruktioner relaterade till användaren eller beställa mat och medicin för leverans i karantän via appen. Med tanke på den snabba spridningen av patogenen i Europa är nästan total användning av appen nödvändig och nästan perfekt efterlevnad av kraven.

Det tyska rådgivande konsumentrådet påpekar därför i sitt yttrande[58] att beräkningarna av denna version av Oxford-studien baseras på ett flertal antaganden som inte gäller för Tyskland, till exempel en homogen befolkning, en fördubblingstid för smittade människor på bara fem istället för (i Tyskland i maj 2020) 184 dagar och ”omedelbar kontaktspårning”, så att alla kontaktpersoner får appvarningen samma dag då den riskerade personen märker de första symtomen.

Kommentarer till versionen före juni 2020[redigera]

Christian Drosten, virolog vid Berlin Charité, sa den 7 april 2020: ”Om 60 procent av befolkningen skulle installera en sådan app och då skulle cirka 60 procent av dem som fick information om att de skulle stanna hemma verkligen stänga Stanna hemma, då kan du minska R0 under en. Det är fantastiskt. [...] som faktiskt skulle ge mycket mer eller nästan samma effekt som en riktig låsning."[174][175]

Rena Tangens och Nils Büschke från Digitalcourage publicerade en utvärdering av den planerade kontaktspårningsappen baserat på begreppet PEPP-PT den 8 april 2020.[174] Enligt hans uppfattning är begreppet inte "anonymt", men i bästa fall pseudonymt. Denna bedömning baserades på det falska antagandet att "potentiellt hotade personer informeras".[176] I verkligheten ringer dock appen bara upp de anonymiserade uppgifterna från smittade personer från en server för att sedan beräkna lokalt på den personliga enheten om det har varit kontakt med smittade personer, så att processen är helt anonym.[177]

Klaus Müller, chef för förbundet för tyska konsumentorganisationer, varnade den 11 april 2020, ”Användningen [måste] vara frivillig, proportionell och tidsbegränsad. [...] Coronakrisen bör inte fungera som en gateway för att ge företag ny tillgång till privata data."[178]

Den 14 april 2020 publicerade FIfF en omfattande konsekvensbedömning av dataskydd för Corona-appen.[96]

I ZDFzoom-dokumentationen (första sändningen den 29 april 2020)[179] gjordes kontroversiella rapporter om Corona-appen. För att spela in angränsande enheter med Bluetooth Low Energy bör appen också kunna köras i bakgrunden när smarttelefonen är låst, vilket inte var fallet då.[180]

Implementering av det decentraliserade tillvägagångssättet[redigera]

Centralt tillvägagångssätt[redigera]

Den 15 april 2020 beslutade regeringscheferna på federala och statliga nivåer att stödja PEPP-PT-initiativet, som ville utveckla programvara på grundval av vilken, med central lagring av kontaktdata, olika nationella kontaktspårningsappar i Europa kan skapas. Som en del av ledarskapsteamet blev Chris Boos känd för allmänheten, troligen också för att han tidigare var medlem i den tyska regeringens[181][182] digitala råd och vid Bilderberg-konferensen 2019.[183] Flera utvecklargrupper samlades under detta tak, och konkurrerande tillvägagångssätt bedrevs också. Till en början verkade det som, tack vare stödet från den tyska regeringen, att den "centrala metoden" för en tysk kontaktspårningsapp skulle råda. På en presskonferens den 16 april 2020[184] ville den tyska regeringen fortsätta att förlita sig på Chris Boos projekt trots det gemensamma ansträngningen från Apple och Google.[185]

När detta tyska regerings preliminära beslut blev offentligt klart började kritik. Under diskussionen sa den tyska regeringen att appen borde ge ytterligare kunskap för epidemiologisk forskning.[186]

Som svar på en skriftlig fråga från Anke Domscheit-Berg den 20 april 2020 tillkännagavs att olika alternativ fortfarande övervägs (DP-3T, PEPP-PT och Stopp Corona-lösningen från Accenture GmbH som används i Österrike).[187]

De två amerikanska teknikjättarna Apple och Google insisterade på en decentraliserad lagringslösning för Corona-appar. Det kommer inte att skakas. Det var viktigt eftersom 99 procent av alla smartphones världen över använder ett operativsystem från Apple eller Google.[188] Speciellt eftersom radioteknologin Bluetooth Low Energy normalt inte körs i bakgrunden på Apples smartphones, eftersom det är vettigt med den här applikationen och med användningen av programvaran som för närvarande är programmerad av Apple, fick representanterna för det "decentraliserade tillvägagångssättet" specifikationen för Apple och Google, anpassa sina operativsystem för kontaktspårningsappar, kraftfulla supportrar.

Byt till det decentraliserade tillvägagångssättet[redigera]

Tekniskt sett var den tyska regeringen därför beroende av att de två företagen agerade. Den 24 april 2020 bekräftade dock en taleskvinna för den tyska regeringen preferensen för det centrala begreppet PEPP-PT. Samma dag publicerade Chaos Computer Club, Gesellschaft für Informatik och andra organisationer som hanterar nätverkspolitiska frågor ett öppet brev till den tyska regeringen. Den sa: ”Ditt föredragna koncept för appen är inte rätt väg.”[189] Natten den 26 april 2020 gav den tyska regeringen efter och sa på morgonen att den nu föredrar en decentraliserad strategi.[190][166] Du kommer att främja "en decentraliserad arkitektur" som "bara sparar kontakterna på enheterna och därmed skapar förtroende." Ett pressmeddelande den 28 april 2020 meddelade att RKI släppte appen efter "slutförd av Telekom och SAP" i Se.[191][192]

Ett källkodsförvar publicerades på GitHub den 12 maj 2020.[193][194]

Syftet med projektet är en decentraliserad lösning med datalagring lokalt på smartphones baserat på Privacy-Preserving Contact Tracing Protocol (PPCP) från Apple och Google via Bluetooth. Tekniken är starkt inspirerad av DP-3T- och TCN-protokollen och som dessa kommer appar och backend-infrastruktur att göras helt öppen källkod under Apache 2.0-licens.[193]

Alternativ utveckling[redigera]

I början av september 2020 presenterade Apple och Google ett operativsystemstillägg "Exposure Notifications Express", med vilket kontaktspårning vid coronavirusinfektioner bör vara möjlig i framtiden även utan en app som utvecklats av en tredje part efter godkännande av användaren, eftersom Bluetooth-gränssnittet är direkt anslutet till Operativsystem Android 6.0 och yngre och iOS 13.7 och yngre integrerades. Program som redan har installerats, till exempel den tyska regeringens officiella Corona-Warn-App, kan fortfarande användas parallellt. Statliga hälsosystem kan använda en konfigurationsfil för att ställa in parametrar för riskidentifiering, riskbedömning och riskanmälan. Fyra av de amerikanska staterna sa att de använder den nya processen.[195]

Corona Tracing API utvecklat av Google och Apple, gränssnittet mellan operativsystemen och appen som publiceras av RKI, är, precis som själva operativsystemet, proprietärt och, med undantag för ENF,[163][164] icke-transparent. För att undvika det juridiska och tekniska beroendet och dataskyddsproblemen som härrör från detta är ett initiativ i färd med att utveckla en gratis och öppen källkodsimplementering av PPCP för Android under namnet "CoraLibre". I nästa steg bör ett alternativ till RKI: s Corona-Warn-App följa, vilket är kompatibelt med de strukturer som RKI-appen använder.[196][197]

Huawei håller på att utveckla ett eget Corona Tracing API för sina enheter som inte levereras med gränssnittet av Google.[39][40][41]

Referenser[redigera]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ”Corona-Warn-App: Unterstützt uns im Kampf gegen Corona” (på de). Startseite. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app. Läst 4 september 2020. 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 ”RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Infektionsketten digital unterbrechen mit der Corona-Warn-App” (på de). www.rki.de. 1 juli 2020. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Warn_App.html. Läst 4 september 2020. 
 3. 3,0 3,1 ”Tyskland tar i bruk corona-app – oklart hur många som till slut använder den”. Yle. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/06/16/tyskland-tar-i-bruk-corona-app-oklart-hur-manga-som-till-slut-anvander-den. Läst 4 september 2020. 
 4. 4,0 4,1 Hamidi-Nia, Gilda (2 april 2020). ”Corona-app kan lanseras i Tyskland efter påsk” (på sv). SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/corona-app-lanseras-i-tyskland-efter-pask. Läst 4 september 2020. 
 5. 5,0 5,1 5,2 ”Die Technik hinter der Corona-Warn-App” (på de-DE). SAP News Center. 20 maj 2020. https://news.sap.com/germany/2020/05/covid19-technische-grundlage-corona-warn-app/. Läst 4 september 2020. 
 6. 6,0 6,1 Westenthanner, Marianne (8 juni 2020). ”Update für Corona-Warn-App: Verwirrende Anzeige wird endlich entfernt” (på de). CHIP Online. https://www.chip.de/news/Corona-Warn-App-Update-fuer-iOS-und-Android_182639402.html. Läst 4 september 2020. 
 7. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat” (på de). Wikipedia. 2020-07-17. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundesministerium_des_Innern,_f%C3%BCr_Bau_und_Heimat&oldid=201956273. Läst 3 september 2020. 
 8. 8,0 8,1 ”Open-Source-Projekt für Corona-Warn-App – FAQ” (på de). www.coronawarn.app. https://www.coronawarn.app/de/faq/#international. Läst 4 september 2020. 
 9. ”FAQ zur Corona-Warn-App: Was sie kann und wie sie funktioniert” (på de). www1.wdr.de. 24 augusti 2020. https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/corona-tracing-warn-app-deutschland-sicherheit-100.html. Läst 4 september 2020. 
 10. ”Integrationsbeauftragte | Informationen zum Coronavirus” (på de). www.integrationsbeauftragte.de. https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus. Läst 4 september 2020. 
 11. Wettach, Thomas Kuhn, Silke. ”Corona-Warn-Apps: SAP und Deutsche Telekom ergattern EU-Auftrag” (på de). www.wiwo.de. https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/corona-warn-apps-sap-und-deutsche-telekom-ergattern-eu-auftrag/26052570.html. Läst 4 september 2020. 
 12. Forsberg, Birgitta (1 april 2020). ”Ny app ska varna dig för coronasmitta” (på sv). Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/ny-app-ska-varna-dig-for-coronasmitta. Läst 4 september 2020. 
 13. 13,0 13,1 13,2 ”Corona-Warnung per App: Fragen und Antworten zur deutschen Tracing-App” (på de). Verbraucherzentrale.de. https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/apps-und-software/coronawarnung-per-app-fragen-und-antworten-zur-deutschen-tracingapp-47466. Läst 4 september 2020. 
 14. 14,0 14,1 14,2 ”Corona-Warn-App Solution Architecture.” (på en). GitHub. https://github.com/corona-warn-app/cwa-documentation/blob/master/solution_architecture.md. Läst 4 september 2020.  Referensfel: Taggen <ref> är ogiltig; namnet ":82" definieras flera gånger med olika innehåll
 15. ”RKI - DEMIS” (på de). www.rki.de. 28 september 2018. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/DEMIS/DEMIS_node.html. Läst 4 september 2020. 
 16. Gehm, Florian (16 juni 2020). ”Corona-Warn-App im Test: Funktion, Design, Leistung – was kann das Programm?”. DIE WELT. https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/plus209655419/Corona-Warn-App-im-Test-Funktion-Design-Leistung-was-kann-das-Programm.html. Läst 4 september 2020. 
 17. 17,0 17,1 online, heise. ”So berechnet die Corona-Warn-App Ihr Ansteckungsrisiko” (på de). heise online. https://www.heise.de/hintergrund/So-berechnet-die-Corona-Warn-App-Ihr-Ansteckungsrisiko-4851495.html. Läst 4 september 2020.  Referensfel: Taggen <ref> är ogiltig; namnet ":92" definieras flera gånger med olika innehåll
 18. 18,0 18,1 ”Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) für die Corona-Warn-App der Bundesrepublik Deutschland” (på de). www.coronawarn.app. 18 juni 2020. https://www.coronawarn.app/assets/documents/cwa-datenschutz-folgenabschaetzung.pdf. Läst 4 september 2020. 
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 ”Pressekonferenz zur Vorstellung der Corona-Warn-App” (på de). Startseite. 16 juni 2020. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenz-zur-vorstellung-der-corona-warn-app-1761058. Läst 4 september 2020. 
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 ”Wie ermittelt die Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko?” (på de). GitHub. https://github.com/corona-warn-app/cwa-documentation/blob/master/translations/cwa-risk-assessment.de.md. Läst 4 september 2020.  Referensfel: Taggen <ref> är ogiltig; namnet ":123" definieras flera gånger med olika innehåll Referensfel: Taggen <ref> är ogiltig; namnet ":123" definieras flera gånger med olika innehåll
 21. 21,0 21,1 ”Epidemiological Motivation of the Transmission Risk Level.” (på en). GitHub. 15 juni 2020. https://github.com/corona-warn-app/cwa-documentation/blob/master/transmission_risk.pdf. Läst 4 september 2020. 
 22. AG, Deutsche Telekom. ”Corona-Warn-App: Antworten auf häufig gestellte Fragen” (på de). www.telekom.com. https://www.telekom.com/de/konzern/details/corona-warn-app-antworten-auf-haeufig-gestellte-fragen-600362. Läst 4 september 2020. 
 23. 23,0 23,1 ”Zur Information für die Hausärztinnen/Hausärzte und Vertragsärztinnen/Vertragsärzte,” (på de). RKI. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Info_Arzt.pdf?__blob=publicationFile. Läst 4 september 2020. 
 24. ”Corona-App: So überprüfen Nutzer, ob die Anwendung funktioniert” (på de-DE). www.rnd.de. https://www.rnd.de/digital/corona-app-so-uberprufen-nutzer-ob-die-anwendung-funktioniert-P3Z6ZFRMDRC5TOH4P6NFGYRQHA.html. Läst 4 september 2020. 
 25. [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SV.pdf ”Europaparlamentets resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser”]. europarl.europa.eu. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_SV.pdf. Läst 4 september 2020. 
 26. ”Why are there different age restrictions to use the app on Android and Apple devices?” (på en). www.coronawarn.app. https://www.coronawarn.app/en/faq/#age_restriction. Läst 4 september 2020. 
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 ”‎Corona-Warn-App”. App Store. https://apps.apple.com/se/app/corona-warn-app/id1512595757. Läst 4 september 2020. 
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 ”Corona-Warn-App – Appar på Google Play” (på sv). play.google.com. https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp&hl=sv. Läst 4 september 2020. 
 29. ”Nutzungsbedingungen, wie sie in der Android-App angezeigt werden.” (på de). GitHub. 13 juni 2020. https://github.com/corona-warn-app/cwa-app-android/blob/master/Corona-Warn-App/src/main/assets/terms_de.html#L101. Läst 4 september 2020. 
 30. ”Datenschutzinformationen, wie sie in der Android-App angezeigt werden.” (på de). GitHub. 13 juni 2020. https://github.com/corona-warn-app/cwa-app-android/blob/master/Corona-Warn-App/src/main/assets/privacy_de.html. Läst 4 september 2020. 
 31. ”Datenschutzinformationen, wie sie in der iOS-App angezeigt werden.” (på de). GitHub. 13 juni 2020. https://github.com/corona-warn-app/cwa-app-ios/blob/107af4eb5efb653e1c9cc15903fb65450650f51c/src/xcode/ENA/ENA/Resources/Localization/de.lproj/privacy-policy.html. Läst 4 september 2020. 
 32. ”IfSG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis” (på de). www.gesetze-im-internet.de. https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/. Läst 4 september 2020. 
 33. ”RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Kontaktpersonen­nachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2” (på de). www.rki.de. 15 juni 2020. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html. Läst 4 september 2020. 
 34. ”So nutzen Sie die Corona-Warn-App richtig” (på de). www.t-online.de. 2 juli 2020. https://www.t-online.de/-/87961648. Läst 4 september 2020. 
 35. 35,0 35,1 ”Jens Spahn hält Coronavirus-Tests für alle nicht für zielführend” (på de). www.zeit.de. 19 juni 2020. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-06/bayern-coronavirus-tests-infektionszahlen-jens-spahn-teststrategie. Läst 4 september 2020. 
 36. 36,0 36,1 Ärzteblatt, Deutscher Ärzteverlag GmbH, Redaktion Deutsches (26 juni 2020). ”SARS-CoV-2: Flickenteppich Teststrategien” (på de). Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/archiv/214509/SARS-CoV-2-Flickenteppich-Teststrategien. Läst 4 september 2020. 
 37. 37,0 37,1 ”RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Handreichung des Robert Koch-Instituts für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte”. www.rki.de. 24 juni 2020. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Handreichung-Arzt.html. Läst 4 september 2020. 
 38. 38,0 38,1 ”Open-Source Project Corona-Warn-App – FAQ”. www.coronawarn.app. https://www.coronawarn.app/en/faq/. Läst 4 september 2020. 
 39. 39,0 39,1 ”Neue-Corona-Warn-App-fuer-alle-HUAWEI-Smartphones” (på de). huawei. 10 juni 2020. https://www.huawei.com/de/news/de/2020/neue-corona-warn-app-fuer-alle-huawei-smartphones. Läst 4 september 2020. 
 40. 40,0 40,1 ”Huawei releases its "Contact Shield" API for COVID-19 contact tracing” (på en-US). xda-developers. 8 juni 2020. https://www.xda-developers.com/huawei-hms-core-contact-shield-api-covid-19-contact-tracing/. Läst 4 september 2020. 
 41. 41,0 41,1 ”Huawei lanserar testbädd i USA-allierade Thailand” (på sv). omniekonomi.se. https://omniekonomi.se/huawei-lanserar-testbadd-i-usaallierade-thailand/a/A2K9bz. Läst 4 september 2020. 
 42. 42,0 42,1 ”Corona-Warn-App: Unterstützt uns im Kampf gegen Corona” (på de). Startseite. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app. Läst 4 september 2020. 
 43. ”Juni ‹ 2020 ‹ ARD DeutschlandTREND ‹ Bundesweit ‹ Umfragen & Analysen ‹ Infratest dimap” (på de). www.infratest-dimap.de. https://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/ard-deutschlandtrend/2020/juni/. Läst 4 september 2020. 
 44. 44,0 44,1 Medicus, Manuel. ”Corona-Warn-App: Warum Nutzer die App nicht installieren” (på de). connect. https://www.connect.de/news/corona-warn-app-gruende-gegen-nutzung-umfrage-3200866.html. Läst 4 september 2020. 
 45. ”Corona-Warn-App: Mehrheit sieht keinen großen Nutzen.” (på de). www.zdf.de. 26 juni 2020. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-fleischindustrie-gesetze-100.html. Läst 3 september 2020. 
 46. ”Corona-Warn-App – Appar på Google Play” (på sv). play.google.com. https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp&hl=sv. Läst 4 september 2020. 
 47. ”Corona-Warn-App: Über 15 Millionen Downloads - kaum Wachstum, negative Bewertung & Anzahl aktiver Nutzer? - GWB” (på de-DE). GoogleWatchBlog. 12 juli 2020. https://www.googlewatchblog.de/2020/07/corona-warn-app-ueber15/. Läst 4 september 2020. 
 48. ”‎Corona-Warn-App”. App Store. https://apps.apple.com/se/app/corona-warn-app/id1512595757. Läst 4 september 2020. 
 49. ”Corona-Warn-App - Nutzung in Deutschland 2020” (på de). Statista. 16 juli 2020. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1132677/umfrage/nutzung-der-corona-warn-app/. Läst 4 september 2020. 
 50. ”Corona-Warn-App - Nutzung in Deutschland 2020” (på de). Statista. 8 juli 2020. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1131735/umfrage/nutzung-der-corona-warn-app-in-deutschland/. Läst 4 september 2020. 
 51. 51,0 51,1 ”Kennzahlen zur Corona-Warn-App” (på de). RKI. 1 augusti 2020. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Kennzahlen.pdf?__blob=publicationFile. Läst 4 september 2020. 
 52. 52,0 52,1 52,2 52,3 52,4 52,5 52,6 ”Manfred Böhme: Statistische Analyse der täglichen Diagnoseschlüssel, f” (på de). micb25.github.io. https://micb25.github.io/dka/. Läst 4 september 2020. 
 53. online, heise (22 juni 2020). ”Corona-Warn-App: iPhone-Nutzer angeblich überrepräsentiert” (på de). Mac & i. https://www.heise.de/news/Corona-Warn-App-iPhone-Nutzer-angeblich-ueberrepraesentiert-4791616.html. Läst 4 september 2020. 
 54. ”Tekniska problem för den nya corona-appen” (på sv). Aftonbladet. https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/5ee71a78f3983d0018fddf79. Läst 4 september 2020. 
 55. ”Corona-Warn-App - Downloads nach Betriebssystem in Deutschland 2020” (på de). Statista. 4 augusti 2020. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1126307/umfrage/downloads-der-corona-warn-app-nach-betriebssystem/. Läst 4 september 2020. 
 56. ”Försiktigt positiva reaktioner på tysk corona-app – nu har den använts i en månad”. svenska.yle.fi. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/07/17/forsiktigt-positiva-reaktioner-pa-tysk-corona-app-nu-har-den-anvants-i-en-manad. Läst 4 september 2020. 
 57. Müller-Hansen, Sören (25 juni 2020). ”Corona-App: So kann die Pandemie-Bekämpfung klappen” (på de). Süddeutsche.de. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-app-erfolg-1.4947702. Läst 4 september 2020. 
 58. 58,0 58,1 58,2 58,3 58,4 58,5 58,6 58,7 ”Die Wirksamkeit der Corona-Warn-App wird sich nur im Praxistest zeigen. Der Datenschutz ist nur eine von vielen Herausforderungen (= Veröffentlichungen des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen). Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, Berlin”. bmjv.de. 2 juni 2020. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachinformationen/PolicyBrief_Corona_APP.pdf?__blob=publicationFile&v=2. Läst 4 september 2020. 
 59. 59,0 59,1 Stadler, Jakob (3 juli 2020). ”Corona-Warn-App: Die brennende Frage nach der Nutzerzahl” (på de). Augsburger Allgemeine. https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Corona-Warn-App-Die-brennende-Frage-nach-der-Nutzerzahl-id57668771.html. Läst 4 september 2020. 
 60. 60,0 60,1 ”RKI: Kennzahlen zur Corona-Warn-App”. RKI. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Kennzahlen.pdf?__blob=publicationFile. Läst 4 september 2020. 
 61. 61,0 61,1 ”Corona Tracker Tracker” (på de). ctt.pfstr.de. https://ctt.pfstr.de/. Läst 3 september 2020. 
 62. 62,0 62,1 ”Schweizerisches Bundesamt für Statistik: SwissCovid App Monitoring,” (på de-CH). www.experimental.bfs.admin.ch. https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/de/home/innovative-methoden/swisscovid-app-monitoring.html. Läst 4 september 2020. 
 63. 63,0 63,1 63,2 63,3 ”Luca Ferretti u.a.: Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing, o” (på en). sciencemag.org. 8 maj 2020. https://science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936. Läst 4 september 2020. 
 64. 64,0 64,1 Hurtz, Simon (30 juni 2020). ”"Die Corona-App wirkt, wenn 15 Prozent mitmachen"” (på de). Süddeutsche.de. https://www.sueddeutsche.de/digital/corona-app-oxford-studie-coronavirus-1.4937209. Läst 4 september 2020. 
 65. 65,0 65,1 SPIEGEL, DER (16 juni 2020). ”Epidemiologie: Welchen Nutzen hat die Corona-Warn-App? - DER SPIEGEL - Wissenschaft” (på de). www.spiegel.de. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-warn-app-welchen-nutzen-hat-die-anwendung-a-7b61eb4e-50ae-43a4-9113-dda6aa8c45db. Läst 4 september 2020. 
 66. 66,0 66,1 66,2 ”„Ergebnisse des Nowcastings und der Schätzung der Reproduktionszahl R“” (på de). www.rki.de. 12 augusti 2020. http://web.archive.org/web/20200812043113/https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/Nowcasting_Zahlen.xlsx?__blob=publicationFile. Läst 3 september 2020. 
 67. Germany, Stuttgarter Zeitung, Stuttgart (24 juni 2020). ”Coronavirus in Deutschland: Corona-Warn-App erreicht 15 Prozent der Bevölkerung” (på de). stuttgarter-zeitung.de. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.coronavirus-in-deutschland-corona-warn-app-erreicht-15-prozent-der-bevoelkerung.a3e01af5-0482-4520-a5bd-d7663e2a1089.html. Läst 4 september 2020. 
 68. Finsterbusch, Stephan; Heeg, Thiemo (10 juli 2020). ”15,4 Millionen Downloads: Die Corona-App überzeugt” (på de). FAZ.NET. ISSN 0174-4909. https://www.faz.net/1.6855475. Läst 4 september 2020. 
 69. Farronato, Chiara; Iansiti, Marco; Bartosiak, Marcin (15 juli 2020). ”How to Get People to Actually Use Contact-Tracing Apps” (på en). Harvard Business Review. ISSN 0017-8012. https://hbr.org/2020/07/how-to-get-people-to-actually-use-contact-tracing-apps. Läst 4 september 2020. 
 70. ”Corona-Warn-App: Warum die Infektionszahlen trotzdem steigen - WELT”. amp.welt.de. 23 augusti 2020. https://amp.welt.de/wirtschaft/article214074748/Corona-Warn-App-Warum-die-Infektionszahlen-trotzdem-steigen.html. Läst 4 september 2020. 
 71. 71,0 71,1 71,2 ”Corona-Warn-App: Nutzen der Anwendung nur schwer ermittelbar” (på de). app.handelsblatt.com. 3 juli 2020. https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/kampf-gegen-corona-corona-warn-app-nutzen-der-anwendung-nur-schwer-ermittelbar/25965796.html. Läst 4 september 2020. 
 72. 72,0 72,1 mdr.de (11 juni 2020). ”Corona-Warn-App: Wichtig ist auch, wer sie nutzt | MDR.DE” (på de). www.mdr.de. https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/corona-app-wirksamkeit-soziale-faktoren-100.html. Läst 4 september 2020. 
 73. ”Alte Betriebssysteme: Warum die Corona-App auf Millionen Smartphones nicht funktioniert” (på de). www.handelsblatt.com. 19 juni 2020. https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/alte-betriebssysteme-warum-die-corona-app-auf-millionen-smartphones-nicht-funktioniert/25929842.html. Läst 4 september 2020. 
 74. ”Presseportal: Nicht einmal die Hälfte der über 50-Jährigen in Deutschland nutzt die Corona App,” (på de). presseportal.de. 8 juli 2020. https://www.presseportal.de/pm/106450/4645984. Läst 4 september 2020. 
 75. ”"Die Corona-App ist ein Spielzeug für die digitale Oberschicht"” (på de). www.inforadio.de. 17 juni 2020. https://www.inforadio.de/dossier/2020/coronavirus/interviews/larscheid-amtsarzt-gesundheitsamt-corona.html. Läst 4 september 2020. 
 76. ”Habeck, Müntefering: Ältere und Arme ausgeschlossen” (på de). www.zeit.de. 18 juni 2020. https://www.zeit.de/digital/mobil/2020-06/robert-habeck-gruene-corona-warn-app-aeltere-smartphones-menschen-kritik. Läst 4 september 2020. 
 77. ”Corona-Warn-App: Ausgegebene teleTANs zur Verifizierung in Deutschland 2020” (på de). Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1133507/umfrage/ausgegebene-teletans-zur-verifizierung-in-der-corona-warn-app/. Läst 4 september 2020. 
 78. 7-dagars medelvärde av det dagliga (uppskattat efter avdrag för fiktiva rapporter, antagligen för att täcka över), som testade positivt och delade diagnoskoden.
 79. ”Jenni Thier: SwissCovid: Geht der Tracing-App die Luft aus?” (på de-CH). nzz.ch. 17 juli 2020. https://www.nzz.ch/technologie/sinkende-aktive-nutzerzahlen-kritische-umfragewerte-fehlende-funktionalitaet-im-ausland-geht-der-swisscovid-app-die-luft-aus-ld.1566490. Läst 4 september 2020. 
 80. 80,0 80,1 ”Stufen des TRL laut RKI,” (på de). micb25.github.io. https://micb25.github.io/dka/plots_de/plot_TRL_histogram.png. Läst 4 september 2020. 
 81. ”Corona-Warn-App: Anrufe bei den Hotlines in Deutschland 2020” (på de). Statista. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1133514/umfrage/gesamtzahl-der-anrufe-bei-den-corona-warn-app-hotlines/. Läst 4 september 2020. 
 82. ”Ein Viertel gibt an, die Corona-Warn-App zu nutzen - BfR”. www.bfr.bund.de. 24 juni 2020. https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2020/23/ein_viertel_gibt_an__die_corona_warn_app_zu_nutzen-248780.html. Läst 4 september 2020. 
 83. ”28 Millionen wollen Corona-Warn-App dauerhaft nutzen | Bitkom e.V.” (på de). www.bitkom.org. 10 juli 2020. https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/28-Millionen-wollen-Corona-Warn-App-dauerhaft-nutzen. Läst 4 september 2020. 
 84. ”Jenni Thier: Nun hat auch Deutschland eine Corona-Warn-App – was Sie dazu wissen müssen” (på de-CH). nzz.ch. 16 juni 2020. https://www.nzz.ch/technologie/nun-hat-auch-deutschland-eine-corona-warn-app-was-sie-dazu-wissen-muessen-ld.1561457. Läst 4 september 2020. 
 85. ”Bluetooth-Messung: Corona-App hat Fehlerquote von 20 Prozent - Golem.de” (på de). www.golem.de. https://www.golem.de/news/bluetooth-messung-corona-app-hat-fehlerquote-von-20-prozent-2006-149119.html. Läst 4 september 2020. 
 86. Douglas J. Leith u.a.: Measurement-based evaluation of Google/Apple Exposure Notification API for proximity detection in a commuter bus. (15 juni 2020), Läst 3 september 2020,
 87. Douglas J. Leith u.a.: Measurement-based evaluation of Google/Apple Exposure Notification API for proximity detection in a light-rail tram. (26 juni 2020) Läst 3 september 2020,
 88. Bröckling, Marie (17 augusti 2020). ”Corona-Warn-App - Corona-Infektionen in Bus und Bahn bleiben womöglich unbemerkt” (på de). netzpolitik.org. https://netzpolitik.org/2020/corona-warn-app-corona-infektionen-in-bus-und-bahn-bleiben-womoeglich-unbemerkt/. Läst 4 september 2020. 
 89. ”Versagt die Warn-App in Bussen und Bahnen?” (på de). www.t-online.de. 18 augusti 2020. https://www.t-online.de/-/88417052. Läst 4 september 2020. 
 90. ”#Faktenfuchs: Sind Klimaanlagen Virenschleudern?” (på de). BR24. 25 juni 2020. https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-sind-klimaanlagen-virenschleudern,RxcoeBn. Läst 4 september 2020. 
 91. Welle (www.dw.com), Deutsche (9 april 2020). ”Corona und Sport: Zwei Meter reichen nicht | DW | 09.04.2020” (på de). DW.COM. https://www.dw.com/de/corona-und-sport-zwei-meter-reichen-nicht/a-53076008. Läst 4 september 2020. 
 92. ”An encounter has been reported, but the risk status stays green” (på en). www.coronawarn.app. https://www.coronawarn.app/en/faq/#encounter_but_green. Läst 3 september 2020. 
 93. ”Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist,” (på de). Deutschlandfunk. 4 juni 2020. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-hoch-die-dunkelziffer-bei-den-coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1152417. Läst 4 september 2020. 
 94. ”Positive Predictive Value of a Test” (på en). www.msdmanuals.com. https://www.msdmanuals.com/medical-calculators/PosPredValue.htm. Läst 4 september 2020. 
 95. ”SARS-CoV-2-PCR-Testkapazitäten sind nicht beliebig zu steigern – Labore in einigen Bundesländern schon im roten Bereich – „Testen, testen, testen... aber gezielt!“ - ALM e.V.” (på de). www.alm-ev.de. 11 augusti 2020. https://www.alm-ev.de/pressemitteilung/sars-cov-2-pcr-testkapazitaeten-sind-nicht-beliebig-zu-steigern-labore-in-einigen-bundeslaendern-schon-im-roten-bereich-testen-t.html. Läst 4 september 2020. 
 96. 96,0 96,1 ”Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) für eine Corona-App.” (på de). Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FIfF).. 20 april 2020. https://www.fiff.de/dsfa-corona. Läst 4 september 2020. 
 97. 97,0 97,1 ”RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)” (på de). www.rki.de. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText10. Läst 4 september 2020. 
 98. 98,0 98,1 ”Zeitliche Verhältnisse von Transmission – Latenz – Inkubation – PCR-Nachweis – Infektiosität – AK-Nachweis bei SARS-CoV-2” (på de). www.rki.de. 3 juli 2020. https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Grafik_Erregernachweis.png. Läst 4 september 2020. 
 99. ”Joana Kelén u.a.: Das Glossar zum Coronavirus – Latenz – Inkubation” (på de-CH). nzz.ch. 6 juli 2020. https://q-images.nzz.ch/2020/04/23/Coronavirus_Glossar-Latenzzeit-c-8490330a31c888772b68f3431c11882b.png. Läst 4 september 2020. 
 100. ”RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)” (på de). www.rki.de. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText11. Läst 4 september 2020. 
 101. Rothe, Camilla; Schunk, Mirjam; Sothmann, Peter; Bretzel, Gisela; Froeschl, Guenter; Wallrauch, Claudia (2020-03-05). ”Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany”. New England Journal of Medicine 382 (10): sid. 970–971. doi:10.1056/NEJMc2001468. ISSN 0028-4793. PMID 32003551. PMC: PMC7120970. https://doi.org/10.1056/NEJMc2001468. Läst 4 september 2020. 
 102. ”Camilla Rothe u.a.: zeitliche Verhältnisse von Transmission – Latenz – Inkubation – PCR-Nachweis – Infektiosität – AK-Nachweis bei SARS-CoV-2,” (på de). nejm.org. 6 februari 2020. https://www.nejm.org/na101/home/literatum/publisher/mms/journals/content/nejm/2020/nejm_2020.382.issue-10/nejmc2001468/20200228/images/img_xlarge/nejmc2001468_f1.jpeg. Läst 4 september 2020. 
 103. Böhmer, Merle M.; Buchholz, Udo; Corman, Victor M.; Hoch, Martin; Katz, Katharina; Marosevic, Durdica V. (2020-08-01). ”Investigation of a COVID-19 outbreak in Germany resulting from a single travel-associated primary case: a case series” (på en). The Lancet Infectious Diseases 20 (8): sid. 920–928. doi:10.1016/S1473-3099(20)30314-5. ISSN 1473-3099. PMID 32422201. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30314-5/abstract. Läst 4 september 2020. 
 104. He, Xi; Lau, Eric H. Y.; Wu, Peng; Deng, Xilong; Wang, Jian; Hao, Xinxin (2020-05). ”Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19” (på en). Nature Medicine 26 (5): sid. 672–675. doi:10.1038/s41591-020-0869-5. ISSN 1546-170X. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5. Läst 4 september 2020. 
 105. NDR (23 mars 2020). ”Coronavirus-Test: Wie wird Sars-CoV-2 nachgewiesen?” (på de). www.ndr.de. https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Coronavirus-Test-Wie-wird-Sars-CoV-2-nachgewiesen,coronavirus712.html. Läst 4 september 2020. 
 106. tagesschau.de (25 maj 2020). ”Teils verspätete Daten gefährden Corona-Frühwarnsystem” (på de). tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/investigativ/br-recherche/corona-meldekette-101.html. Läst 4 september 2020. 
 107. 107,0 107,1 Schnell, Lisa; Glas, Andreas (9 augusti 2020). ”Bayern: Rückkehrer warten tagelang auf Testergebnisse” (på de). Süddeutsche.de. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-reiserueckkehrer-coronatests-1.4994163. Läst 4 september 2020. 
 108. 108,0 108,1 ”Hundratals tyskar testades positivt – kan ha spridit smittan vidare” (på sv). DN.SE. 13 augusti 2020. https://www.dn.se/nyheter/varlden/hundratals-tyskar-testades-positivt-kan-ha-spridit-smittan-vidare/. Läst 4 september 2020. 
 109. Corona-Test-Panne in Bayern: Auch 900 positiv Getestete erhielten keine Ergebnisse” (på de). FAZ.NET. 12 augusti 2020. ISSN 0174-4909. https://www.faz.net/1.6902490. Läst 4 september 2020. 
 110. Welle (www.dw.com), Deutsche (16 augusti 2020). ”Bayerns Behörden können nicht alle positiven Corona-Tests zuordnen | DW | 16.08.2020” (på de). DW.COM. https://www.dw.com/de/bayerns-beh%C3%B6rden-k%C3%B6nnen-nicht-alle-positiven-corona-tests-zuordnen/a-54588057. Läst 4 september 2020. 
 111. 111,0 111,1 SPIEGEL, DER (21 augusti 2020). ”Corona: Rückstau bei Corona-Tests in Deutschland - DER SPIEGEL - Wissenschaft” (på de). www.spiegel.de. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-rueckstau-bei-corona-tests-in-deutschland-a-cd6fe6e5-ac77-40f4-a26e-9474ee365ccb. Läst 3 september 2020. 
 112. Zimmermann, Niklas (20 augusti 2020). ”Labortests und Infektionen: Warum die Corona-Fallzahlen nicht nur wegen mehr Tests steigen” (på de). FAZ.NET. ISSN 0174-4909. https://www.faz.net/1.6913301. Läst 4 september 2020. 
 113. 113,0 113,1 ”Google/Android: Error when communicating with Google API (39508)” (på en). www.coronawarn.app. https://www.coronawarn.app/en/faq/#API39508. Läst 4 september 2020. 
 114. ”RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Nichtnamentliche Meldepflicht von Untersuchungsergebnissen” (på de). www.rki.de. 4 juni 2020. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Meldepflicht_Nichtnamentlich.html. Läst 4 september 2020. 
 115. ”Bluetooth-Messung: Corona-App hat Fehlerquote von 20 Prozent - Golem.de” (på de). www.golem.de. 16 juni 2020. https://www.golem.de/news/bluetooth-messung-corona-app-hat-fehlerquote-von-20-prozent-2006-149119.html. Läst 4 september 2020. 
 116. 116,0 116,1 ”RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Positives Zwischenfazit des Robert Koch-Instituts nach einem Monat Corona-Warn-App” (på de). www.rki.de. 16 juli 2020. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Zwischenfazit.html. Läst 4 september 2020. 
 117. ”Fragen zu Gebrauch und Funktionsweise der App? Wir sind für Sie da!” (på de). Startseite. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-kontakt-1759708. Läst 4 september 2020. 
 118. ”Corona-App: Infizierte sollen sich per Hotline melden” (på de). www.t-online.de. 5 juni 2020. https://www.t-online.de/-/88005034. Läst 4 september 2020. 
 119. ”Internetauftritt des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit - Presse - DSK fordert verfassungskonforme Registermodernisierung” (på de). www.bfdi.bund.de. 16 juni 2020. https://www.bfdi.bund.de/SiteGlobals/Modules/Buehne/DE/Startseite/Pressemitteilung_Link/HP_Text_Pressemitteilung.html. Läst 4 september 2020. 
 120. SPIEGEL, Marcel Rosenbach, DER (5 juni 2020). ”Corona Warn-App startet mit heikler Telefon-Hotline - DER SPIEGEL - Netzwelt” (på de). www.spiegel.de. https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/corona-warn-app-startet-mit-heikler-telefon-hotline-a-0a221401-163b-4c57-af00-000849c95ffb. Läst 4 september 2020. 
 121. ”Rollout des Meldesystem DEMIS läuft” (på de). AerzteZeitung.de. 22 juli 2020. https://www.aerztezeitung.de/Kooperationen/Rollout-des-Meldesystem-DEMIS-laeuft-411483.html. Läst 4 september 2020. 
 122. NACHRICHTEN, n-tv. ”Warn-App funktionierte wochenlang kaum” (på de). n-tv.de. https://www.n-tv.de/panorama/Warn-App-funktionierte-wochenlang-kaum-article21930329.html. Läst 4 september 2020. 
 123. ”Prevent battey optimisation · Issue #522 · corona-warn-app/cwa-app-android” (på en). GitHub. 26 juni 2020. https://github.com/corona-warn-app/cwa-app-android/issues/522. Läst 4 september 2020. 
 124. tagesschau.de (24 juli 2020). ”Corona-Warn-App funktioniert auf iPhones fehlerhaft” (på de). tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/investigativ/corona-warn-app-113.html. Läst 4 september 2020. 
 125. Corona-Warn-App: Die „Panne“, die gar keine war” (på de). FAZ.NET. 24 juli 2020. ISSN 0174-4909. https://www.faz.net/1.6874534. Läst 3 september 2020. 
 126. ”Bundesregierung: Corona-Warn-App hat jederzeit funktioniert” (på de). Startseite. 24 juli 2020. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/update-cwa-1771276. Läst 4 september 2020. 
 127. ”Hintergrundaktualisierung: Einstellung bei Warn-App wichtig” (på de). www.zdf.de. 24 juli 2020. https://www.zdf.de/uri/8fbf2d72-6134-46c0-adf5-6ccbc8b43431. Läst 4 september 2020. 
 128. online, heise. ”Corona-Warn-App: SAP erläutert Problem mit der Hintergrundaktualisierung” (på de). heise online. https://www.heise.de/news/Corona-Warn-App-SAP-erlaeutert-Problem-mit-der-Hintergrundaktualisierung-4851648.html. Läst 4 september 2020. 
 129. ”Warum Corona-Apps auf vielen Smartphones nicht richtig funktionieren - derStandard.at” (på de-AT). DER STANDARD. 24 juli 2020. https://www.derstandard.at/story/2000118966400/warumstopp-corona-und-corona-warn-die-apps-auf-vielen-smartphones. Läst 4 september 2020. 
 130. NACHRICHTEN, n-tv (24 juli 2020). ”Probleme bei Corona-Warn-App behoben” (på de). n-tv.de. https://www.n-tv.de/panorama/Probleme-bei-Corona-Warn-App-behoben-article21933408.html. Läst 4 september 2020. 
 131. ”My risk status hasn't been updated for over a day. An internet connection was available, what's wrong?” (på en). www.coronawarn.app. https://www.coronawarn.app/en/faq/#no_risk_update. Läst 4 september 2020. 
 132. ”Corona-App startet endlich - und es gibt Kritik” (på de). KOMMUNAL.DE. 15 juni 2020. https://kommunal.de/corona-app-kritik. Läst 4 september 2020. 
 133. ”ZEIT ONLINE | Lesen Sie zeit.de mit Werbung oder im PUR-Abo. Sie haben die Wahl.”. www.zeit.de. https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fdigital%2Fmobil%2F2020-06%2Fcorona-warn-app-gesundheitsaemter-anfragen-hotline-nutzer-downloads. Läst 4 september 2020. 
 134. NDR (24 juli 2020). ”Corona-Warn-App: Virus Bekämpfung im Selbsttest” (på de). www.ndr.de. https://www.ndr.de/radiomv/programm/Corona-Warn-App-Virus-Bekaempfung-im-Selbsttest,coronawarnapptest100.html. Läst 3 september 2020. 
 135. 135,0 135,1 Ärzteblatt, Deutscher Ärzteverlag GmbH, Redaktion Deutsches (26 juni 2020). ”Corona-Warn-App: Infektionsketten digital stoppen” (på de). Deutsches Ärzteblatt. https://www.aerzteblatt.de/archiv/214531/Corona-Warn-App-Infektionsketten-digital-stoppen. Läst 3 september 2020. 
 136. ”Bericht zur Datenschutz-Folgenabschätzung für die Corona-Warn-App der Bundesrepublik Deutschland.” (på de). coronawarn.app. https://www.coronawarn.app/assets/documents/cwa-datenschutz-folgenabschaetzung.pdf. Läst 4 september 2020. 
 137. ”Datenschutz-Grundverordnung Art. 35.” (på de). dejure.org. https://dejure.org/gesetze/DSGVO/35.html. Läst 4 september 2020. 
 138. ”Datainspektionen”. www.datainspektionen.se. https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/dataskyddsforordningen-om-konsekvensbedomning-och-forhandssamrad/. Läst 4 september 2020. 
 139. Datenschutz-Folgenabschätzung für die Corona-Warn-App, S. 112
 140. online, heise. ”Corona-Apps im Datenschutz-Check: Android telefoniert nach Hause” (på de). heise online. https://www.heise.de/news/Corona-Apps-im-Datenschutz-Check-Android-telefoniert-nach-Hause-4857162.html. Läst 4 september 2020. 
 141. ”Warum die Corona-Warn-App so viel kostet” (på de). www.tagesspiegel.de. 18 juni 2020. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/69-millionen-euro-warum-die-corona-warn-app-so-viel-kostet/25929302.html. Läst 4 september 2020. 
 142. online, heise. ”Werbung für Corona-Warn-App kostete bisher 7,5 Millionen Euro” (på de). heise online. https://www.heise.de/news/Werbung-fuer-Corona-Warn-App-kostete-bisher-7-5-Millionen-Euro-4848453.html. Läst 4 september 2020. 
 143. Sennerö, Johan (21 juli 2020). ”Fakta: Detta innebär uppgörelsen” (på sv). SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/fakta-detta-innebar-uppgorelsen. Läst 4 september 2020. 
 144. online, heise (16 juni 2020). ”Zero Rating: Mobilfunk-Provider berechnen keinen Traffic für Corona-Warn-App” (på de). heise online. https://www.heise.de/news/Zero-Rating-Mobilfunk-Provider-berechnen-keinen-Traffic-fuer-Corona-Warn-App-4785202.html. Läst 4 september 2020. 
 145. 145,0 145,1 ”Coronavirus: Informationen für Ärzte, Psychotherapeuten und Praxisteams” (på de). www.kbv.de. 28 augusti 2020. https://www.kbv.de/html/coronavirus.php. Läst 4 september 2020. 
 146. tagesschau.de (14 juni 2020). ”FAQ: So funktioniert die Corona-Warn-App” (på de). tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/inland/faq-corona-tracing-app-103.html. Läst 4 september 2020. 
 147. ”Lisa Hegemann: Warnung: Diese App ist noch nicht fehlerfrei,” (på de). www.zeit.de. 24 juni 2020. https://www.zeit.de/digital/2020-06/corona-warn-app-bugs-hinweise. Läst 4 september 2020. 
 148. 148,0 148,1 ”Lockerungsdebatte: Steuervorteile für Corona-App-Nutzer gefordert - Golem.de” (på de). www.golem.de. 28 april 2020. https://www.golem.de/news/lockerungsdebatte-steuervorteile-fuer-corona-app-nutzer-gefordert-2004-148137.html. Läst 4 september 2020. 
 149. Gutschker, Thomas; Brüssel (8 maj 2020). ”Axel Voss im Interview: „Wer die App hat, soll zuerst wieder ins Restaurant dürfen“” (på de). FAZ.NET. ISSN 0174-4909. https://www.faz.net/1.6759932. Läst 4 september 2020. 
 150. reserved, Copyright Haufe-Lexware GmbH & Co KG- all rights (16 juni 2020). ”Was Arbeitgeber zum Einsatz der Corona-Warn-App wissen müssen” (på de). Haufe.de News und Fachwissen. https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/corona-warn-app-was-arbeitgeber-zum-einsatz-wissen-muessen_76_518650.html. Läst 4 september 2020. 
 151. ”Tim Szent-Ivanyi: Corona-Warn-App – Freiwilligkeit per Gesetz garantieren,” (på de). rnd.de. 14 juni 2020. https://www.rnd.de/politik/corona-warn-app-ist-die-app-freiwillig-4AUUNKZ5LFBC5A7JLKT7CVMBQE.html%7C. Läst 4 september 2020. 
 152. ”Coronavirus-Eindämmung: Regierungsberater empfehlen Gesetz für Corona-Warn-App” (på de). www.handelsblatt.com. 15 juni 2020. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/coronavirus-eindaemmung-regierungsberater-empfehlen-gesetz-fuer-corona-warn-app/25913872.html. Läst 4 september 2020. 
 153. DGB (19 juni 2020). ”Corona-App und Arbeitsrecht: Was darf mein Chef?” (på de). www.dgb.de. https://www.dgb.de/themen/++co++958547b4-b236-11ea-a4c5-52540088cada. Läst 4 september 2020. 
 154. ”DAT 03/20: Corona-App: „Gesetzgeber gut beraten, hier nachzulegen“” (på de). Deutscher Anwaltverein. 16 juni 2020. https://anwaltverein.de/de/newsroom/dat-03-20-corona-app-gesetzgeber-gut-beraten-hier-nachzulegen. Läst 4 september 2020. 
 155. Reuter, Markus (16 juni 2020). ”Amnesty International - Große Missstände bei internationalen Corona-Tracing-Apps” (på de). netzpolitik.org. https://netzpolitik.org/2020/grosse-missstaende-bei-internationalen-corona-tracing-apps/. Läst 4 september 2020. 
 156. V, Deutscher Caritasverband e (15 juni 2020). ”Pressemeldungen des Deutschen Caritasverbandes” (på de). caritas.de. https://www.caritas.de/fuerprofis/presse/pressemeldungen/caritas-setzt-sich-weiter-ein-fuer-gesetzliche-grundlage-der-corona-warn-app-c1811bf1-1a7b-4247-aa94-d33b383e4da3. Läst 4 september 2020. 
 157. Dachwitz, Ingo (17 juni 2020). ”Diskriminierung - Grüne legen Gesetzentwurf für Corona-Warn-App vor” (på de). netzpolitik.org. https://netzpolitik.org/2020/gruene-legen-gesetzentwurf-fuer-corona-warn-app-vor/. Läst 4 september 2020. 
 158. ”Corona-Warn-App: Lambrecht hat keine Datenschutzbedenken” (på de). www.zdf.de. 15 juni 2020. https://www.zdf.de/uri/71c9159f-001f-43c2-9771-b518b4ed28f3. Läst 4 september 2020. 
 159. ”Kampf gegen die Pandemie: Bitkom-Präsident warnt vor „parlamentarischem Klein-Klein“ bei Corona-Warn-App” (på de). www.handelsblatt.com. 8 maj 2020. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/kampf-gegen-die-pandemie-bitkom-praesident-warnt-vor-parlamentarischem-klein-klein-bei-corona-warn-app/25812494.html. Läst 4 september 2020. 
 160. tagesschau.de (15 juni 2020). ”Die Corona-App kommt - ein App-Gesetz nicht” (på de). tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/inland/corona-warn-app-101.html. Läst 4 september 2020. 
 161. ”Corona-Warn-App: Lambrecht hat keine Datenschutzbedenken” (på de). www.zdf.de. 15 juni 2020. https://www.zdf.de/uri/71c9159f-001f-43c2-9771-b518b4ed28f3. Läst 4 september 2020. 
 162. ”Mind the GAP: Security & Privacy Risks of Contact Tracing Apps.” (på en). arxiv.org. 9 juni 2020. https://arxiv.org/pdf/2006.05914.pdf. Läst 4 september 2020. 
 163. 163,0 163,1 ”google/exposure-notifications-internals”. Google. 28 augusti 2020. https://github.com/google/exposure-notifications-internals. Läst 4 september 2020. 
 164. 164,0 164,1 ”Exposure Notification” (på en). Apple Developer. https://developer.apple.com/exposure-notification/. Läst 4 september 2020. 
 165. ”CCC | 10 Prüfsteine für die Beurteilung von „Contact Tracing“-Apps” (på de). www.ccc.de. 6 april 2020. https://www.ccc.de/de/updates/2020/contact-tracing-requirements. Läst 4 september 2020. 
 166. 166,0 166,1 tagesschau.de (26 april 2020). ”Corona-Tracing: Bundesregierung denkt bei App um” (på de). tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-app-107.html. Läst 4 september 2020. 
 167. ”Hacker sind zufrieden mit Corona-App.” (på de). focus.de. 12 juni 2020. https://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-25-2020-hacker-sind-zufrieden-mit-corona-app_id_12091443.html. Läst 4 september 2020. 
 168. ”IT-Experten zufrieden mit Corona-App” (på de). fuldainfo.de. 12 juni 2020. https://www.fuldainfo.de/it-experten-zufrieden-mit-corona-app/. Läst 4 september 2020. 
 169. ”IT-Experten zufrieden mit Corona-App” (på de). Oldenburger Onlinezeitung. 12 juni 2020. https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/it-experten-zufrieden-mit-corona-app-43566.html. Läst 4 september 2020. 
 170. ”Corona-App: So bewerten Wissenschaftler die neue Warn-App” (på de). www.rnd.de. https://www.rnd.de/digital/corona-app-so-bewerten-wissenschaftler-die-neue-warn-app-6QGMF6FBLVEATN2AVH6XS4RSLE.html. Läst 4 september 2020. 
 171. ”Das Glossar zum Coronavirus – Preprint, R-Wert, Übersterblichkeit und andere wichtige Begriffe, die Sie kennen müssen. o” (på de-CH). nzz.ch. 6 juli 2020. https://www.nzz.ch/visuals/coronavirus-diese-20-begriffe-rund-um-covid-19-muessen-sie-kennen-ld.1553235. Läst 4 september 2020. 
 172. Ferretti, Luca; Wymant, Chris; Kendall, Michelle; Zhao, Lele; Nurtay, Anel; Abeler-Dorner, Lucie (2020-03-31). ”Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing” (på en). medRxiv: sid. 2020.03.08.20032946. doi:10.1101/2020.03.08.20032946. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.08.20032946v2. Läst 4 september 2020. 
 173. ”Robert Hinch et al.: Effective Configurations of a Digital Contact Tracing App: A report to NHSX” (på en). coronavirus-fraser-group.org. 16 april 2020. https://www.coronavirus-fraser-group.org/files/files/report-effective-app-configurations.pdf. Läst 4 september 2020. 
 174. 174,0 174,1 ”Einordnung zur geplanten „Corona-Kontakt-Tracing-App“ des RKI.” (på de). digitalcourage.de. https://digitalcourage.de/blog/2020/corona-app-einordnung-digitalcourage. Läst 4 september 2020. 
 175. NDR (16 april 2020). ”(27) Coronavirus-Update: Handy-Apps können eine Perspektive bieten” (på de). www.ndr.de. https://www.ndr.de/nachrichten/info/27-Coronavirus-Update-Handy-Apps-koennen-eine-Perspektive-bieten,podcastcoronavirus172.html. Läst 4 september 2020. 
 176. ”Corona-Apps: Was heißt hier anonym? | Digitalcourage” (på de). digitalcourage.de. https://digitalcourage.de/blog/2020/corona-apps_gastbeitrag. Läst 4 september 2020. 
 177. ”So funktioniert die Corona-Warn-App im Detail.” (på de). www.rki.de. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Funktion_Detail.pdf?__blob=publicationFile. Läst 4 september 2020. 
 178. ”Covid-19 – Anti-Corona-App: Verbraucherschützer formulieren Bedingungen.” (på de). Deutschlandfunk. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-anti-corona-app-verbraucherschuetzer-formulieren.1939.de.html?drn:news_id=1119661. Läst 4 september 2020. 
 179. ”Chaos um die Corona-Apps” (på de). www.zdf.de. 29 april 2020. https://www.zdf.de/uri/a24ba825-0db2-4b44-ab06-97cb82b81c71. Läst 4 september 2020. 
 180. Gieselmann, Hartmut. ”Wie die Corona-Warn-App von SAP und Telekom funktioniert” (på de). c't Magazin. https://www.heise.de/ct/artikel/Wie-die-Corona-Warn-App-von-SAP-und-Telekom-funktioniert-4769775.html. Läst 4 september 2020. 
 181. ”„Anonym, kompatibel, verlässlich“: Chris Boos erklärt das Backend gegen Corona” (på de). t3n Magazin. 8 april 2020. https://t3n.de/news/pepp-pt-corona-app-chris-boos-anonym-kompatibel-verlaesslich-1269572/. Läst 4 september 2020. 
 182. SPIEGEL, Marcel Rosenbach, Hilmar Schmundt, DER (17 april 2020). ”Projekt Pepp-PT: Die Anti-Corona-Technik hat noch Tücken - DER SPIEGEL - Netzwelt” (på de). www.spiegel.de. https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/apps-mit-pepp-pt-die-anti-corona-technik-hat-noch-tuecken-a-f8b3b30b-98a9-4779-801b-edfc1e50ac12. Läst 4 september 2020. 
 183. ”Participants 2019” (på en). www.bilderbergmeetings.org. https://www.bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2019/participants-2019. Läst 4 september 2020. 
 184. ”Hier der Ausschnitt aus der RegPK dazu, @paul_dalg weiß sonst” (på de). Twitter. 16 april 2020. https://twitter.com/linarusch/status/1250828577781800961. Läst 4 september 2020. 
 185. Jarnig, Stephanie. ”Corona-App: Es eilt” (på de). CRN. https://www.ict-channel.com/netzwerke-storage/es-eilt.122291.html. Läst 4 september 2020. 
 186. Dachwitz, Ingo (26 april 2020). ”Debatte um Corona-Apps - Bewegt euch endlich!” (på de). netzpolitik.org. https://netzpolitik.org/2020/bewegt-euch-endlich/. Läst 4 september 2020. 
 187. ”Corona-App: Bundesregierung setzt auf zentrale Datenspeicherung - Golem.de” (på de). www.golem.de. 22 april 2020. https://www.golem.de/news/corona-app-bundesregierung-setzt-auf-zentrale-datenspeicherung-2004-148034.html. Läst 4 september 2020. 
 188. NACHRICHTEN, n-tv (24 april 2020). ”Apple und Google bieten Berlin die Stirn” (på de). n-tv.de. https://www.n-tv.de/technik/Apple-und-Google-bieten-Berlin-die-Stirn-article21738852.html. Läst 4 september 2020. 
 189. tagesschau.de (24 april 2020). ”Corona-Tracing: Bundesregierung denkt bei App um” (på de). tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-app-107.html. Läst 4 september 2020. 
 190. Turzer, Caroline (26 april 2020). ”Corona-App: Bundesregierung favorisiert dezentralen Ansatz” (på de). DIE WELT. https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article207509833/Corona-App-Bundesregierung-favorisiert-dezentralen-Ansatz.html. Läst 4 september 2020. 
 191. ”Pressemitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und des Bundeskanzleramts zum Projekt "Corona-App" der Bundesregierung” (på de). Startseite. 28 april 2020. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressemitteilung-des-bundesministeriums-fuer-gesundheit-des-bundesministeriums-des-innern-fuer-bau-und-heimat-und-des-bundeskanzleramts-zum-projekt-corona-app-der-bundesregierung-1747916. Läst 4 september 2020. 
 192. tagesschau.de (29 april 2020). ”Kampf gegen Pandemie: Daran hakt es bei der Corona-App” (på de). tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/inland/corona-tracing-app-101.html. Läst 4 september 2020. 
 193. 193,0 193,1 ”Corona-Warn-App” (på en). GitHub. https://github.com/corona-warn-app. Läst 4 september 2020. 
 194. ”Bundesregierung | Coronavirus in Deutschland | Fragen und Antworten zur Corona-Warn-App” (på de). Startseite via web.archive.org. 29 maj 2020. https://web.archive.org/web/20200529161219/https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-warn-app-1747738. Läst 4 september 2020. 
 195. Brandom, Russell (1 september 2020). ”Apple and Google announce new automatic app system to track COVID exposures” (på en). The Verge. https://www.theverge.com/2020/9/1/21410281/apple-google-coronavirus-exposure-notification-contact-tracing-app-system. Läst 4 september 2020. 
 196. ”CoraLibre” (på de). www.coralibre.de. https://www.coralibre.de/. Läst 4 september 2020. 
 197. ”CoraLibre” (på en). GitHub. https://github.com/CoraLibre. Läst 4 september 2020. 


Externa länkar[redigera]


Do you like this article ? You can add up to 5 stars (you must be logged in) ! See the most liked articles.

0.00
(0 röster)

Den här artikeln "Corona-Warn-App" är från wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Corona-Warn-App.Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.